Nowoczesne budownictwo społeczne w Małopolsce
2022-08-11

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się konferencja prasowa na temat wsparcia, które płynie do gmin w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W konferencji wziął udział I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban oraz prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Małopolsce Michał Lysy. Podczas spotkania zaprezentowano wizualizacje koncepcji architektonicznych dla 16 inwestycji mieszkaniowych w Małopolsce.

- Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa jako forma wsparcia gmin w prowadzeniu polityki mieszkaniowej w warunkach pandemii COVID-19. Celem Funduszu jest pobudzenie inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Dążymy w ten sposób do poprawy dostępności mieszkań, wspierając nowe inwestycje mieszkaniowe na rynku mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Środki Funduszu służą sfinansowaniu części lub całości wydatków gminy na objęcie udziałów lub akcji w tworzonej lub działającej SIM. Cieszy fakt, że w Małopolsce mamy już 16 samorządów uczestniczących w tym projekcie. Są to miasta: Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Ryglice, Tuchów, Borzęcin, Korzenna, Stary Sącz, Zakliczyn, Trzciana, Wierzchosławice, Miechów, Wieliczka, Brzesko, Ciężkowice, Gorlice, Rabka-Zdrój. Szacunkowe plany inwestycyjne to 1 200 lokali mieszkalnych. Naszym wspólnym celem – rządu i samorządu – jest zwiększenie dostępności mieszkań, w tym przez rozwój mieszkalnictwa czynszowego, społecznego. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do realizacji tych celów – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Co to jest KZN?

Krajowy Zasób Nieruchomości to instytucja non-profit, której misją jest wspieranie budownictwa czynszowego. KZN przejmuje nieruchomości Skarbu Państwa do własnego zasobu, a następnie przeznacza je pod inwestycje mieszkaniowe z przystępnymi cenowo lokalami na długoterminowy najem z opcją dojścia do własności. Wraz z samorządami KZN zakłada nowe Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) oraz przystępuje do już istniejących Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS).

- Po czasie przygotowań wreszcie dochodzimy w dość szybkim tempie do momentu, kiedy możemy zaprezentować pierwsze efekty pracy Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Małopolska. Inicjatywa mogła być zawiązana dzięki temu, że każda z gmin dostała 3 mln zł na wzięcie udziału w niej. Mieliśmy pierwsze wsparcie, które umożliwiało bezkosztowe wejście gmin w ten projekt. Projekt dla osób, które tracą zdolność kredytową, ale ciągle mają zdolność rzeczową. To w dzisiejszych czasach jest szczególnie istotne. Od wybuchu wojny na Ukrainie liczba tych osób wzrosła o 70 proc. w porównaniu do stanu sprzed wojny. Te osoby mają duży problem w odnalezieniu się na rynku mieszkaniowym. Teraz, przy pomocy Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej i wsparciu rządowym we współpracy z samorządami, mają szansę na to, by dojść do własności. To jeden z lepszych programów pokazujących współpracę rządu i samorządu – mówi prezes Arkadiusz Urban.

Czym jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa?

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa powoływana jest przez Krajowy Zasób Nieruchomości we współpracy z gminami i jest jednym z lepszych przykładów współpracy rządu i samorządu. Spółki SIM to spółki prawa handlowego realizujące budownictwo społeczne. Nie budują dla zysku, ale dla poprawy warunków mieszkaniowych osób wykluczonych z rynku mieszkaniowego.

- Spółka obchodziła niedawno swoje pierwsze urodziny. Realizujemy nowoczesne społeczne budownictwo w oparciu o ścisłą współpracę między samorządami i Krajowym Zasobem Nieruchomości. Nasze inwestycje są zlokalizowane na gruntach, które są wnoszone przez samorządy do spółki. Początkowy kapitał spółki wynosił 48 001 000 złotych, a obecnie jest to kwota na poziomie ponad 80 mln – mówi prezes SIM Małopolska Michał Lysy.

Mieszkania w SIM dedykowane są w szczególności: osobom, które nie mają zdolności kredytowej, ale wciąż są w stanie regularnie opłacać czynsz; osobom, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny; osobom, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

Udziałowcami w SIM są KZN i jeden bądź więcej samorządów. KZN lub samorząd wnosi do spółki ziemię i na tej podstawie obejmuje udziały. Gmina na objęcie udziałów w nowej SIM dostaje grant z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do 3 milionów złotych.

Większość spółek została powołana pod koniec 2021 roku i w I połowie 2022 roku, czyli w ciągu ostatniego i zarazem pierwszego roku istnienia programu. Obecnie program obejmuje budowę co najmniej 30 tys. mieszkań. Do końca 2022 roku SIM-y powinny osiągnąć poziom 4 tys. mieszkań w ramach 56 pozwoleń na budowę. Zakłada się, że do końca 2023 roku w realizacji będzie ok. 9,5 tys. mieszkań w wyniku 112 prawomocnych pozwoleń na budowę. Dla porównania, najwięksi deweloperzy w Polsce realizują jednocześnie ok. 3-4 tys. mieszkań.

Szacowana wartość finansowania z Funduszu Dopłat dla realizacji Programu to ok. 3 mld zł. Szacowana wartość finansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, stanowiąca 10% wartości inwestycji, to ok. 1 mld zł. Łączna wartość inwestycji SIM to prawie 10,5 mld zł.

20220811 SIM Małopolska 201 20220811 SIM Małopolska 201 20220811 SIM Małopolska 201 20220811 SIM Małopolska 201 20220811 SIM Małopolska 201 20220811 SIM Małopolska 201
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj