Wydział Spraw Cudzoziemców: rozszerzamy działania informacyjne online
2021-03-09

W ostatnich miesiącach Wydział Spraw Cudzoziemców jeszcze bardziej otworzył się na klientów, zwiększając liczbę akcji informacyjnych prowadzonych zdalnie. W okresie od września 2020 do lutego 2021 realizowaliśmy od kilku do kilkunastu spotkań miesięcznie, w których wzięło udział łącznie ponad 400 osób! To właśnie dostęp do informacji ma szczególne znaczenie w dobie pandemii.

Na co dzień klienci Wydziału Spraw Cudzoziemców korzystają z projektu „INFO.OPT” uruchomionego z myślą o obywatelach państw trzecich. Zainagurowana w lutym 2018 r. usługa cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, a wobec aktualnej sytuacji stanowi filar działań informacyjnych Wydziału Spraw Cudzoziemców.

Dzięki zróżnicowaniu kanałów komunikacji, zasięg „INFO.OPT” jest ogromny. Każdego dnia specjaliści udzielają konsultacji na stanowiskach obsługi bezpośredniej, mailowo i telefonicznie. Cudzoziemcy otrzymują informacje podczas dni otwartych, szkoleń, targów pracy oraz webinariów informacyjnych. Ponieważ każde postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt ma charakter indywidualny, klienci często kontaktują się z nami kilkukrotnie na różnych etapach sprawy. Skala działania projektu „INFO.OPT” na przestrzeni ostatnich trzech lat to blisko 500 tysięcy interakcji z cudzoziemcami i członkami ich rodzin, pracodawcami oraz pełnomocnikami. 

W czasie pandemii dużym zainteresowaniem cieszy się e-konsultant „INFO.OPT”, czyli możliwość połączenia się z pracownikiem infolinii za pomocą Skype’a. Dodatkową formą wspierania są szkolenia i konsultacje organizowane zdalnie przez pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Dzięki nim cudzoziemcy, którzy występują o zezwolenia pobytowe i pracodawcy wnioskujący o zezwolenia na pracę mogli w prosty i szybki sposób poznać procedury legalizacyjne oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.  

Jesień ubiegłego roku upłynęła pod znakiem webinariów edukacyjnych dla studentów cudzoziemców, które były organizowane we współpracy z krakowskimi uczelniami przy okazji rozpoczęcia roku akademickiego. Głównym tematem spotkań było postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt dla studenta. Przedstawialiśmy także działania informacyjne w ramach „INFO.OPT”. Dedykowane szkolenia zostały przeprowadzone również dla kadry obsługującej sprawy studentów.  

W drugim półroczu ubiegłego roku odbywały się też otwarte wydarzenia informacyjne dla cudzoziemców dotyczące konkretnych zezwoleń na pobyt w Polsce. Szkolenia w języku angielskim były organizowane we współpracy z „Collaborate, Krakow” – inicjatywą na rzecz migrantów w Krakowie, a konsultacje w języku polskim zrealizowano we współpracy z polsko-ukraińską Fundacją Zustricz.  

Formuła szkoleniowa objęła także grupę pracodawców i pełnomocników, dla których przeprowadziliśmy szczegółowe instruktaże dotyczące wnioskowania o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców. Spotkania te były także okazją do konsultacji w zakresie spraw legalizacyjnych. 

Rozwój działań informacyjnych prowadzonych w Wydziale Spraw Cudzoziemców jest możliwy dzięki projektowi Wojewody Małopolskiego współfinansowanemu w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Głównym celem projektu I3 – Infrastruktura, Innowacje, Informacja jest poprawa jakości i skrócenie czasu obsługi obywateli państw trzecich w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, wdrożenie skierowanych do nich innowacji i dobrych praktyk oraz zwiększenie dostępności informacji dla migrantów. Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej www.infoopt.pl poświęconej legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców oraz do śledzenia działań projektowych Projektu I3: https://www.facebook.com/Projekt-I3-Infrastruktura-Innowacje-Informacja-100903617995617 


WC działania online WC działania online WC działania online WC działania online WC działania online WC działania online WC działania online
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj