Ruszyły szczepienia w małopolskich domach pomocy społecznej
2021-01-18

Gdy 2 kwietnia 2020 roku został potwierdzony pierwszy przypadek koronawirusa w małopolskim domu pomocy społecznej, z niepokojem, ale i ze szczególną uwagą śledziliśmy raporty ilustrujące rozwój sytuacji. Swe wyjątkowo nieprzewidywalne oblicze COVID-19 pokazał w listopadzie. Były dni, gdy liczba zakażonych mieszkańców DPS-ów przekraczała 1000.

Wydaje się, że ten trudny czas mamy już za sobą. Sytuacja w małopolskich domach pomocy społecznej obecnie jest stabilna. Nie ma nowych zakażeń lub są to pojedyncze przypadki. A dziś – 18 stycznia – DPS-y wkraczają w zupełnie nowy etap walki z koronawirusem: oto rozpoczęły się szczepienia pensjonariuszy, dzięki którym zyskają oni pełną ochronę przed COVID-19.


Szczepionka: oddech ulgi
- Wiem, że dziś bliscy mieszkańców domów pomocy społecznej, jak i sami mieszkańcy poczują oddech ulgi. Szczepionka przeciwko COVID-19 jest niezwykle istotna dla osób starszych i schorowanych. Właśnie tę grupę chcemy szczególnie chronić. Dlatego szczepienie podopiecznych domów pomocy społecznej jest realizowane przez polski rząd w pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień. Mamy gotowe listy pensjonariuszy DPS-ów i placówek opieki całodobowej, którzy wyrazili chęć zaszczepienia się. Akcja szczepionkowa w tej grupie rozpoczyna się dziś i potrwa do 22 stycznia. Zainteresowanie szczepieniami wyraziło ponad 70% mieszkańców małopolskich DPS-ów i ponad 85% podopiecznych placówek całodobowej opieki – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita na briefingu. Uczestniczył w nim również dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk.

Szczepienia w miejscach pobytu
W Małopolsce funkcjonują 93 domy pomocy społecznej i 52 placówki opieki całodobowej, w których przebywa łącznie ponad 9 100 podopiecznych. Większość z nich – blisko 6,6 tysiąca mieszkańców – zadeklarowało wolę zaszczepienia się przeciw COVID-19.

Żeby otrzymać szczepionkę, nie będą oni musieli opuszczać placówek. Zorganizowane zostaną dla nich mobilne punkty szczepień. Będą to zarówno punkty z Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które opiekują się danym domem, jak i – w przypadku braku POZ – mobilne punkty ze szpitala węzłowego.

Domy pomocy społecznej w centrum uwagi
Od początku trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Małopolsce służby Wojewody Małopolskiego na bieżąco monitorują sytuację w domach pomocy społecznej.

- Ochrona osób w podeszłym wieku jest jednym z priorytetów polskiego rządu. Od początku epidemii do Domów Pomocy Społecznej skierowaliśmy znaczne środki. Przekazaliśmy ogromną ilość płynów dezynfekujących, maseczek ochronnych, kombinezonów i innych środków ochrony osobistej. Przyznaliśmy też DPS-om rezerwy celowe, które umożliwiły otrzymywanie przez ich pracowników dodatkowych środków finansowych. Jedną z pozostałych inicjatyw, które polski rząd podjął w trosce o mieszkańców tych placówek, było przekazanie pulsoksymetrów i testów antygenowych. Tylko w naszym województwie do DPS-ów zostało rozdysponowanych blisko 7 tysięcy testów antygenowych i tysiąc pulsoksymetrów – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W okresie pandemii na wsparcie samorządów prowadzących domy pomocy społecznej oraz dla samych placówek polski rząd przeznaczył ponad 600 mln złotych w skali kraju. Środki te zostały przeznaczone na zabezpieczenie ciągłości działalności, a także zatrudnienie pracowników wspomagających i dodatkowe wynagrodzenia dla zatrudnionego personelu. Dotacje dla województwa małopolskiego w roku 2020 wyniosły blisko 12 mln złotych.

Aby jeszcze dodatkowo wesprzeć domy pomocy społecznej, na początku listopada 2020 roku wojewoda małopolski Łukasz Kmita zawarł umowę z Fundacją Służby Ratunkowe RP – Zintegrowana Służba Ratownicza. Dzięki temu placówki, w których pojawiało się zakażenie, otrzymywały specjalistyczną pomoc polegającą m.in. na wyznaczaniu stref bezpieczeństwa i punktów dekontaminacji, dezynfekcji budynków czy wsparciu psychologicznym. Z pomocy Fundacji skorzystało 17 domów pomocy Społecznej z naszego województwa. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita przeznaczył na ten cel 120 tys. złotych.

Pandemia w domach pomocy społecznej w Małopolsce
Pandemia dotknęła w Małopolsce blisko 90% domów pomocy społecznej, choć skala zakażeń była zróżnicowana w poszczególnych placówkach. Koronawirusem zakaziło się blisko 37% mieszkańców i ponad 24% pracowników DPS-ów. 13 listopada 2020 r. odnotowano najwyższą liczbę zakażonych domów pomocy społecznej (57 jednostek), a 12 listopada 2020 r. – najwyższą liczbę zakażonych mieszkańców DPS (1051 osób). W ostatnim raporcie, który opracowaliśmy (stan na 16 stycznia 2021 r.), nie notujemy zakażeń wśród mieszkańców DPS-ów. Zakażenie występuje tylko w jednej placówce (zakażony jest jeden pracownik).

- Małopolskie domy pomocy społecznej mają za sobą długie miesiące walki z koronawirusem. Wszyscy znaleźliśmy się w zupełnie nowej sytuacji. Epidemia wymagała zastosowania zupełnie nowych środków także w tych placówkach. Nie ustajemy w działaniach, których podstawowym celem jest dobro i bezpieczeństwo ich mieszkańców. Szczepionka daje nadzieję na powrót do normalności w DPS-ach, co jest tam szczególnie istotne i wyczekiwane – podsumowuje dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Jacek Kowalczyk.

20210118 briefing szczepienia DPS 20210118 briefing szczepienia DPS 20210118 briefing szczepienia DPS 20210118 briefing szczepienia DPS 20210118 briefing szczepienia DPS Szczepienia mieszkańców DPS
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj