• Nabór wniosków w 2021 r.
  • Komunikat

   Szanowni Państwo,
   Zgodnie z informacja przekazaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki trwają obecnie prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Zmianie ulegną zarówno terminy składania wniosków jak i, w związku ze zmianą katalogu sprzętu i pomocy dydaktycznych możliwych do zakupienia w ramach Programu w 2021 r. , wzory wniosków.

   Uprzejmie proszę o bieżące śledzenie strony. Wszelkie informacje o nowym naborze oraz wzory wniosków będą publikowane niezwłocznie po otrzymaniu ich z Ministerstwa.

   Link do komunikatu Ministerstwa Edukacji i Nauki:
   https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rzadowy-program-aktywna-tablica-w-2021-r--zmiana-terminu-skladania-wniosku

  • Podstawy prawne Programu:

   - uchwała Nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”;
   - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883).

 • Nabór wniosków w 2020 r.

 • Nabór wniosków w 2019 r.

 • Nabór wniosków w 2018 r.

 • Nabór wniosków w 2017 r.