Dokonywanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Wpisu do prowadzonego przez wojewodę rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych organizowanych dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się na okres 3 lat.

  • KONTAKT

  • KOGO DOTYCZY

  • WYMAGANE DOKUMENTY

  • FORMULARZE DO POBRANIA

  • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

  • PODSTAWA PRAWNA

  • DODATKOWE INFORMCJEwstecz    do góry     drukuj