Przede wszystkim ochronić walory krajobrazowe. Wokół zabudowy Polany Stumorgowej w Beskidzie Wyspowym
2024-06-06

W ostatnim czasie otrzymaliśmy sygnały wyrażające niepokój o zabudowę Polany Stumorgowej w Beskidzie Wyspowym. Ze sprawą zapoznał się wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek. Dziś odbyło się spotkanie wicewojewody z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Limanowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Limanowa.

Propozycja kierunków działań
Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację, w tym etap robót budowlanych, a także możliwości formalnoprawne. Wicewojewoda Ryszard Śmiałek zwrócił się do starosty limanowskiego Mieczysława Urygi z prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy pod kątem ewentualnego uruchomienia tzw. trybu nadzwyczajnego w ramach procedur administracyjnych.

- Niezależnie od tego służby wojewody przygotowały propozycję zamiany gruntu prywatnego, na którym powstaje inwestycja, na grunty będące w dyspozycji Skarbu Państwa. Obydwa kierunki ewentualnych działań wymagają dalszych analiz i weryfikacji, we współpracy ze Starostwem. Propozycja zamiany gruntów będzie oczywiście ustalana bezpośrednio z inwestorem/ właścicielem terenu. To proces i autonomiczna decyzja gospodarza, ale chcemy takie działanie zainicjować. Zależy nam na tym, aby ochronić w jak najszerszym zakresie walory krajobrazowe terenu, ze świadomością jednak, że mamy do czynienia z gruntem prywatnym. Niemniej, głęboko wierzę, że walory te są wartością również dla inwestora i że dołoży on wszelkich starań, aby to dobro wspólne chronić – przekazuje II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

Nadzór budowlany
Przypomnijmy.
Wydział Infrastruktury MUW nie prowadził postępowania w tej sprawie w trybie odwoławczym ani nadzwyczajnym. Inwestycja realizowana jest w oparciu o zgłoszenie do Starostwa Powiatowego.

Sprawa znana jest organom nadzoru budowlanego. W postanowieniu z  lutego 2024 roku (uchylającym postanowienie PINB wstrzymujące roboty budowlane) MWINB zawarł uwagę:
Reasumując MWINB wskazuje, iż niniejsze rozstrzygnięcie nie wyklucza ewentualnego prowadzenia postępowania legalizacyjnego lub naprawczego przez organ I instancji w przyszłości w przypadku zmiany stanu faktycznego, jednakże na dzień wydania skarżonego postanowienia PINB brak było podstaw do wstrzymywania inwestorowi robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszego postępowania.

Wojewoda skierował do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego prośbę o szczególne i bieżące monitorowanie realizacji inwestycji oraz przekazywanie informacji o ewentualnych kolejnych krokach. Sprawa wydaje się bardzo delikatna ze względu na obszar, w którym projekt jest prowadzony. Jako taki wymaga on ścisłego weryfikowania, czy powstaje tam budynek gospodarczy nienaruszający walorów krajobrazowych.

Korzystanie z dróg leśnych
Osobną kwestią jest samo prowadzenie robót budowlanych w aspekcie korzystania z dróg leśnych. Wojewoda o tej kwestii rozmawiał z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, wskazując na potrzebę stałego monitorowania także tej kwestii.


20240606_spotkanie  20240606_spotkanie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj