Centrum Edukacji i Integracji - Polski 4UA. Podsumowanie projektu
2022-09-16

W lipcu Centrum Handlowe Bonarka we współpracy z Fundacją Ignatianum i Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie uruchomiło punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Przez dwa miesiące funkcjonowania Centrum Edukacji i Integracji – Polski 4UA odbyło się tam blisko 1,5 tys. spotkań z Ukraińcami, w tym konsultacji językowych.

– Wsparcie, pomoc i integracja. To główne założenia Punktu, który przez lipiec i sierpień działał w Centrum Handlowym Bonarka w Krakowie. Wspólnie ułatwiliśmy uchodźcom wojennym z Ukrainy odnalezienie się w nowej codzienności. Mogli dowiedzieć się, gdzie i na jakich warunkach szukać zatrudnienia, nawiązać kolejne znajomości, a nade wszystko – uczyć się języka polskiego. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt. Współpracując, udowadniamy, że razem jesteśmy silniejsi! Od początku agresji rosyjskiej na Ukrainę Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie nawiązał szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi, z którymi podpisaliśmy 17 umów. Dziękuję Centrum Handlowemu Bonarka za ten wartościowy przykład społecznej odpowiedzialności biznesu, a Fundacji Ignatianum za poprowadzenie projektu. W lipcu skorzystało z niego 740, a w sierpniu 707 osób. To dowód, jak bardzo był on zasadny i potrzeby – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Bonarka stara się być blisko potrzeb mieszkańców Krakowa i okolic. Zawsze dążymy do tego, by potencjał i możliwości miejsca jakim jest centrum handlowe były w pełni wykorzystane. Dzięki instytucjonalnemu wsparciu Wojewody Łukasza Kmity oraz merytorycznemu i organizacyjnemu wkładowi Fundacji Ignatianum, udało nam się stworzyć projekt, którego sukces jest mierzony ilością osób, którym mogliśmy pomóc – mówi Katarzyna Kasprzak, Marketing Manager Centrum Handlowego Bonarka.

– Bardzo się cieszę, że Fundacja Ignatianum w miesiącach wakacyjnych mogła zrealizować projekt zainicjowany przez CH Bonarka we współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim. Dziękuję za zaufanie, jakim Fundacja została obdarzona poprzez zaproszenie do zrealizowania tego zadania. To kolejne cenne doświadczenie w realizowaniu projektów dla uchodźców, które znalazło się na koncie Fundacji. Patrząc po frekwencji na zajęciach i spotkaniach, wyraźnie widać, że takie miejsce jak „Punkt Wsparcia Uchodźców - Polski4UA” było bardzo potrzebne. Zainteresowanie kursami języka polskiego, spotkaniami i konsultacjami cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Również z rozmów z osobami, które odwiedzały nasz Punkt, pojawiało się zdanie, że takie miejsca są bardzo potrzebne i projekt powinien być kontynuowany – mówi prezes Zarządu Fundacji Ignatianum Tomasz Konturek.

Główne działania Centrum koncentrowały się na bezpłatnej nauce języka polskiego osób dorosłych, pomocy w sprawach bieżących uchodźców oraz na wsparciu psychologicznym. Największym zainteresowaniem cieszyły się stacjonarne lekcje języka polskiego, z których skorzystało ponad 300 osób.

Powodzeniem cieszyły się też zajęcia integracyjne migrants integration meetings oraz spotkania i konwersatoria speaking club. W ramach funkcjonowania Punktu odbyły się spotkania zawodowe oraz konsultacje i indywidualne spotkania z psychologiem.

20220708_133007
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj