Podnosząc bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wał na rzece Stradomce w gminie Łapanów z pozwoleniem na realizację
2024-03-27

Budowa i rozbudowa lewego wału rzeki Stradomki w miejscowościach: Kobylec, Łapanów, Wolica oraz Boczów w gminie Łapanów to wyczekiwana inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wydał decyzję o pozwoleniu na jej realizację. Dzięki nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności inwestor może niezwłocznie przystąpić do prac.

- Kilka miesięcy temu rozmawiałem z mieszkańcami Łapanowa na temat budowy wałów, a dzisiaj możemy już poinformować o decyzjach w tej sprawie. Nasi poprzednicy przez wiele lat nie mogli sobie z tym poradzić, a wystarczyły 3 miesiące tego rządu i jest decyzja. Za jej wydanie chcę serdecznie podziękować Panu Wojewodzie, który wczoraj wydał tę decyzję. Wały w Łapanowie są bardzo potrzebne. Mieszkańcy tej miejscowości byli bardzo doświadczeni przez powódź. To była moja obietnica i dziś ją realizuję. Pierwsza transza tych środków została zapewniona, o pozostałe będziemy zabiegać – mówi wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Nie obiecujemy, ale pracujemy. Decyzja, którą wydałem, umożliwia rozbudowę  oraz poprawę jakości tych zabezpieczeń – tak ważnych dla mieszkańców Łapanowa – na ponad 2,5-kilometrowym odcinku. Jestem przekonany, że ta inwestycja, która będzie realizowana przez Wody Polskie, wreszcie rozwiąże problem, który spędza sen z powiek mieszkańcom Łapanowa – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Kluczowe działania w zlewni rzeki Stradomki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaplanowało zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400-17+800 oraz 17+800-18+400, przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400”.

Inwestycja będzie realizowana w powiecie bocheńskim, w gminie Łapanów na terenie czterech miejscowości.

W ramach prac przewidziano odcinkową budowę i rozbudowę istniejącego lewego wału rzeki Stradomki wraz z obiektami takimi jak m.in.: przepusty wałowe, przejazdy wałowe, schody skarpowe, rowy i drenaże przywałowe. Przebudowane zostaną sieci uzbrojenia terenu kolidujące z inwestycją. Przewidziano także m.in. odcinkową rozbudowę istniejących wałów potoku „dopływ z Kobylca” oraz rozbudowę umocnień na Potoku Łapanowskim.

Dzięki inwestycji zapewniona zostanie ciągłość obwałowania, a parametry zostaną dostosowane do wymagań obowiązującego prawa.
Łączna długość planowanych do wybudowania wałów to ok. 1,10 km, natomiast długość wałów, które zostaną przebudowane, to 1,74 km.


Pozwolenie_Łapanów Pozwolenie_Łapanów Pozwolenie_Łapanów Pozwolenie_Łapanów Pozwolenie_Łapanów Pozwolenie_Łapanów Pozwolenie_Łapanów
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj