INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH


 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  • e-mail: wo@malopolska.uw.gov.pl,
  • telefon: 12 448 3 400
  • platforma ePUAP - adres skrytki: /ag9300lhke/skrytka
  • adres do korespondencji: 31-049 Kraków, ul. św. Sebastiana 9

 2. Zasady obsługi klientów Wydziału Spraw Obywatelskich w czasie epidemii.

  Kontakt z Wydziałem Spraw Obywatelskich odbywa się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, korespondencji tradycyjnej oraz osobiście w siedzibach Wydziału.

  UWAGA: wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty nie jest obowiązkowa, jednakże w niektórych przypadkach jest rekomendowana – szczegółowe zasady tej rezerwacji zawarte są poniżej w punkcie III „Szczegółowe dane kontaktowe wydziału”.

  Bezpośrednia obsługa klienta odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

  • Do Urzędu mogą przyjść osobiście tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem.
  • W trakcie wizyty w Urzędzie interesanci oraz osoby niebędące pracownikami Urzędu, wchodzące do Urzędu w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, są zobowiązane do:
   • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz na prośbę pracownika Urzędu odkrycia ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, z wyłączeniem dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia,
   • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
   • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

   UWAGA: W przypadku, gdy interesant lub osoba niebędąca pracownikiem Urzędu, wchodząca do Urzędu w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, nie przestrzega nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki a pracownik Urzędu powziął uzasadnione wątpliwości czy jest ona zwolniona z tego nakazu z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, może on zwrócić się do Policji lub Straży Miejskiej o weryfikację faktu posiadania przez tę osobę zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego zwolnienie z ww. nakazu.

  • Prosimy klientów o zabranie własnych przyborów do pisania, wcześniejsze dokonanie opłaty paszportowej/ skarbowej oraz o przygotowanie wymaganych dokumentów.
  • Wizyty ograniczane są do niezbędnego minimum.
  • Pracownicy wyposażeni są w maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące.
  • Po wyjściu klienta, a przed przywołaniem kolejnej osoby pracownik dezynfekuje czytnik linii papilarnych oraz powierzchnie, z którymi stykał się klient (np. blaty, klamki).
  • Na salach obsługi włączane są lampy bakteriobójcze (odkażające).
  • Sale obsługi i części wspólne są dezynfekowane.

 3. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:

  PASZPORTY

  Informacje w sprawach dotyczących paszportów:  Wniosek paszportowy można złożyć w:

  w siedzibach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

  • w Krakowie, ul. św. Sebastiana 9-11 (Mapa dojazdu)
   poniedziałek: 9.00-17.00
   wtorek-piątek: 8.00-15.00

   W celu złożenia wniosku paszportowego należy wcześniej pobrać od pracownika ochrony bloczek z systemu kolejkowego.
   W celu odebrania paszportu należy wcześniej pobrać bloczek z systemu kolejkowego.
   Wydawanie numerów z systemu kolejkowego zostanie zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które już pobrały bloczki z systemu, nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy Oddziału Paszportowego.

   Uwaga !
   Wejście do budynku w Krakowie przy ul. św. Sebastiana 9 odbywa się po schodach. Osoby mające problem z poruszaniem się mogą odebrać paszport w budynku nr 11, po uprzednim zgłoszeniu się do stanowiska informacji.

   Brak możliwości rezerwacji telefonicznej.

   Istnieje możliwość rezerwacji internetowej: http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=paszporty (całodobowo).

   Osoby, które zarezerwowały termin internetowo proszone są o przybycie 10 minut przed umówioną wizytą.

   Istnieje możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

  • w Tarnowie, al. Solidarności 5-9 (Mapa dojazdu)
   poniedziałek: 9.00-17.00
   wtorek-piątek: 8.00-15.00

   Brak możliwości rezerwacji telefonicznej i internetowej.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

  • w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52 (Mapa dojazdu)
   poniedziałek: 9.00-17.00
   wtorek-piątek: 8.00-15.00

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej - 18 540 23 02, lecz nie jest wymagana.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

  w Terenowych Punktach Paszportowych zlokalizowanych w Starostwach Powiatowych:

  • w Chrzanowie(32-500), ul. Partyzantów 2 tel. 32 62 57 983, 32 62 57 990

   • poniedziałek 7.15-16.30
   • wtorek - czwartek 7.15-14.30
   • piątek 7.15-12.30

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

  • w Olkuszu(32-300), ul. Mickiewicza 2 tel. 32 64 78 835
   • poniedziałek 9.00-16.30
   • wtorek - piątek 7.30-14.30

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

  • w Nowym Targu (34-400), ul. Bolesława Wstydliwego 14
   tel. 18 26 10 788, 18 26 10 789
   • poniedziałek - piątek 7.30-14.30

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności gotówką oraz kartą płatniczą.

  • w Oświęcimiu (32-600), ul. Wyspiańskiego 10
   tel. 33 84 49 742
   • poniedziałek, środa, czwartek 8.00-15.00
   • wtorek 8.00-16.30
   • piątek 8.00-13.30


   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

  • w Wadowicach (34-100), ul. Batorego 2
   tel. 33 87 34 212
   • poniedziałek, środa, czwartek 7.30-14.45
   • wtorek 7.30-15.45
   • piątek 7.30-13.45

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności gotówką oraz kartą płatniczą.

  • w Limanowej (34-600), ul. Józefa Marka 9
   tel. 18 33 37 998
   • poniedziałek - piątek 8.15-14.30

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności gotówką.

  • w Gorlicach (38-300), ul. Michalusa 18
   tel. 18 35 48 754
   • poniedziałek - piątek 8.15-14.30

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności gotówką oraz kartą płatniczą.

  • w Brzesku (32-800), ul. Głowackiego 51
   tel. 14 66 32 180
   • poniedziałek – piątek 8.00-15.00

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

  • w Bochni (32-700), ul. Kazimierza Wielkiego 31
   tel. 14 61 53 751
   • poniedziałek – 8.00-15.30
   • wtorek-piątek 8.00-15.00

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

Osoby zgłaszające się do Punktów Paszportowych, bez wyznaczonego terminu wizyty, mogą załatwić sprawę w godzinach pracy poszczególnych Punktów i będą przyjmowane w kolejności zgłoszenia się, przy zachowaniu limitu osób wchodzących do Urzędu.

O paszport można się starać we wszystkich punktach paszportowych w kraju, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania. Trzeba jedynie pamiętać o tym, że dokument można odebrać tylko w tym samym miejscu, w którym został złożony wniosek.

OBYWATELSTWO POLSKIE, ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA POSIADACZY KARTY POLAKA OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W POLSCE, REPATRIACJA

 • Kraków, ul. św. Sebastiana 11, pok. 004

  ewentualna rezerwacja terminu wizyty: telefon +48 516 248 343

  Uwaga: rezerwacja terminu wizyty w Wydziale nie jest obowiązkowa, jednakże celem zwiększenia bezpieczeństwa, uniknięcia kolejek i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się wcześniejsze ustalenie terminu wizyty, gdyż osoba dokonująca rezerwacji uzyskuje gwarancję przyjęcia w ustalonym dniu i godzinie.

 • informacje:

Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka i repatriacji można składać:

 • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 9) w godzinach pracy urzędu,
 • korespondencyjnie (za pośrednictwem Poczty Polskiej)*
 • osobiście w siedzibie Wydziału
  w Krakowie, ul. św. Sebastiana 11, pok. 004, w godz.:

  - poniedziałek: 9.00 -16.00
  - wtorek-piątek: 8.00-14.00

*WAŻNE: złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) pocztą wymaga opatrzenia go urzędowo (tj. notarialnie) poświadczonym podpisem wnioskodawcy. Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone w ten sam sposób, tj. notarialnie.

Dodatkowo uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących poświadczenia i uznania za obywatela polskiego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, repatriacji można także przesyłać na adres skrzynki elektronicznej: eobt@malopolska.uw.gov.pl

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE KONTROLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH NADZÓR WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU EWIDENCJI LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH, REJESTRACJI STANU CYWILNEGO ORAZ
ZMIANY IMION I NAZWISK

 • Kraków, ul. św. Sebastiana 9
  • ewentualna rezerwacja terminu wizyty : 12 448 3 417
  • Uwaga: rezerwacja terminu wizyty w Wydziale nie jest obowiązkowa. Jednakże celem zwiększenia bezpieczeństwa, uniknięcia kolejek i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się wcześniejsze ustalenie terminu wizyty. W szczególności dotyczy to spraw nadzoru Wojewody Małopolskiego nad realizacją zadań zleconych (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk). Osoba dokonująca rezerwacji uzyskuje gwarancję przyjęcia w ustalonym dniu i godzinie .
  • informacja telefoniczna:
   • przyznanie odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie: 12 448 3 404
   • nadzór nad realizacją zadań zleconych – ewidencja ludności i dowody osobiste: 12 448 3 403, 12 448 3 402, 12 448 3 418
   • nadzór nad realizacją zadań zleconych – rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk: 12 44 8 3 405
  • e-mail: mszcz@malopolska.uw.gov.pl

Wnioski w sprawach dotyczących przyznania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz dokumenty w sprawach dotyczących nadzoru Wojewody Małopolskiego nad realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich można składać:

 • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed Siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 9) w godzinach pracy urzędu,
 • korespondencyjnie (za pośrednictwem Poczty Polskiej);
 • elektronicznie przez e-PUAP
 • osobiście w siedzibie Wydziału w Krakowie, ul. św. Sebastiana 9 w godz.:
  - poniedziałek: 9.00 -17.00 - wtorek-piątek: 8.00-15.00

Wnioski w sprawach przyznania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” mogą być również składane pocztą elektroniczną (e-mail).

KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE ZGROMADZENIA NA OBSZARZE POMNIKA MĘCZEŃSTWA W OŚWIĘCIMIU

 • Kraków, ul. św. Sebastiana 9
 • informacje:
 • Podania (dokumenty) w ww. sprawach można także składać:
  • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 11) w godzinach pracy urzędu,
  • korespondencyjnie (za pośrednictwem Poczty Polskiej)*
  • elektronicznie przez e-PUAP
  • osobiście w siedzibie Wydziału - w Krakowie, ul. św. Sebastiana 9 w godz.:
   - poniedziałek: 9.00 -17.00 - wtorek-piątek: 8.00-15.00 (kontakt za pośrednictwem stanowiska „Informacja”)
  • Uwaga: rezerwacja terminu wizyty w ww. sprawach nie jest wymagana.wstecz    do góry     drukuj