Minister Mariusz Błaszczak: Światowe Dni Młodzieży przebiegają bezpiecznie
2016-07-27
- Służby są przygotowane i mają doświadczenie w zabezpieczaniu tego typu wydarzeń. To nie pierwsza uroczystość, którą organizujemy w Polsce. Służby mundurowe podległe MSWiA są profesjonalne, podejmują szybkie i adekwatne działania – podkreślił Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Nad bezpieczeństwem obchodów Światowych Dni Młodzieży w całym kraju czuwa m.in. blisko 38 tys. funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. Całą operację zabezpieczeń koordynują sztaby Policji – ogólnokrajowy sztab operacji w Legionowie oraz podsztaby w Krakowie i Katowicach. Szef MSWiA przypomniał, że na czele małopolskiego sztabu w Krakowie stoi insp. Paweł Dzierżak, zastępca KWP w Krakowie. - Tu koncentrują się wszystkie informacje przekazywane przez poszczególne służby. Dzięki temu podejmujemy szybkie i adekwatne działania, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo pielgrzymom – powiedział szef MSWiA. Minister spraw wewnętrznych dodał, że służby korzystają z precyzyjnego modelu dowodzenia, który wcześniej się sprawdził. Na czele centrum w Legionowie stoi insp. Jan Lach, zastępca komendanta głównego policji.

- Jestem przekonany, że Światowe Dni Młodzieży będą głębokim przeżyciem dla wszystkich pielgrzymów. Widząc na ulicach Krakowa młodzież z całego świata mam pewność, że będzie to dla nas wszystkich bardzo ważne wydarzenie – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Pierwszy dzień Światowych Dni Młodzieży przebiegł bezpiecznie

- Policja nie odnotowała żadnych poważniejszych incydentów, które zagrażałyby bezpieczeństwu Światowym Dniom Młodzieży. – Pierwszy dzień oceniamy jako spokojny i bezpieczny – poinformował nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji.

Nadinsp. Jarosław Szymczyk, szef KGP ocenił pierwszą dobę Światowych Dni Młodzieży. – Jak dotąd przebiegają spokojnie. Nabożeństwo odbyło się bez większych zakłóceń. We wczorajszej mszy inauguracyjnej na Błoniach wzięło udział ponad 200 tys. pielgrzymów – podkreślił szef KGP.

Służby zabezpieczają obchody ŚDM nie tylko w Krakowie, czy Częstochowie, ale również w całym kraju. Każdego dnia 7,5 tys. funkcjonariuszy Policji patroluje ulice, dworce, lotniska, centra handlowe, a także pozostałe miejsca, w których gromadzi się większa grupa ludzi. Minister Mariusz Błaszczak ponownie zaapelował, aby zgłaszać wszystkie sytuacje, które budzą wątpliwości. Minister podkreślił, aby informować służby patrolujące ulice – policjantów, funkcjonariuszy służb porządkowych, strażaków, strażników granicznych. – Żadne zgłoszenie nie zostanie zlekceważone, każdy sygnał zostanie wnikliwie sprawdzony. Zależy nam wszystkim na bezpieczeństwie, chcielibyśmy, aby pielgrzymi czuli się u nas bezpiecznie – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Wszystkie siły wsparcia, które dotarły do Małopolski z jednostek organizacyjnych Policji, wykonują już w pełni swoje zadania. Policja odnotowała dwie sytuacje – jedną związaną z dworcem kolejowym Kraków-Główny, a drugą z awaryjnym zatrzymaniem pociągu pod Wieliczką.

Komendant główny Policji przypomniał, że m.in. na terenie Krakowa cały czas mają miejsce selektywne kontrole. Poinformował również, że dzięki czujności jednej z mieszkanek zatrzymano mężczyznę, który mimo zakazu, posiadał przy sobie broń. – Dziękuję za taką postawę. Chciałbym jeszcze raz uczulić, aby tego typu sygnały zawsze do nas trafiały – podkreślił szef KGP.

Kraków i okolice zabezpiecza prawie 3 tys. Strażaków

- Od 20 lipca Kraków i okolice zabezpiecza prawie 3 tys. strażaków, w tym 600 kadetów oraz podchorążych ze szkół pożarniczych. Wczoraj podczas mszy świętej na krakowskich Błoniach funkcjonował strażacki punkt medyczny, w którym doraźnej pomocy udzielono ponad 30 pielgrzymom, w tym osobom chorym na cukrzycę i padaczkę – poinformował nadbryg. Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacy dziś w nocy brali również udział w akcji ratowniczej po awaryjnym zatrzymaniu pociągu z pielgrzymami w miejscowości Węgrzce Wielkie pod Wieliczką. W działaniach wzięło udział ponad 100 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i strażaków ochotników. Ratownicy ewakuowali poszkodowanych z pociągu i udzielili im pierwszej pomocy.

Na czas Światowych Dni Młodzieży strażaków z województwa małopolskiego wspierają zastępy z niemal całej Polski m.in. z Podkarpacia, Mazowsza i Świętokrzyskiego.

Straż Graniczna skontrolowała ponad 350 tys. Osób

Straż Graniczna od 4 lipca realizuje zadania związane z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej. – W tym czasie skontrolowaliśmy ponad 350 tys. osób oraz 42 tys. pojazdów. W konsekwencji zatrzymano 226 osób. Głównie były to osoby, które chciały przekroczyć granicę bez wymaganych dokumentów. Jednak dzięki kontroli udało się również zatrzymać m.in. osoby poszukiwane na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania – powiedział ppłk Marek Łapiński, komendant główny Straży Granicznej.

Strażnicy graniczni wspierają również inne służby w kontroli pirotechnicznej miejsc, w których będą odbywały się uroczystości. – Także na lotniskach w Krakowie i Katowicach prowadzimy wzmożoną kontrolę bezpieczeństwa – podkreślił komendant główny Straży Granicznej.

800 funkcjonariuszy BOR zadba o bezpieczeństwo papieża Franciszka

- Głównym zadaniem funkcjonariuszy BOR jest ochrona Ojca Świętego. Chodzi zarówno o ochronę osobistą, jak również o zapewnienie transportu oraz bezpieczeństwa w miejscach pobytu i na trasach przejazdu – poinformował płk Andrzej Pawlikowski, szef Biura Ochrony Rządu.

W działania związane z pielgrzymką papieża Franciszka i Światowymi Dniami Młodzieży zaangażowanych jest około 800 funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. BOR dokonał również ponad 60 tys. różnego rodzaju sprawdzeń i weryfikacji. – Biuro Ochrony Rządu realizuje swoje zadania na podwyższonym poziomie reagowania formacji – zapewnił płk Andrzej Pawlikowski.

Źródło: Departament Komunikacji Społecznej MSWiA www.mswia.gov.pl
2707ministerBlaszczak
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj