Wsparcie na Wigilię i nie tylko
2021-11-30

„Wsparcie osób bezdomnych – wspólna wieczerza wigilijna i wręczenie świątecznych paczek żywnościowych”, „Świąteczna radość także dla ubogich”, „Pomoc osobom głuchym z województwa małopolskiego poprzez zorganizowanie spotkania wigilijnego oraz świątecznych paczek dla najuboższych” – to tylko wybrane projekty, które będą realizowane w najbliższym czasie dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę. Wszystko po to, aby w tym szczególnym świątecznym czasie wsparcie trafiło do każdego, komu jest ono potrzebne.

- Jeden z projektów, który otrzymały dofinansowanie, ma symboliczny tytuł: „Wspólnie damy radę”. Właśnie taki jest wymiar tych działań: dać nadzieję, podać pomocną dłoń, sprawić, by w Święta nikt, nawet mimo choćby niedostatków materialnych czy niepełnosprawności, nie czuł się wykluczony. Dziękuję wszystkim organizacjom, które włączają się w te działania. Mają one różnorodną formę, ale ich wspólnym mianownikiem staje się właśnie to przekonanie, że najważniejsze jest umacnianie wspólnoty i wyrównywanie szans – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Stałe wsparcie dla potrzebujących
W tym roku zorganizowaliśmy już trzy otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Celem tych konkursów jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Konkursy te kierujemy do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku. Dofinansowanie otrzymują działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym.

Wśród dofinansowanych projektów mogą się znaleźć te polegające na zapewnieniu schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej. Dzięki przekazywanym środkom organizowane są m.in. wieczerze wigilijne lub śniadania wielkanocne dla osób tego pozbawionych.

Na realizację takich zadań, w tym zorganizowanie śniadania wielkanocnego i pomoc najbardziej potrzebującym, a także zorganizowanie w okresie świątecznym wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych, Wojewoda Małopolski przeznaczył w 2021 roku ponad 938 tys. zł. Kwota ta trafiła do 42 podmiotów na realizację 66 projektów.

W ubiegłym roku dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację 47 programów pomocy społecznej na rzecz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej wyniosło łącznie 777 316 zł. Dofinansowane projekty pozwoliły na objęcie pomocą niemal 6,5 tysiąca osób.

Pomoc w trudnym okresie zimowym
W ramach trzeciego konkursu ofert wnioski można było składać do 12 listopada 2021 r. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 15 projektów na łączną kwotę 150 000 zł. Zadanie konkursowe realizowane będzie w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku. Pełna lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach trzeciego konkursu:
https://muw.pl/doc/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201_1111.pdf.

Wcześniej uprawnione organizacje mogły składać wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021 roku. W ramach II konkursu ofert dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymały 22 projekty. Na pomoc potrzebującym przekazaliśmy w tej puli środki finansowe w łącznej wysokości: 288 270 zł. Pełna lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach drugiego konkursu ofert (wnioski można było składać do 14 września 2021 r.): https://muw.pl/doc/20211015_za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201.pdf.

Maksymalne dofinansowanie w obu konkursach mogło wynieść 14 000 zł.

konkursy potrzebującychwigilia - konkursy 2021
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj