ASF: kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
2021-08-25

Wszystkie służby są w pełni zmobilizowane i zdeterminowane, aby zapobiegać dalszemu przenoszeniu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące zwalczania ASF na terenie naszego województwa. Spotkaniu przewodniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Uczestniczył w nim również II wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Dotychczasowy bilans: dwa ogniska ASF w Małopolsce

Dotychczas w Małopolsce potwierdzono dwa ogniska ASF.

13 lipca Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badań laboratoryjnych potwierdzający wystąpienie pierwszego ogniska ASF na terytorium Małopolski w tym roku. Ognisko to zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 50 świń, położonym w miejscowości Skrzyszów (powiat tarnowski).

Także w tej miejscowości – w gospodarstwie w którym utrzymywano 12 świń – 21 lipca 2021 r. potwierdzono drugie ognisko ASF.

Małopolskie służby weterynaryjne natychmiast wdrożyły stosowne procedury mające na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się choroby. W gospodarstwach, w których wykrywane są przypadki ASF, konieczne są zabicie i utylizacja świń oraz przeprowadzenie dezynfekcji w ognisku choroby. Łącznie wybito 101 sztuk świń: 50 w pierwszym ognisku, 12 w drugim i łącznie 39 w czterech gospodarstwach kontaktowych. Hodowcom przysługuje w takich sytuacjach odszkodowanie. Wnioski są aktualnie procedowane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Wokół ognisk wyznaczono obszary zapowietrzony i zagrożony. Częścią działań prewencyjnych jest także prowadzony konsekwentnie odstrzał sanitarny dzików. Sytuacja jest dokładnie monitorowana i omawiana na kolejnych posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Czerwona i niebieska strefa

22 lipca 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1205, zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które wyznacza obszary objęte ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Rozporządzenie to obejmuje część województwa małopolskiego, w tym:

- obszar objęty ograniczeniami nr I (strefa niebieska): powiat brzeski, gorlicki, część powiatu dąbrowskiego, część powiatu tarnowskiego, nowosądecki, miejski Nowy Sącz, proszowicki;

- obszar objęty ograniczeniami nr III (strefa czerwona): gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim; gminy Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów w powiecie tarnowskim, powiat miejski Tarnów.

Aktualna regionalizacja ASF znajduje się pod adresem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Aktualne komunikaty GIW w sprawie ASF, w tym informacje dla hodowców: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Ścisła współpraca na wszystkich poziomach

– Afrykański pomór świń to groźna choroba. Chociaż nie stwarza zagrożenia dla ludzi, jest szczególnie niebezpieczna dla zwierząt i przekłada się na funkcjonowanie gospodarstw. Mobilizujemy wszelkie siły i środki, aby zminimalizować zagrożenie. Konieczna jest ścisła współpraca i dalsze intensyfikowanie działań. Proszę o pełne współdziałanie w zakresie realizacji nowych przedsięwzięć zapobiegawczych, w tym analizy realizacji rozwiązania polegającego na budowie fizycznych barier, które ograniczą przemieszczanie się dzików. Taka ścisła współpraca i konsekwencja są też kluczowe w zakresie odstrzału sanitarnego – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Przypomnijmy. W miniony piątek na wideokonferencji zorganizowanej przez sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnika rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF Szymona Giżyńskiego, z udziałem głównego lekarza weterynarii Mirosława Welza oraz wojewodów małopolskiego, podkarpackiego, przedstawione zostały kierunki dalszych działań (https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13275). Dziś zostały one szerzej omówione i przeanalizowane – zarówno w kontekście możliwości budowy ogrodzeń lub zabezpieczeń technicznych, jak i intensyfikacji odstrzału sanitarnego.

20210815 asf 20210815 asf 20210815 asf 20210815 asf 20210825 mapa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj