Nabór wniosków na dotacje w branży gastronomicznej i hotelarskiej (HoReCa) oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy
2024-04-03

Odblokowanie dla Polski środków z Krajowego Planu Odbudowy było priorytetem rządu. Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie został ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem inwestycji jest przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w sektorach gospodarki takich jak gastronomia, turystyka, hotelarstwo i kultura.

O szczegółach naboru mówili podczas konferencji prasowej sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Protas oraz wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

–  Jednym z naszych głównych celów było odblokowanie dla Polski środków pochodzących z KPO. Dzięki naszemu wysiłkowi już złożyliśmy pierwszy wniosek o płatność, który uzyskał pozytywną opinię organów Unii Europejskiej. To oznacza, że Polska jest już bliska otrzymania pierwszej transzy środków w wysokości 27 mld złotych. Mam zaszczyt ogłosić nabór na inwestycje z KPO w jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów w Polsce, z dużą bazą hotelową i gastronomiczną oraz bogatą ofertą kulturalną – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Protas.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to kluczowa inicjatywa, która wzmocni polską gospodarkę i umożliwi jej sprawniejsze radzenie sobie z różnymi kryzysami. Dzięki KPO nasza gospodarka będzie miała solidne fundamenty, które pozwolą nam przetrwać nawet najtrudniejsze okresy. To nie tylko plan odbudowy, lecz także strategia budowania trwałej odporności gospodarczej na przyszłość – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.


O Inwestycji A1.2.1

Celem Inwestycji A1.2.1 jest wsparcie przedsiębiorstw z branży: hotelarskiej i gastronomicznej (HoReCa), turystycznej oraz kulturalnej, które ucierpiały podczas pandemii COVID-19. Środki te mają wzmocnić ich odporność przed ewentualnymi przyszłymi kryzysami gospodarczymi poprzez rozszerzenie lub dywersyfikację prowadzonej przez te przedsiębiorstwa działalności gospodarczej. Wysokość wsparcia wyniesie od 50 tys. do 540 tys. zł.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:
•    mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektorów hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury, które prowadziły działalność w tych sektorach na dzień 31 grudnia 2019 roku,
•    mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w województwie, w którym zgłaszają lokalizację realizacji przedsięwzięcia,
•    w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku.


Środki nie będą miały charakteru rekompensat ani płynnościowego wsparcia udzielanego w czasie pandemii. Kontynuacją tamtych działań będzie wspieranie rozwoju sektorów hotelarstwa, gastronomii i turystyki. Zachęcam przedsiębiorców z Małopolski oraz innych regionów Polski do zapoznania się z dokumentacją dotycząca naboru na przedsięwzięcia MŚP oraz do składania wniosków. Liczę na duże zainteresowanie dotacjami i skuteczne wykorzystanie otrzymanych środków – mówi wiceminister Jacek Protas.


Krajowy Plan Odbudowy składa się z 55 inwestycji oraz 55 reform stanowiących kompleksowy program naprawy i rozwoju naszego kraju. Dzięki temu planowi otrzymamy środki w wysokości 59,8 mld euro, czyli około 268 mld zł. Warto zaznaczyć, że z tej kwoty ponad 25 mld euro zostanie przeznaczone na dotacje, a ponad 34,5 mld euro będzie udzielone w formie preferencyjnych pożyczek. To ważny krok w kierunku budowania stabilności i wzrostu naszej gospodarki – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Na jakie działania można otrzymać wsparcie?

Wsparcie można otrzymać na działania w ramach 3 komponentów: inwestycyjnego, doradczego oraz szkoleniowego, przy czym komponent inwestycyjny jest obowiązkowy.

Komponent inwestycyjny obejmuje inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w szczególności: zakup niezbędnych maszyn i urządzeń dla wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług, roboty budowlane, w tym budowę nowych linii produkcyjnych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia unowocześnionych lub nowych produktów bądź usług lub sposobów ich produkcji lub dostarczania.

Wsparcie może obejmować również uzupełniająco koszty związane z zieloną transformacją dotyczącą m.in. poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz z transformacją cyfrową.

Komponent szkoleniowy obejmuje podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń np. z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzania informacjami i danymi czy zarządzania ryzykiem.

Komponent doradczy obejmuje usługi rozwojowe, inne niż szkolenia, w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP, takie jak: opracowanie modelu biznesowego czy opracowanie procedur technicznych.

Nadrzędnym celem strategicznym Krajowego Planu Odbudowy jest przywrócenie utraconego w wyniku pandemii potencjału rozwojowego gospodarki oraz wspieranie budowy trwałej konkurencyjności i wzmacnianie przedsiębiorców w perspektywie długofalowej. Dofinansowanie przeznaczone jest nie tylko na budowę infrastruktury i zakup nowoczesnych technologii, ale także na inwestycję w ludzi i ich umiejętności oraz wsparcie w zakresie doradztwa, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu i wzrostu przedsiębiorstw – podkreśla wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Alokacja inwestycji A1.2.1

8 grudnia 2023 r. Rada UE zatwierdziła zmieniony KPO, w tym również w zakresie Inwestycji A.1.2.1. Zgodnie ze zmienionym KPO alokacja na Inwestycję wynosi blisko 320 mln euro.

Podmiotem udzielającym bezpośredniego wsparcia na rzecz MŚP dla województwa małopolskiego jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.


20240403_briefing 20240403_briefing 20240403_briefing 20240403_briefing
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj