Trwa nabór wniosków do rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, edycja 2024
2024-05-13

W 2024 roku realizowana jest kolejna edycja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

- Małopolskie szkoły zasługują na nowoczesne wyposażenie, które ułatwi pracę nauczycielom i wspomoże proces kształcenia. Program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 daje możliwość otrzymania dofinansowania dla szkół i placówek wychowawczych, które mogą je przeznaczyć na np. zakup tablic interaktywnych - mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Harmonogram realizacji programu w roku 2024

Dyrektor szkoły lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego składa wniosek o udział w programie „Aktywna tablica” do organu prowadzącego do 15 maja 2024 roku. Następnie organ prowadzący składa ten wniosek wraz z załącznikami do wojewody do 30 maja 2024 roku. Kwalifikacja wniosków będzie przeprowadzona do 30 czerwca 2024 roku. Środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych zostaną przekazane do 31 sierpnia 2024 roku.

Beneficjenci programu

Program „Aktywna tablica” dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W 2024 r. wsparciem finansowym w ramach programu zostaną objęte:

•    szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;
•    szkoły ponadpodstawowe;
•    szkoły kształcące uczniów niewidomych;
•    szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
z niepełnosprawnościami,
•    specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
•    szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021, 2022 i 2023.

Wysokość dofinansowania

Ogólnopolski koszt realizacji programu w latach 2020-2024 wynosi ponad 361 mln zł, z czego 290 mln zł pochodzi z budżetu państwa. Pozostałe środki (ponad 71 mln zł) to wkład organów prowadzących: jednostek samorządu terytorialnego, innych osób prawnych lub osób fizycznych.

- Program „Aktywna tablica”  ma zapewnić placówkom szkolnym wsparcie finansowe, aby mogły rozwijać się technologicznie dla efektywniejszego kształcenia dzieci oraz młodzieży. Zachęcam do składania wniosków – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

W latach funkcjonowania programu placówki mogą skorzystać z dofinansowania tylko raz, przy czym:

•    każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie nie wyższej niż 14 tys. zł;
•    każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie nie kwocie niż 35 tys. zł;
•    każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie nie wyższej niż 35 tys. zł;
•    każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w kwocie nie wyższej niż 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru.


Aktywna Tablica nabór wniosków 2024
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj