Posiedzenie WZZK w związku z przedostaniem się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych w Małopolsce
2024-05-11

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zwołał Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z przedostaniem się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych na terenie województwa małopolskiego po pożarze w Siemianowicach Śląskich.

W Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego wzięli udział przedstawiciele małopolskich służb: komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Przemysław Przęczek, p.o. małopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Barbara Żuk oraz jej II zastępczyni Małgorzata Potocka, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Krakowie Wojciech Kozak, I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Maciej Kubiak, zastępca małopolskiego państwowego inspektora sanitarnego Maciej Klima, komendant Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie Łukasz Najder, małopolski wojewódzki lekarz weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta, a także przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: dyrektor generalna Lucyna Gajda, dyrektor Biura Wojewody Łukasz Krzysztofik, I zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Michał Jamka, I zastępca dyrektora Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Grzegorz Wrześniak.


Monitoring służb
Do miejscowości Bobrek (pow. oświęcimski) nad rzekę Przemszę, gdzie przedostały się zanieczyszczenia, udały się służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz strażacy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Inspektorzy WIOŚ dokonali podstawowych pomiarów paramentów wody (Ph, przewodność, nasycenie tlenem). Przeanalizowali właściwości fizyczne wody takie jak konsystencja i zapach, a także wykonali przelot bezzałogowym statkiem powietrznym.

Straż pożarna ustawiła podwójną zaporę sorbcyjną, która ma na celu ograniczenie przepływu zanieczyszczeń. Zwodowana została także łódź.

Co istotne w rzece nie stwierdzono także śnieć ryb.

Apel wojewody
Po Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego odbył się briefing prasowy z udziałem wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara oraz KW PSP w Krakowie bryg. Przemysława Przęczka, p.o. dyrektora małopolskiego WIOŚ Barbary Żuk i dyrektora RZGW w Krakowie Wojciecha Kozaka.

Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar zaapelował do mieszkańców i turystów o to, aby Ci w miarę możliwości, nie zbliżali się do wód otwartych w tym regionie.

- Zwracam się z apelem do naszych mieszkańców, naszych obywateli, aby jeżeli zauważą coś, co ich niepokoi, jakieś zjawiska, które wydają się dla nich niepokojące, nienaturalne, aby zgłaszali je, czy to na całodobowy numer informacyjny Wód Polskich, czy też Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, który polecił, aby jednostki samorządu terytorialnego wykazały się wzmożoną czujnością w sprawie kontrolowania ujęć wody.20240511_CZK 20240511_CZK 20240511_CZK 20240511_CZK 20240511_CZK 20240511_CZK 20240511_CZK 20240511_CZK
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj