Nadanie obywatelstwa polskiego

Wznowienie obsługi klienta
w sprawach obywatelstwa polskiego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka
osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz repatriacji.

11 maja 2020 r. Wydział Spraw Obywatelskich Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wznowił bezpośrednią obsługę klienta w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka i repatriacji.

 • Uwaga: rezerwacja terminu osobistej wizyty w Wydziale nie jest obowiązkowa, jednakże osoba korzystająca z tego rozwiązania uzyskuje gwarancję przyjęcia w ustalonym dniu i godzinie.
 • Rezerwacji można dokonać dzwoniąc pod numer telefonu +48 516 248 343

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, wprowadzone zostały niezbędne środki ostrożności, w tym ograniczenia dotyczące liczby klientów przebywających w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich:

 1. Liczba klientów mogących jednocześnie przebywać na sali obsługi (ul. św. Sebastiana 9) odpowiada liczbie czynnych stanowisk obsługowych. Więcej niż jedna osoba przy jednym stanowisku obsługi może przebywać w przypadku załatwiania sprawy dotyczącej:

  • osoby małoletniej,
  • osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może stawić się w urzędzie samodzielnie,
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza.

 2. Prosimy o przybycie kilka minut przed umówioną wizytą (wcześniejsze wejście do Urzędu nie będzie możliwe).
 3. Należy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz możliwości dezynfekcji rąk (przy wejściu na salę obsługi klientów) – w celu identyfikacji tożsamości wnioskodawcy konieczne będzie chwilowe odsłonięcie twarzy. Prosimy również o zabranie własnych przyborów do pisania.
 4. Składane wnioski powinny być kompletne wraz z dowodem uregulowania opłaty skarbowej.
  Aby ograniczyć czas obsługi prosimy o dołożenie staranności przy wypełnianiu wniosków i kompletowaniu załączników (lista niezbędnych dokumentów znajduje się w opisach procedur na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie www.malopolska.uw.gov.pl

Kierując się troską o Państwa bezpieczeństwo nadal rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie.

Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka i repatriacji można składać:

 • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 9) w godzinach pracy urzędu,
 • korespondencyjnie (za pośrednictwem Poczty Polskiej)*
 • elektronicznie przez e-PUAP
 • osobiście w siedzibie Wydziału - w Krakowie, ul. Św. Sebastiana 9 w godz.:
  • poniedziałek: 9.00 -16.00
  • wtorek-piątek: 8.00-14.00

*WAŻNE: złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) we wskazany wyżej sposób wymaga opatrzenia go urzędowo (tj. notarialnie) poświadczonym podpisem wnioskodawcy. Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone w ten sam sposób.

Dodatkowo uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących poświadczenia i uznania za obywatela polskiego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, repatriacji można także przesyłać na adres skrzynki elektronicznej: eobt@malopolska.uw.gov.pl

Informacje udzielane są telefonicznie, pod następującymi numerami:
Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego - tel. 12 448 3 406; 12 448 3 409
Uznanie za obywatela polskiego: 12 448 3 411, 12 448 3 408, 12 448 3 420
Nadanie obywatelstwa polskiego: 12 448 3 413
Przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 12 448 3 407
Repatriacji: 12 448 3 406
Informacja ogólna – 12 448 34 10
Informacja e-mailowa - eobt@malopolska.uw.gov.pl

 Mapa aplikacji google pokazująca drogę pieszą pomiedzy ulica Przy Rondzie 6 a ulicą św. Sebastiana 9 trwającą 26 min przy dystansie 2,1 km

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział do Spraw Obywatelstwa, Repatriacji i Świadczeń Pieniężnych dla Posiadaczy Karty Polaka
Kraków, ul. św. Sebastiana 9
Punkt obsługi - sala wydawania paszportów boks nr 1

Godziny przyjmowania wniosków obsługi klientów:
poniedziałek: 9:00 – 16:00
wtorek – piątek: 8:00 – 14:00

Adres do korespondencji
ul. św. Sebastiana 9, 31-049 Kraków

Placówki zamiejscowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu i w Tarnowie nie prowadzą obsługi mieszkańców w sprawie obywatelstwa polskiego.

Uwaga!

Do odwołania wnioski w sprawach obywatelstwa i świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przesyłać pocztą.
W przypadku gdy wnioski będą obarczone brakami formalnymi, organ wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia wyznaczając termin wizyty.


 • PODSTAWOWE INFORMACJE

 • PODSTAWA PRAWNA

 • KONTAKT

 • WYMAGANE DOKUMENTY

 • FORMULARZE DO POBRANIA

 • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

 • OPŁATA SKARBOWA

 • DODATKOWE INFORMACJEwstecz    do góry     drukuj