INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt osobisty z pracownikami wydziału będzie możliwy:
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
  • w sprawach dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, w tym w szczególności w sprawach:
   - składania wniosków i wydawania zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi,
   - wydawania i wymiany kart pobytu cudzoziemców,
   - zezwoleń na pracę,
   - zaproszeń,
   - rejestracji pobytu obywateli UE,
   - przedłużenia wiz.
  • w sprawach obywateli Unii Europejskiej
   • Informacja e-mail: ue@muw.pl
   • Informacja telefoniczna w godz. 08:00 – 15:00
    12 39 21 815

wstecz    do góry     drukuj