Wspieramy samorządy
2020-06-26

– Znaczące wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych zmienia oblicze małopolskich dróg lokalnych. Fundusz autobusowy daje nadzieję na powrót linii autobusowych i walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Tzw. „rezerwa klęskowa” pozwala odbudowywać zniszczenia w infrastrukturze komunalnej, w tym te spowodowane ruchami osuwiskowymi ziemi. Do tego szerokiego wachlarza programów rządowych dołączył bezprecedensowy Fundusz Inwestycji Samorządowych, z którego dofinansowanie otrzymają wszystkie gminy i powiaty – mówił wojewoda podczas dzisiejszych uroczystości, które odbyły się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Najpierw zostały podpisane umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, następnie wojewoda Piotr Ćwik przekazał staroście suskiemu Józefowi Bałosowi promesę na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w ramach zadania: „Stabilizacja osuwisk nr 81231 i 6791 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K 1677 w miejscowości Osielec”. Natomiast po południu wojewoda podpisał umowy w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.


– Dzięki tym środkom wspólnie z samorządami możemy zmieniać Małopolskę i radzić sobie z klęskami żywiołowymi czy epidemią. Małopolska to nasza wspólna sprawa i nam wszystkim zależy na jej rozwoju – podkreśla wojewoda.


Kolejne umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Przypomnijmy. Z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 Małopolsce przypadło 202,5 mln zł z przeznaczeniem – w ramach listy podstawowej – na 170 zadań.

Dziś zostały podpisane umowy z gminami: Limanowa, Myślenice, Ochotnica Dolna (dwa zadania), Maków Podhalański, Brzesko, Miechów, Jodłownik, Dębno, Stryszów (dwa zadania) oraz miastem Limanowa. Dofinansowanie otrzyma też zadanie, które znalazło się na liście rezerwowej, a będzie je realizować powiat miechowski. Podpisane dziś umowy opiewają na kwotę 11 807 869 zł.

Szczegółowy wykaz


Wspólna walka z osuwiskami
Wojewoda przekazał dziś również promesę potwierdzającą przyznanie powiatowi suskiemu środków na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

23 czerwca 2020 r. Minister Finansów przeznaczył dla 4 małopolskich samorządów środki na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi na realizację 5 zadań. Małopolsce zostały przyznane środki w wysokości 9 550 000 zł, z przeznaczeniem dla 3 powiatów na dofinansowanie realizacji 3 zadań (łączna kwota: dla powiatów 9 230 000 zł) oraz dla samorządu województwa małopolskiego na realizacją 2 zadań (kwota: 320 000 zł). Powiat suski otrzyma 5 570 000 zł.

W 2019 roku w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi Wojewoda Małopolski zawarł 26 umów na łączną kwotę 14 622 178 zł, w tym:
- 12 umów z 10 gminami na łączną kwotę 7 647 649 zł,
- 9 umów z 8 powiatami na kwotę 6 252 472 zł,
- 5 umów z Województwem Małopolskim na łączną kwotę 722 057 zł.

Ustabilizowano 6 osuwisk, w tym:
- 3 gminne,
- 3 powiatowe.

Całkowita długość odbudowanych i zabezpieczonych dróg wyniosła 0,370 km, w tym:
- 0,17 km dróg gminnych,
- 0,20 km dróg powiatowych.
1 gmina w ramach przeniesienia infrastruktury poza teren osuwiskowy wykonała odbudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wykonano:
- 2 dokumentacje geologiczno-inżynierskie przez gminy,
- 1 dokumentację geologiczno-inżynierską przez powiat,
- 4 dokumentacje geologiczno-inżynierskie przez Województwo Małopolskie,
- 6 dokumentacji projektowo-budowlanych przez gminy,
- 5 dokumentacji projektowo-budowlanych przez powiaty,
- 1 dokumentację projektowo-budowlaną przez Województwo Małopolskie.

Szczegółowy wykaz


By wspólnymi siłami poszerzyć sieć połączeń lokalnych
Jak już informowaliśmy, rozstrzygnięty niedawno dodatkowy nabór w ramach edycji 2020 Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej pozwoli na uruchomienie 81 linii. 24 gminom, 2 powiatom i samorządowi województwa przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 6 170 357,78 zł.

Co istotne, od 1 kwietnia 2020 r. maksymalna kwota dopłaty do deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 3,00 zł / wozokilometr przewozu (dotychczas wynosiło ono 1 zł).

W związku z tą zmianą umowy podpisane w ramach I naboru w roku 2020 zostaną aneksowane. Po ich aneksowaniu oraz zawarciu umów z naboru ogłoszonego w maju 2020 r. łączna szacunkowa kwota dopłaty w 2020 r. może wynieść ponad 14,3 mln zł.

Przypomnijmy, że do tej pory w naborze na 2020 rok dofinansowanie przyznane zostało 17 jednostkom samorządowym województwa małopolskiego, obejmując 59 linii autobusowych. Podpisane umowy opiewały łącznie na kwotę 3 089 056,72 zł (więcej informacji o tym rozstrzygnięciu naboru wniosków)*. Na rok 2020 w ramach Funduszy rozwoju przewozów autobusowych Małopolsce została przyznana kwota ponad 42 mln złotych.

W 2019 r. z dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych skorzystało w sumie 12 jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim, dzięki czemu możliwe było uruchomienie 32 linii. Szczegółowe podsumowanie za 2019 r. dostępne jest tutaj.

Wnioski objęte dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2020 roku - II edycja


*Z przyjęcia środków w ramach tego naboru zrezygnowały gmina Wiśniowa i gmina Kościelisko, przy czym gmina Kościelisko przystąpiła do dodatkowego naboru.

20200626 umowy FDS, osuwisko 20200626 umowy FDS, osuwisko 20200626 umowy FDS, osuwisko 20200626 umowy FDS, osuwisko 20200626 umowy FDS, osuwisko 20200626 umowy FDS, osuwisko 20200626 umowy FDS, osuwisko 20200626 umowy FDS, osuwisko 20200626 umowy FDS, osuwisko 20200626 umowy FDS, osuwisko 20200626 umowy Fundusz autobusowy 20200626 umowy Fundusz autobusowy 20200626 umowy Fundusz autobusowy 20200626 umowy Fundusz autobusowy 20200626 umowy Fundusz autobusowy 20200626 umowy Fundusz autobusowy FDS 2020Fundusz autobusowy - drugi nabór wniosków w 202026.06.2020 - grafika z cytatem
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj