Spotkanie wigilijne z Małopolskim Oddziałem Polskiego Związku Głuchych
2021-12-18

Barszcz z uszkami, kompot z suszonych śliwek i dzielenie się opłatkiem… Wojewoda małopolski Łukasz Kmita uczestniczył w spotkaniu wigilijnym Polskiego Związku Głuchych Oddziału Małopolskiego w Krakowie.

– Dziękuję za możliwość uczestnictwa w tym uroczystym wydarzeniu. Ciepła atmosfera, jaka Państwa otacza, udziela się wszystkim obecnym. Oby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia upłynęły Państwu w poczuciu radości i spokoju, jakich doświadczamy dzisiaj – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

„Pomoc osobom głuchym z województwa małopolskiego poprzez zorganizowanie spotkania wigilijnego oraz świątecznych paczek dla najuboższych” – to jeden z projektów, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego. To właśnie z myślą o takich i podobnych inicjatywach zorganizowaliśmy w tym roku już trzy otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Celem tych konkursów jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Konkursy te kierujemy do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wśród dofinansowanych projektów mogą się znaleźć te polegające na zapewnieniu schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej. Dzięki przekazywanym środkom organizowane są m.in. wieczerze wigilijne lub śniadania wielkanocne dla osób tego pozbawionych.

Na realizację takich zadań, w tym zorganizowanie śniadania wielkanocnego i pomoc najbardziej potrzebującym, a także zorganizowanie w okresie świątecznym wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych, Wojewoda Małopolski przeznaczył w 2021 roku ponad 938 tys. zł. Kwota ta trafiła do 42 podmiotów na realizację 66 projektów. Polski Związek Głuchych Oddział Głuchych na wspomniany projekt otrzymał kwotę 11 500 zł.

Polski Związek Głuchych zrzesza osoby głuche i niedosłyszące oraz osoby związane ze środowiskiem osób głuchych. W Oddziale Małopolskim PZG prowadzone są kursy języka migowego. Oferta przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, rodziców dzieci niedosłyszących, katechetów oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się migać.

PZG w Małopolsce prowadzi także kompleksową rehabilitację głuchych. Realizację zadania wspiera Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone są w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni, Brzesku i Nowym Targu. Polegają na pokonywaniu barier w komunikowaniu się. Rehabilitacja ma charakter indywidualny lub grupowy.

20211218 NCK Wigilia Głuchych 20211218 NCK Wigilia Głuchych 20211218 NCK Wigilia Głuchych 20211218 NCK Wigilia Głuchych 20211218 NCK Wigilia Głuchych 20211218 NCK Wigilia Głuchych 20211218 NCK Wigilia Głuchych 20211218 NCK Wigilia Głuchych 20211218 NCK Wigilia Głuchych
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj