Mikroskopy, przenośna stacja pogody – szkoła w Kluczach ma nowoczesne laboratorium
2022-09-13

Mikroskopy, monitor dotykowy, a także modele oka czy obiegu wody w przyrodzie. To część wyposażenia nowoczesnego Laboratorium przyrodniczego, które powstało w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach dzięki programowi Zielone Laboratoria TAURONA. W uroczystym otwarciu Laboratorium uczestniczyli: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, prezes zarządu Wsparcie Grupa TAURON Sp. z o.o. Barbara Łuszcz, władze powiatu olkuskiego wraz ze starostą Bogumiłem Sobczykiem, wójt gminy Klucze Norbert Bień oraz dyrektor placówki Marta Dziura. Projekt objęło patronatem honorowym Ministerstwo Aktywów Państwowych.

W skład Laboratorium w Szkole w Kluczach wchodzą: mikroskopy, monitor dotykowy, globusy, modele: oka, układu słonecznego, obiegu wody w przyrodzie, rozwoju prenatalnego dziecka, układy mięśniowe i stawowe człowieka, serce człowieka, model człowieka obrazujący narządy, przenośna stacja pogody, mapy, tablice edukacyjne, wagi, miarki, kosze do segregacji odpadów.

Inwestycja w przyszłość

– Nowoczesny patriotyzm to m.in. postawa pracy na rzecz dobra wspólnego oparta na wiedzy. Każda inicjatywa, której celem jest pobudzanie młodzieży do nauki, rozwijania jej kompetencji, wspierania talentów, jest mądrą inwestycją w przyszłość nas wszystkich. Program zainicjowany przez TAURON to modelowy przykład zaangażowania dużej firmy w życie lokalnych społeczności – ocenia program wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Program spółki Tauron współgra z celami polskiego rządu. Rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli to także priorytet rządu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Rządowymi programami, które mają na celu wsparcie szkół, są: „Laboratoria przyszłości” oraz „Aktywna tablica”. W ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości” do 1281 małopolskich szkół trafiło łącznie ponad 91 mln zł. Dzięki dofinansowaniu z programu „Aktywna tablica”, który cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych, w 2022 roku przyznaliśmy prawie 7 mln zł 243 szkołom z naszego województwa. W ramach dofinansowania z „Laboratoriów przyszłości” i dwóch edycji „Aktywnej tablicy” gmina Klucze otrzymała 577 tys. zł, w tym Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach otrzymała 132 tys. zł na utworzenie „Laboratorium przyszłości” – dodaje wojewoda małopolski.

– Zgodnie z harmonogramem powstało kolejne Zielone Laboratorium TAURONA, tym razem w Kluczach. W poprzednich tygodniach otworzyliśmy takie pracownie w Gliwicach i Bachowicach, a przed nami jeszcze ostatnia inauguracja w Wałbrzychu. Cała akcja pokazała dwie rzeczy: po pierwsze, że jest duże zapotrzebowanie na nowoczesną edukację. Po drugie, w trakcie realizacji projektu odkryliśmy także, że nasz projekt łączy rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrekcje szkół – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

– Zielone Laboratoria TAURONA jest to fantastyczna inicjatywa, która sprawia, że dzieci mają większe możliwości uczenia się przedmiotów ścisłych. W salach takich jak ta nasza nowo oddana wiedza staje się atrakcyjna. Dzieci jak i nauczyciele są zachwyceni tym, co udało nam się stworzyć – tłumaczy Marta Dziura, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

140 zgłoszeń

Szkoła w Kluczach to jedna z czterech nagrodzonych placówek z południowej Polski. W pierwszej edycji programu Zielone Laboratoria TAURONA zwycięskie projekty przedstawiły też szkoły z Bachowic, Gliwic i Wałbrzycha. Każda z tych szkół otrzymała 100 tys. zł na remont i wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych. Prace przekształcające tradycyjne sale lekcyjne w nowoczesne pracownie szkoły przeprowadziły podczas wakacji.

Nagrodzone projekty przedstawiały konkretne potrzeby szkół i możliwość ich zaspokojenia. Analiza wszystkich 140 zgłoszeń pokazała, że uczniowie bardzo poważnie podchodzą do nauki przedmiotów przyrodniczych i informatycznych. Widać, że wielu z nich dostrzega, że fizyka, chemia, biologia, geografia i informatyka mogą być kluczem do dostatniego i ciekawego życia.

Rządowe wsparcie w ramach programów „Laboratoria przyszłości” i „Aktywna tablica”

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa realizowana przez MEiN we współpracy z Centrum GovTech KRPM. W ramach programu publiczne szkoły podstawowe otrzymały dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu służącego do rozwijania kompetencji przyszłości, m.in. drukarek 3D, mikrokontrolerów czy sprzętów do nagrań. Wyposażenie szkoły mogą wybierać z katalogu spośród 177 pozycji (więcej informacji: https://www.gov.pl/web/laboratoria).

W ramach programu „Aktywna tablica” szkoły podstawowe mogą zostać wyposażane m.in. w: tablice i monitory interaktywne, komputery i pomoce dydaktyczne dla specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii. Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących szkołę (więcej informacji: http://www.aktywnatablica.org/).

Zielone Laboratoria TAURONA

Zielone Laboratoria TAURONA to program, w ramach którego TAURON wspiera szkoły podstawowe i średnie z terenu Grupy. Firmie zależy na tym, by szkoły mogły się zmieniać, a dotychczasowe sale lekcyjne przybrały postać nowoczesnych klasopracowni. Celem programu jest wsparcie młodych ludzi w zakresie dostępu do nauki, wiedzy i nowych technologii, wzmocnienie ich kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych przedsięwzięć naukowych.

TAURON od lat wspiera szkoły i inne placówki edukacyjne, m.in. tworząc w technikach klasy patronackie, w których obecnie uczy się 1300 osób. Najlepsi uczniowie mogą liczyć na stypendia naukowe fundowane przez firmę. TAURON organizuje zajęcia, a także praktyki i staże zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W proces nauczania zaangażowani są także sami pracownicy TAURONA, wcielający się w rolę wykładowców i prowadzących warsztaty merytoryczne.

Źródło: https://laboratoria.tauron.pl/

20220913 Klucze 20220913 Klucze 20220913 Klucze 20220913 Klucze 20220913 Klucze 20220913 Klucze 20220913 Klucze 20220913 Klucze 20220913 Klucze 20220913 Klucze 20220913 Klucze 20220913 Klucze 20220913 Klucze
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj