O odszkodowaniach dla mieszkających na trasie projektowanego połączenia kolejowego Podłęże-Piekiełko
2024-04-02

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie robocze poświęcone analizie sytuacji i ustaleniu harmonogramu działań podejmowanych przez organy publiczne oraz inwestora w sprawie wywłaszczeń nieruchomości na terenie gminy Limanowa. Są one związane z rozbiórką budynków mieszkalnych na potrzeby inwestycji zakładającej budowę nowej linii kolejowej na trasie Podłęże-Piekiełko, której inwestorem jest PKP PLK S.A.

Spotkaniu zorganizowanemu z inicjatywy poseł Urszuli Nowogórskiej przewodniczył wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Obecni byli także przedstawiciele inwestora, w tym dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. Region Południowy Kraków Mateusz Wanat, dyrektor Biura Wojewody Łukasz Krzysztofik, dyrektor Wydziału Infrastruktury MUW w Krakowie Edyta Lisak, zastępca dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości MUW w Krakowie Mirosław Walas.

– Zarówno po stronie Wojewody Małopolskiego – jako organu właściwego do przeprowadzenia postępowania odszkodowawczego, jak również inwestora, podejmowane są wszelkie możliwe działania, które pozwolą na szybkie i sprawne przeprowadzenie procedur administracyjnych pozwalających na wypłatę środków pieniężnych tytułem odszkodowań. Realnym wsparciem i łącznikiem pomiędzy instytucjami a zainteresowanymi mieszkańcami ziemi limanowskiej jest tutaj Pani poseł Urszula Nowogórska. Budowa połączenia kolejowego na trasie Podłęże-Piekiełko to bardzo ważna inwestycja, która wpłynie na rozwój naszego regionu – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.


20240402_PKP_sala_122 20240402_PKP_sala_122 20240402_PKP_sala_122
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj