Ocena nadzorcza uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany regulaminu Parku Zakrzówek
2024-07-10

9 lipca 2024 r. do oceny nadzorczej Wojewody Małopolskiego została przekazana uchwała Rady Miasta Krakowa z 3 lipca w sprawie zmiany regulaminu Parku Zakrzówek. Uchwała ta wskazuje, że mieszkańcy Krakowa, w szczególności osoby posiadające Kartę Krakowską, będą mogły wejść na teren Parku poza kolejnością.

W związku z dużym zainteresowaniem tą sprawą podajemy, że służby prawne Wojewody Małopolskiego dokonały wstępnej analizy uchwały. Już na tym etapie pojawiły się istotne wątpliwości w zakresie zgodności tejże uchwały z konstytucyjnymi zasadami wolności i równości, w tym – z zasadą równego dostępu do obiektów użyteczności publicznej.

Dlatego też Wojewoda Małopolski wszczął postępowanie nadzorcze, w ramach którego zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa o przedstawienie wyjaśnień dotyczących kwestii budzących największe zastrzeżenia. Na zajęcie stanowisk wskazaliśmy termin do 17 lipca. Po zapoznaniu się z tymi stanowiskami będziemy kontynuować ocenę nadzorczą.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia.


20240604_KOMUNIKAT
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj