Dokonywanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

Wpisu do prowadzonego przez wojewodę rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, korzystających z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dokonuje się na okres 3 lat, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącego ośrodek.

  • KONTAKT

  • KOGO DOTYCZY

  • WYMAGANE DOKUMENTY

  • FORMULARZE DO POBRANIA

  • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

  • PODSTAWA PRAWNA

  • DODATKOWE INFORMACJEwstecz    do góry     drukuj