XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu
2021-09-08

Od wczoraj polską stolicą ekonomiczną ponownie stał się Karpacz. To właśnie tutaj w ramach XXX Forum Ekonomicznego trwają wykłady, panele i dyskusje na najważniejsze tematy ze świata biznesu i polityki. W wydarzeniu uczestniczy wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz I wicewojewoda Józef Leśniak.

Karpacz po raz drugi w historii Forum podejmuje gości z Europy, Azji i obu Ameryk. Według organizatora, którym jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – w tym roku na wydarzeniu może pojawić się łącznie około trzech tysięcy uczestników.

Jubileuszowe obrady i panele odbywają się pod wspólnym hasłem: "Europa w poszukiwaniu przywództwa". Wśród poruszanych tematów przewija się w szczególności dyskusja na temat obrazu ekonomicznego, społecznego i politycznego jaki może ukazać się po wygaśnięciu pandemii Covid-19, a tym samym wyzwań, z którymi będzie trzeba się zmierzyć. Jedną z dziedzin, która szczególnie ucierpiała wskutek epidemii koronawirusa jest współpraca międzynarodowa.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita uczestniczył dzisiaj w dyskusji wpisującej się właśnie w to zagadnienie. „Młodość do przyszłość. Jak budować polsko-węgierską współpracę młodzieży?” – to tytuł panelu dotyczącego budowania postaw społecznych wśród młodych ludzi. Potrzeba zmiany i rozwoju, która jest cechą szczególnie często spotykaną właśnie wśród młodych obywateli to doskonały czynnik generujący aktywność obywatelską.  

- Współpraca między Polską a Węgrami zawsze była bardzo dobra. Szukamy nowych płaszczyzn. O tym, jak bliskie są sobie nasze narody, niech świadczy przysłowie: Polak - Węgier dwa bratanki. Tytuł tego panelu przypomina, jak szybko zmienia się rzeczywistość. Młodzież to przyszłość, ale zawsze w połączeniu z doświadczeniem osób starszych. Dostrzegamy potencjał młodego pokolenia także w odniesieniu do relacji polsko-węgierskich. Wiele wyzwań przed nami. Kluczem jest właściwe definiowanie priorytetów, aby nasza przyjaźń i nasze partnerstwo dalej tak dobrze się rozwijało. Ten głos z Karpacza niech popłynie szeroko – mówił wojewoda Łukasz Kmita.

Wśród panelistów obok wojewody znaleźli się także Andras Volom, przewodniczący, V4SDG - Visegrad for Sustainability (Węgry), Zsófia Rácz, podsekretarz stanu ds. młodzieży, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Węgry), Piotr Mazurek, sekretarz stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Polska).

Jutro natomiast wojewoda Łukasz Kmita weźmie udział w dyskusji dotyczącej współpracy i relacji pomiędzy administracją rządową i samorządową. Z uwagi na sytuację, z którą przyszło nam się mierzyć od półtora roku, rozpatrywane będą również aspekty wspólnych działań podejmowanych w tym okresie przez instytucje administracji publicznej. Czy działania te stały się szansą na umocnienie współpracy między władzą centralną i lokalną? Jakiej pomocy spodziewają się samorządy i w których sektorach należy położyć szczególny nacisk? To kolejne pytania, z którymi zmierzą się wspólnie: Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Łukasz Kmita, wojewoda małopolski, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

20210908 Forum Karpacz -1 20210908 Forum Karpacz -1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj