2024-03-01
Zdjęcie z uroczystego spotkania z okazji rozpoczęcia działalności w nowej siedzibie w Nowym Sączu Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Na zdjęciu dwie osoby. Po prawej stronie przemawiający do mikrofonu w postawie stojącej II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek. Obok lek. Beata Mazurek - dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

- Krew jest drogocennym płynem. O jej wartości świadczy fakt, że pomimo dynamicznego rozwoju w wielu obszarach naszego życia, nikt dotąd nie znalazł sposobu na jej laboratoryjne pozyskanie. Budzi w nas respekt świadomość, że jedynym źródłem krwi może być drugi człowiek. To pokazuje, że idea krwiodawstwa musi być nam bliska – mówił II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek podczas spotkania z okazji rozpoczęcia działalności w nowej siedzibie w Nowym Sączu Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Działa on z pełną mocą od kilku dni przy ul. Sienkiewicza 55 w Nowym Sączu. Nowoczesny budynek powstał w ramach projektu „Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności jednostki publicznej służby krwi”. Zadanie wpisuje się w działanie 11.3: Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI-REACT-EU – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki realizacji tej inwestycji pracownicy Centrum, a także krwiodawcy mogą korzystać z nowoczesnych, w pełni wyposażonych i właściwie dostosowanych pomieszczeń.

2024-03-01
Uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na pierwszym planie widać dużą wiązankę biało-czerwonych kwiatów z biało-czerwoną wstęg z napisem: wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. W tle popiersie gen. Augusta Fieldorfa Nila oraz stojący po jego obu stronach żołnierze z bronią w ręku.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Tak brzmi preambuła ustawy z 3 lutego 2011 r. ustanawiającej Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W krakowskich obchodach upamiętniających wzięła udział I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

2024-03-01
Zdjęcie z uroczystości podpisania umowy przez wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara z samorządem województwa małopolskiego na dofinansowanie utworzenia 50 linii przewozów autobusowych w ramach Funduszu Autobusowego na 2024 r.Na zdjęciu sala konferencyjna. Przy stole siedzą od prawej wojewoda Krzysztof Jan Klęczar, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka. W tle flagi Unii Europejskiej i Polski.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał dzisiaj w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie umowę, dzięki której w naszym województwie będzie funkcjonować 50 dodatkowych linii w ramach Funduszu Autobusowego. Beneficjentem blisko 22 mln zł na ten cel jest samorząd województwa małopolskiego.

Sygnatariuszami umowy byli: wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka. W uroczystości uczestniczyli także prezes zarządu Kolei Małopolskich Tomasz Warchoł, dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Lucyna Gajda, dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Sławomir Dyl wraz ze swoim zastępcą Grzegorzem Wrześniakiem oraz dyrektor Biura Wojewody Łukasz Krzysztofik.

2024-03-01
Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar pozuje do zdjęcia z przedstawicielami samorządów z powiatu myślenickiego trzymającymi ramki z zieloną grafiką informującą o przyznanym dofinansowaniu.

– Samorząd noszę w sercu. Wiem, że szczególne znaczenie dla małych ojczyzn mają drogi gminne i powiatowe. Jestem świadomy tego, jak istotne jest ich utrzymanie w dobrym stanie, by służyły mieszkańcom i były bezpieczne. Kibicuję każdej takiej inwestycji. Dzisiaj podpisujemy kolejne umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Małopolskie samorządy otrzymają łącznie ponad 300 mln zł – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Myślenicach w Sali Obrad wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: myślenickiego, wadowickiego i suskiego. W wydarzeniu uczestniczył także pełnomocnik wojewody ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Maciej Ostrowski.

2024-02-29
Na scenie w świetle reflektorów stoją kobieta i mężczyzna z mikrofonami i podkładkami w rękach. Za ich plecami na dużym ekranie wyświetlona jest biało-czerwona grafika z herbem i napisem: 25 lat samorządowego powiatu suskiego.

Ustawa o samorządzie powiatowym z 1998 roku umożliwiła zawiązywanie jednostek administracyjnych na tym szczeblu. Tego samego roku odbyły się także pierwsze wybory do rad powiatów. Dzisiaj uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia samorządu powiatu suskiego odbyły się w Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej. Udział w nich wziął II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek, który przekazał okolicznościowe życzenia od wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara. Obecny był także marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

– Jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania z myślą o lokalnej społeczności i dla niej. Samorząd powiatowy mocno i na wielu polach pracuje dla mieszkańców. Pragnę podziękować wszystkim, którzy angażują się na rzecz rozwoju powiatu suskiego. Życzę wielu dobrych pomysłów – realizowanych z pożytkiem dla wszystkich, którzy tu mieszkają – mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

2024-02-29
Podpisanie umów w ramach Rządnego Funduszu Rozwoju Dróg dla powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i miechowskiego. Na zdjęciu wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela oraz poseł Marek Sowa z samorządowcami

Dobrej jakości drogi lokalne są gwarantem bezpieczeństwa. To drogami gminnymi i powiatowymi poruszamy się bowiem każdego dnia w drodze do pracy, szkoły czy lekarza. Powinny one być wizytówką samorządu. Dziś podpisujemy umowy potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 dla powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego i miechowskiego. Życzę sprawnej realizacji inwestycji, by te drogi jak najszybciej służyły mieszkańcom – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Podpisanie umów odbyło się Muzeum Zamek w Oświęcimiu. W wydarzeniu uczestniczyli wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela oraz poseł Marek Sowa.

2024-02-29
Na zdjęciu wnętrze gabinetu I wicewojewody małopolskiej Elżbiety Achinger podczas spotkania z delegacją niemiecką. Na pierwszym planie widoczne flagi: polska, niemiecka. W tle grupa ludzi przy stole.

W Małopolsce przebywa z wizytą koordynator Niemiecko-Polskiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej Dietmar Nietan. Wspólnie z konsulem generalnym Niemiec Holgerem Mahnickem złożyli wizytę w naszym Urzędzie. Gości podjęła I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.
 
- Dobra współpraca, oparta na dialogu i zrozumieniu poglądów to fundament. Z niego wyrastają trwałe rozwiązania służące społeczności. Dziękuję za Państwa otwartość. Ze swojej strony pragnę zapewnić o gotowości do współpracy. Tematy społeczne są szczególnie bliskie memu sercu – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

wstecz    do góry     drukuj