Obywatelu, nie zapomnij złożyć deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!
2022-02-08

1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek złożenia przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków deklaracji o zainstalowanych źródłach ciepła i spalania paliw do 1MW. Ostateczny termin mija 30 czerwca. W przypadku niezłożenia deklaracji grozić będzie kara grzywny.

Ustawą z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. poz. 2127/ utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków i nałożono nowe obowiązki na właścicieli/zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównego powodu zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. To bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, tzw. kopciuchów.


Czym jest deklaracja?

To rodzaj ankiety w której podaje się:
•    imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku/lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
•    adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
•    informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich       przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
•    numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
•    adres e-mail (opcjonalnie).


Kogo dotyczy deklaracja?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku/lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.


Kiedy składać deklarację?

Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 r. jest aż 12 miesięcy, czyli do 30 czerwca br., natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca 2021 r. termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu i jest na to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!


Jak można złożyć deklarację?

•    Drogą elektroniczną, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując profil zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany,
•    W wersji papierowej, wysyłając pocztą lub składając osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku.


Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.


CEEB deklaracja-formularz A - budynki/lokale mieszkalne.pdf

CEEB deklaracja-formularz B - budynki/lokale niemieszkalne.pdf

CEEB_plakatCEEB_terminyCEEB_ulotkaCEEB w pigułce
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj