Dydaktyka, innowacja, rozwój. Otwarcie Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie
2022-05-10

– Collegium Medicum przy Alma Mater Jagiellonica od lat znane jest jako jednostka wiodąca w kształceniu profesjonalnych kadr, prowadzeniu wyróżniającej się działalności naukowej, jak również prezentowaniu rezultatów prac badawczych na arenie polskiej czy międzynarodowej. Niezwykle doceniam nowatorskie, interdyscyplinarne, a nierzadko także eksperymentalne podejście do profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i leczenia podopiecznych – napisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w liście odczytanym podczas otwarcia Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie. List odczytał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Centrum powstało w ramach projektu pn. „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni. Program ten zakłada kształcenie studentów przy wykorzystaniu różnych wzajemnie się uzupełniających form symulacji medycznej. Nacisk położony jest także na rozwój kompetencji nauczycieli, opracowanie materiałów dydaktycznych oraz utworzenie i wyposażenie sal ćwiczeniowych.

Dotacja z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie" wyniosła 18 776 097 zł, a całkowita wartość inwestycji to 51 000 000 zł. 

– Cieszę się, że pracownicy Collegium dokładają wszelkich starań do stałego podnoszenia jakości Uczelni – w tym udziału w projektach wdrożeniowych, ułatwiających transfer innowacji do szkolnictwa wyższego. Jestem przekonany, że nowo otwarte Centrum innowacji Edukacji Medycznej wzmocni potencjał dydaktyczno-naukowy Collegium Medicum i zapewni optymalne warunki do podnoszenia kompetencji pracowników oraz słuchaczy Uniwersytetu – napisał minister edukacji i nauki.

Minister Przemysław Czarnek złożył wyrazy uznania wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego projektu.

– Powstawanie nowoczesnych obiektów, a także dostosowywanie infrastruktury badawczo-dydaktycznej i naukowo-szkoleniowej do wymogów współczesności pozostaje kluczowym wyznacznikiem rozwoju szkolnictwa wyższego. Podążanie za potrzebą innowacyjności jest z kolei kwestią zasadniczą w odniesieniu do kierunków lekarskich – zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy ono dobra całego społeczeństwa – dodał szef Ministerstwa Edukacji i Nauki, życząc wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów.

Więcej informacji o Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego

20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med 20220510 Centrum Innowacyjne Edu Med list ministra Przemysława Czarnka, 10 maja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj