„Posiłek w szkole i w domu”. Wnioski o wsparcie można składać do końca kwietnia
2021-04-15

Przypominamy, że wnioski o rządowe wsparcie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (moduł 3) składać można do 30 kwietnia bieżącego roku. Zachęcamy do udziału w programie i aplikowania o pomoc finansową.

- Wojewoda Małopolski na wsparcie placówek oświatowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczył dotychczas niemal 8 mln zł. To realna pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży. Dzięki tym środkom udało się już zmienić obraz szkolnych stołówek. Dofinansowanie może zostać przeznaczone zarówno na adaptację obiektu, jak i zakup sprzętu. O te dopłaty wciąż jeszcze można wnioskować, do czego zachęcam – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (moduł 3) rządowe wsparcie mogą otrzymać organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Rząd na trwający w latach 2019-2023 program doposażenia i remontu kuchni, stołówek i jadalni przeznaczy łącznie 200 mln zł (po 40 mln zł rocznie).

Ile wynosi dofinansowanie?

Kwota dotacji różni się w zależności od realizacji poszczególnych zadań i wynosi maksymalnie:

1) 80 000,00 zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek,

2) 25 000,00 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w programie.

Podsumowanie finansowe realizacji programu w latach 2019-2020

W latach 2019-2020 z rządowego wsparcia w poprawie standardu funkcjonowania kuchni, stołówek bądź jadalni skorzystało 121 szkół podstawowych w Małopolsce.

Wojewoda Małopolski przekazał dotychczas na realizację tych zadań środki finansowe w łącznej wysokości: 7 867 971,8 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w wysokości: 7 224 588,4 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów w wysokości: 643 383,4 zł.

Więcej informacji na stronie gov.pl

Posiłek w szkole i w domu
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj