2024-06-18
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Chrzanowie kończy dziś obchody 60-lecia swojej działalności. Na zdjęciu wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek przypinający odznaczenie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Chrzanowie kończy dziś obchody 60-lecia swojej działalności, które trwały cały rok. Podczas uroczystego koncertu galowego na zakończenie roku zasłużeni nauczyciele odebrali odznaczenia państwowe. Wręczył je II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

- Już od 61 lat Państwa Szkoła rozwija talenty i pasje młodych ludzi. Dzięki temu mają oni szansę stać się muzykami wielkiego formatu. Tu „muzyka jest baśnią”, jak głosi Państwa motto umieszczone na stronie internetowej. Dziękuję Państwu za ten trud kształcenia, zaangażowanie i pracę. Dowodem docenienia tej postawy niech będą wręczone dzisiaj odznaczenia państwowe. Gratuluję tego wyróżnienia, a wszystkim Państwu życzę udanych wakacji - mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek, który wręczył 3 Złote i 2 Srebrne Medale za Długoletnią Służbę.

2024-06-18
Przy stole siedzą uczestnicy spotkania ministra rolnictwa i rozwoju wsi Czesława Siekierskiego z wojewodą małopolskim Krzysztofem Janem Klęczarem oraz organizacjami rolniczymi. Po prawej stronie przy ścianie stoi granatowa ścianka z orzełkiem i napisem WOJEWODA MAŁOPOLSKI. Po lewej stronie ścianki stoją flagi Polski i Unii Europejskiej, trochę dalej stoją dwa wieszaki na płaszcze.

Przyszłość, rozwój, największe wyzwania i problemy rolnictwa w Małopolsce. To kwestie poruszone podczas dzisiejszego spotkania ministra rolnictwa i rozwoju wsi Czesława Siekierskiego z wojewodą małopolskim Krzysztofem Janem Klęczarem oraz organizacjami rolniczymi. Spotkanie odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

- Małopolska, choć zróżnicowana pod względem ukształtowania terenu, jest dogodnym miejscem do uprawiania rolnictwa, które w naszej gospodarce ma ważne miejsce. Przed polskim rolnictwem stoją niezwykle ważne wyzwania, o których dzisiaj z Panem Ministrem rozmawiamy. Dziękuję wszystkim, którym leży na sercu dobro rolników i sukces produkcji rolnej - mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

2024-06-18
W Krakowie rozpoczął się Małopolski Kongres Polityki Społecznej, organizowany przez samorząd województwa małopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Na zdjęciu wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger oraz laureaci konkursu

W Krakowie rozpoczął się Małopolski Kongres Polityki Społecznej, organizowany przez samorząd województwa małopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

W inauguracji wydarzenia uczestniczyła I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger. Dyskusja o wyzwaniach i kierunkach współczesnej polityki społecznej potrwa trzy dni. Kongresowi towarzyszy Małopolski Dzień Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
 
- Dzisiejsza struktura społeczna, w tym kwestia wyzwań demograficznych, wymaga nieustannego dostosowywania prowadzonych działań. Jednocześnie ważne jest wsłuchiwanie się w potrzeby i oczekiwania grup szczególnie wrażliwych. Mam tu na myśli np. osoby starsze czy dzieci pozbawione domu rodzinnego. Obecność na Kongresie ekspertów i praktyków daje poczucie dobrej przestrzeni do poszukiwania rozwiązań we wszystkich tych dziedzinach – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

2024-06-18
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie obradował dziś Wojewódzki Zespół nadzoru realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków. Na zdjęciu zespół z przewodniczącym wojewodą małopolskim Krzysztofem Janem Klęczarem

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie obradował dziś Wojewódzki Zespół nadzoru realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków. Posiedzeniu  przewodniczył wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Obecny był dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Sławomir Dyl.

- Osuwiska są zjawiskiem, na które nie mamy wpływu, ale kiedy występują, trzeba działać, aby je zabezpieczyć. Nasze województwo, ze względu na swoje ukształtowanie, jest terenem szczególnie podatnym na ruchy ziemi, m.in. dlatego właśnie ten Zespół powstał i dziś po raz kolejny obraduje – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

2024-06-18
Na zdjęciu dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Lucyna Gajda siedząca z rękami opartymi o stół. Przed nią na białym blacie stoi mikrofon z niebieskim kablem. Na czarnej ścianie za nią znajduje się ciemnoniebieski napis RADIO KRAKÓW.

Nie mają żadnego dowodu tożsamości, nie mogą podróżować, wynająć mieszkania, założyć konta w banku. Nie są obywatelami żadnego kraju. O bezpaństwowcach w programie „Radiowy WOS” w Radiu Kraków opowiedziała dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Lucyna Gajda, była, wieloletnia dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich.

2024-06-17
Na zdjęciu przemawiający na stojąco wojewoda Krzysztof Jan Klęczar oraz pełnomocnik Wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych Tomasz Ocetkiewicz siedzący przy stole.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar powołał Zespół ds. rozwiązywania problemów społeczności romskiej w Koszarach. W jego skład wchodzą przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, służb, inspekcji i straży oraz lokalnego samorządu. Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie.
 
- Z pewnością sytuacja we wsi Koszary pod Limanową wymaga uwagi i interwencji. Dlatego będziemy ją omawiać w takiej formule, aby uchwycić jak najwięcej aspektów. Na tę sprawę nakłada się szeroka perspektywa czasowa. Chciałbym, aby dzisiejsze spotkanie było formą zbilansowania, tego, co działo się dotychczas, a także próbą wskazania kierunków dalszych działań – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

2024-06-17
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się dziś spotkanie z przedstawicielami środowiskowych domów samopomocy. Na zdjęciu wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger podczas przemówienia

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się dziś spotkanie z przedstawicielami  środowiskowych domów samopomocy. W spotkaniu uczestniczyli I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW Kraków Ryszard Jaworski.
 
Omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące finansowania ŚDS-ów. Przedstawiciele małopolskich placówek zaprezentowali także dobre praktyki służące podnoszeniu poziomu świadczonych przez nich usług.

wstecz    do góry     drukuj