Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków


Dyrektor: Andrzej PASEK

Zastępca Dyrektora: Michał JAMKA

SEKRETARIAT

IV piętro, pok. 469
tel. 12 39 21 487
fax 12 39 21 969
e-mail:

  • WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

  • CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

  • ODDZIAŁ OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ

  • ODDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH

  • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ORGANIZACJI I NADZORU

  • PEŁNOMOCNIK WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO DO SPRAW REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

wstecz    do góry     drukuj