2023-03-20
Na zdjęciu wojewoda małopolski Łukasz Kmita wraz z odznaczonymi w członkami SITK - Oddział w Krakowie

Swoją działalność prowadzi od 1946 roku. Liczy 410 członków skupionych w 12 kołach. Podejmuje inicjatywy na rzecz postępu transportu, przede wszystkim w zakresie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP – Oddział w Krakowie – bo o nim mowa – angażuje się na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej w całej Małopolsce.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, przyznał zasłużonym członkom SITK - Oddział w Krakowie państwowe odznaczenia. Dziś ich wręczenia dokonał wojewoda.

2023-03-20
Grafika dotycząca sobót paszportowych, które będą się odbywały w Małopolsce

– W ostatnim okresie zainteresowanie paszportami jest szczególnie duże. Wychodzimy naprzeciw potrzebom Małopolan. Zdecydowałem o organizacji dla naszych klientów kolejnych „Sobót paszportowych”. W ubiegłym roku odbyły się 4 takie akcje – złożono wówczas ponad 2,5 tys. wniosków i odebrano ponad 1,4 tys. paszportów. Na ten rok planujemy 7 „Sobót paszportowych”, choć nie wykluczamy rozszerzenia tego planu. Najbliższa okazja będzie już 25 marca. Warto ją wykorzystać w okresie przedświątecznym – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W sobotę 25 marca w Oddziale Paszportowym w Krakowie przy ul. św. Sebastiana 9, w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie (al. Solidarności 5-9) oraz Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52) w godz. od 8:00 do 14:00 będzie można złożyć wniosek paszportowy lub odebrać gotowy dokument. Kolejne „Soboty paszportowe” zaplanowane są na: 15 kwietnia, 29 kwietnia, 13 maja, 27 maja, 17 czerwca, 1 lipca.

2023-03-20
Wojewoda małopolski Łukasz Kmita, a w tle baner programu rządowego Kolej Plus

Po pierwsze, 6 km nowej, jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej Podgrabie Wisła (LK95) – Niepołomice Dworzec Autobusowy. Po drugie, 4 km dwutorowej, zelektryfikowanej łącznicy Borowa Górka – Pieczyska na terenie Jaworzna, pomiędzy liniami kolejowymi nr 156 i 133. Po trzecie, już niebawem kolejne dobre wiadomości, tym razem dotyczące budowy połączenia kolejowego Kraków – Myślenice. Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej Plus” do 2029 r. w Małopolsce nabiera rozpędu. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podpisały dziś umowy na realizację projektów „Budowa połączenia kolejowego do Niepołomic” oraz „Budowa połączenia kolejowego do Olkusza”. W uroczystości uczestniczyli: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, poseł Urszula Rusecka i Rafał Bochenek, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka oraz prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel. Wydarzenie odbyło się na dworcu autobusowym w Niepołomicach.

2023-03-20
wicewojewoda Ryszard Pagacz składa kwiaty na cmentarzu Rakowickim przed pomnikiem poległych żołnierzy

W latach 1916-1917 w Galicji doszło do ciężkich walk toczonych przez jednostki m.in. Imperium Osmańskiego przeciw wojskom rosyjskim. Na różnych odcinkach galicyjskiego frontu zginęło ponad 1050 Turków.

Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbyły się obchody upamiętniające żołnierzy tureckich poległych na froncie galicyjskim. W uroczystości udział wziął I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Obecni byli dyplomaci z Ambasady Republiki Turcji w Warszawie.

– Co roku tutaj, na cmentarzu Rakowickim, spotykamy się, aby upamiętnić tureckich żołnierzy, którzy zginęli podczas I wojny światowej. Dzisiaj wspominamy tych, którzy ponad 100 lat temu oddali życie w walce na froncie galicyjskim. Cześć ich pamięci! – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

2023-03-20
Na zdjęciu sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki prof. Włodzimierz Bernacki, posłowie Józefa Szczurek-Żelazko oraz Piotr Sak, wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podczas podpisywania umów w powiecie proszowickim i wielickim z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

– Blisko 11 mln zł – na tyle łącznie opiewają podpisane dzisiaj umowy dla samorządów z powiatów wielickiego i proszowickiego. To tylko pewien wycinek tego, co na drogach gminnych i powiatowych dzieje się w całym województwie. O tym, jak te wszystkie zabiegi są niezwykle potrzebne, wiedzą sami mieszkańcy. To oni są stałymi użytkownikami tych traktów. Każda z inwestycji, która będzie realizowana dzięki rządowym środkom, to nie tylko odpowiedź na potrzebę sprawnej sieci komunikacyjnej, ale także - co ważniejsze – nieustanne podnoszenie bezpieczeństwa jego uczestników – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podpisał dziś umowy potwierdzające przyznane dofinansowanie z przedstawicielami gmin: Proszowice i Gdów oraz powiatów: wielickiego i proszowickiego.  

2023-03-20
Zdjęcie z uroczystości z okazji wspomnienia św. Józefa - patrona Krakowa. Na zdjęciu siedzący w stallach: II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński oraz przewodniczący sejmiku województwa małopolskiego Jan Tadeusz Duda. Uroczysta msza święta podczas której wykonano zdjęcie odbyła się w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

Cieśla z królewskiego rodu Dawida. Człowiek wielkich cnót, wśród których opiekuńczość stała się najważniejszą. Być może właśnie za sprawą tej ostatniej krakowscy radni w 1714 r. wybrali go na głównego patrona Krakowa. Św. Józef – bo o nim mowa – miał podnieść miasto z trudnej sytuacji spowodowanej najazdami obcych wojsk i epidemią. W dniu, w którym Kościół katolicki wspomina tego wyjątkowego świętego, w Bazylice Mariackiej odprawiona została uroczysta msza święta.

Wśród zgromadzonych, którzy modlili się w intencji mieszkańców Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, obecny był II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, a także przedstawiciele krakowskiego korpusu dyplomatycznego, służb mundurowych i instytucji Krakowa i Małopolski. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Janusz Mastalski.

- Ten dzień to radosne święto całej społeczności Krakowa. To także moment, w którym spoglądamy wstecz na historię miasta i jego mieszkańców. W tym szczególnym czasie największy spośród krakowskich patronów napawa spokojem i optymizmem. Niech strzeże on Krakowa i ma nas wszystkich w nieustającej opiece – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

2023-03-20
Zdjęcie przestawia przecinanie wstęgi przez sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki prof. Włodzimierz Bernacki, poseł Józefa Szczurek-Żelazko oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz i samorządowcy podczas uroczystego otwarcia drogi w powiecie proszowickim.

Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mieszkańcy powiatu proszowickiego mogą cieszyć się z odbudowanej drogi w miejscowości Hebdów i Gruszów. Odcinek o długości 1,3 km został właśnie otwarty. W wydarzeniu tym udział wzięli: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki prof. Włodzimierz Bernacki, poseł Józefa Szczurek-Żelazko oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Otwarty dziś odcinek drogi powiatowej w miejscowości Hebdów i Gruszów w powiecie proszowickim to kolejne realne wsparcie płynące do samorządów z rządowych funduszy. Blisko 800 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru na rok 2022 stanowiło prawie 50% całkowitego kosztu odbudowy tego, tak ważnego dla mieszkańców, odcinka. Zapewnienie im codziennego bezpiecznego dojazdu do miejsc pracy, szkół, przedszkoli to priorytet podejmowanych działań - mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

wstecz    do góry     drukuj