Kolejne miliardy na inwestycje strategiczne w Małopolsce
2023-10-07

Inwestycje w dużych miastach i małych miejscowościach. Szkoły, remizy, drogi, kanalizacja, centra sportowe, ośrodki kultury. Krótko mówiąc – projekty bliskie ludziom. Taki jest namacalny wymiar Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Właśnie poznaliśmy wyniki ósmego naboru. Przedstawili je na briefingu prasowym, który odbył się w Krakowie przy Szkole Podstawowej nr 124, wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Obecni byli: poseł na Sejm RP Małgorzata Wassermann, wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk oraz radna miasta Krakowa Małgorzata Kot.

Szansa na inwestycyjny sukces, czyli ponad 2,2 mld zł dla Małopolski

- Dzisiaj bardzo dobry dzień dla Krakowa, bardzo dobry dzień dla Małopolski. Rozstrzygnięta została ósma edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Jesteśmy dzisiaj przy Szkole Podstawowej, która bardzo potrzebowała remontu, bardzo potrzebowała pieniędzy. Ta Szkoła otrzymała dofinansowanie na poziomie prawie 30 mln zł. To są bardzo duże pieniądze. Mamy nadzieję, że te środki będą dobrze spożytkowane na potrzeby uczniów z tej, a może nie tylko z tej dzielnicy. Ale chciałabym po raz kolejny zwrócić uwagę na fakt, że Kraków, województwo małopolskie korzysta ze środków rządowych w bardzo dużym zakresie. Można było złożyć 3 wnioski na 2, 8, 30 mln zł. I trzy takie wnioski złożyła gmina Kraków i w zasadzie otrzymała dofinansowanie praktycznie w 100 procentach. Rząd Prawa i Sprawiedliwości buduje, modernizuje Polskę równomiernie, niezależnie od tego, do kogo należy władza samorządowa. Bo my robimy to wszystko dla Polaków - mówi poseł Malgorzata Wassermann.

- Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To bezzwrotne dofinansowanie projektów inwestycyjnych jest możliwe dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. Korzyści z rządowego dofinansowania: pobudzenie aktywności inwestycyjnej JST, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju, efektywne zaangażowanie sektora finansowego. W ramach 8 edycji dofinansowanie dla gmin i powiatów krakowskiego, miechowskiego i olkuskiego wyniesie 326 159 149 zł. Powiat krakowski – dofinansowanie w wysokości 171 789 200 zł otrzymało 17 gmin i powiat. Powiat miechowski – dofinansowanie w wysokości 68 497 500 zł otrzymało 7 gmin i powiat. Powiat olkuski – dofinansowanie w wysokości 85 872 449 zł otrzymało 6 gmin i powiat – mówi wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk.

- Kolejne rozstrzygnięcie Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych po raz kolejny da Małopolsce możliwość realizacji projektów ważnych dla Mieszkańców. Ponad 2,2 mld zł na 400 zadań! To gigantyczne środki! Znów otrzymujemy miliardy na małopolską infrastrukturę. To szansa na inwestycyjny sukces w całym naszym regionie! To szansa na bezpieczną i stabilną przyszłość Polaków – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych to jedna z form wsparcia dla samorządów. Dzięki niemu mogą one planować i realizować projekty, które dotychczas były dla nich nieosiągalne. Lisa zadań objętych dofinansowaniem w ramach ósmego naboru jest spektakularna! Każde z nich to dobra i wyczekiwana wiadomość dla Mieszkańców, ale też koło zamachowe dla polskiej gospodarki – mówi wicewojewoda Mateusz Małodziński.

- Bardzo dziękuję za te środki parlamentarzystom, Panu Marszałkowi, Panu Wojewodzie. Starałam się je pozyskać, odkąd zostałam radną, ponieważ dzieci tutaj uczą się w niezbyt komfortowych warunkach. Szkoła jest podzielona na dwa oddziały. Dzięki tym środkom dzieci będą mogły przebywać w o wiele bardziej przyjaznych warunkach - mówi radna miasta Krakowa Małgorzata Kot.

Dofinansowania mieszczą się w przedziale od 380 tys. zł do 30 mln zł. 15 projektów otrzymał środki na poziomie między 20 a 30 mln zł.

Środki trafią zarówno do dużych miast:

• Krakowa (40 mln zł na 3 projekty),

• Tarnowa (10 mln zł na 2 projekty: budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie oraz termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 20 w Tarnowie),

• Nowego Sącza (30 mln zł na 3 projekty: budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Mała Poręba – Juranda – Stadnickich; budowę, remont, modernizacja ulic chodników i oświetlenia w Nowym Sączu; rewitalizację centrum miasta poprzez modernizację budynku ratusza w Nowym Sączu),

jak i do gmin w statystykach GUS uchodzących za mające najmniejszą powierzchnię w Małopolsce:

• miasta Grybowa (blisko 9 mln zł na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizację dróg na terenie miasta Grybów),

• miasta Limanowa (prawie 10 mln zł na modernizację otwartego basenu kąpielowego w mieście Limanowa oraz na budowę kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i wzbogacenia możliwości wypoczynkowych mieszkańców),

• czy gminy Świątniki Górne (6,3 mln zł na budowę skateparku w Świątnikach Górnych oraz modernizację infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych).

Najwyższe środki w wysokości 30 mln zł otrzymają:

- województwo małopolskie – na modernizację odcinków dróg wojewódzkich,

- gmina Skawina – na budowę Zespołu Placówek Oświatowych w Wielkich Drogach,

- miasto Nowy Targ – na budowę geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ,

- gmina Szaflary – na budowę geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Szaflary,

- gmina Wieliczka – na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce wraz budową nowej filii w Sułkowie.

Wyniki dla Małopolski: https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-viii-naboru

Nie ma Polski A, B, C

- Inwestujemy w całą Polskę, bo dla nas nie ma Polski A, B czy C. Przykładowo z powiatu chrzanowskiego dofinansowanie otrzymały takie projekty jak modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w gminie Trzebinia (24,5 mln zł dofinansowania), budowa Ośrodka Zdrowia w Zagórzu (ponad 7 mln zł dofinansowania), budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrzanowie wraz z budynkiem techniczno-administracyjnym (prawie 8 mln zł dofinansowania). Łącznie powiat chrzanowski oraz gminy z tego powiatu wraz z ZK „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie i Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” na 15 zadań otrzymały prawie 113 mln zł – przedstawia wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Z kolei na ziemię myślenicką popłynie kwota ponad 124 mln zł na 19 zadań, w tym m.in. ponad 25 mln zł na modernizacja infrastruktury sportowej w gminie Myślenice, 8 mln zł na rewitalizację centrum wsi Raciechowice czy 10 mln zł na dwie części zadania polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych gmin Lubień, Pcim i Tokarni – etap II. Ziemia oświęcimska z kolei na 20 projektów otrzyma ponad 96 mln zł. Wśród nich są: modernizacja infrastruktury szkolno-przedszkolnej w mieście Chełmek (prawie 8 mln zł dofinansowania), zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu (ponad 7,4 mln zł dofinansowania) czy budowa tężni solankowej w Zatorze wraz z infrastrukturą towarzyszącą (prawie 1,5 mln zł dofinansowania) – kontynuuje wojewoda Kmita.

- Mocne wsparcie otrzyma także ziemia suska. To prawie 100 mln zł na 26 zadań, m.in. prawie 7 mln zł na modernizację energetyczną i poprawę dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia gminy Maków Podhalański wraz z nadzorem inwestorskim, 7,6 mln zł na budowę chodników na terenie gminy Jordanów czy 5,3 mln zł na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zawoja. Natomiast ponad 126 mln zł dofinansowania popłynie na 18 zadań realizowanych na ziemi wadowickiej. Będą to np. termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Leńczach (ponad 1 mln zł dofinansowania), budowa krytej pływalni wraz z zapleczem techniczno-szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem przy Zespole Szkół w Izdebniku (12,6 mln zł dofinansowania) czy budowa żłobka publicznego w Kalwarii Zebrzydowskiej (6 mln zł dofinansowania) – mówi wojewoda Kmita.

- Możemy już w praktyce obserwować, jak działa Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Niedawno wizytowałem teren budowy Miejskiego Ośrodka Sportu w Zatorze. Robi wrażenie postęp prac i sam projekt. Widać, że pomysł wyrasta z marzeń i potrzeb mieszkańców. I w takim sensie jest to strategiczna inwestycja. Będzie tam biło sportowe serce Zatora i Doliny Karpia. Budynek ma nawet kształt przypominający rybacką łódź. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych obejmuje prawie 82 proc. całkowitych kosztów inwestycji, tj. ponad 13 mln zł, przy wartości inwestycji na poziomie ok. 16 mln zł – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach – także ta inwestycja stała się faktem dzięki temu programowi. Wielkie otwarcie odbyło się w marcu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 5 mln zł, z czego ponad 4,2 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, czyli udział środków rządowych stanowił 85 proc. wartości inwestycji. Z kolei w Czyżówce w gminie Trzebinia powstało nowe ujęcie wody. Na to zadanie Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie otrzymał 2,85 mln zł w ramach I edycji „Polskiego Ładu”. Całkowity koszt wyniósł niecałe 4,2 mln zł. Oczy cieszy także otwarte latem Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim. W 2021 roku gmina Maków Podhalański otrzymała na ten projekt ponad 577 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dwa lata później – 4,5 mln zł wsparcia w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł niecałe 11 mln zł. Dofinansowanie z rządowych środków stanowiło prawie 50 proc. – wylicza wojewoda Kmita.

Krakowskie strategiczne inwestycje lokalne

W ostatnim okresie Krakowowi przypadały w udziale dotacje z szeregu programów rządowych.

- W ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład miasto Kraków otrzymało 100 mln zł, w tym 65 mln zł na „Budowę kładki pieszo-rowerowej Kazimierz-Ludwinów”, 30 mln zł na „Budowę Ośrodka Ruczaj – filii Centrum Kultury Podgórze” oraz 5 mln zł na projekt „Park Rzeczny Tetmajera”. W ramach I edycji Programu, Kraków otrzymał 99 mln zł na „Budowę budynku usługowego Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej, 30 mln zł na „Budowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie” oraz 5 mln na „Zagospodarowanie parku rzecznego Ogród Płaszów - etap II i III”, czyli łącznie 134 mln zł. Kraków skorzystał także z naboru IV dedykowanego gminom uzdrowiskowym. Na modernizację boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-technicznym na terenie WLKS Krakus – Swoszowice krakowski magistrat otrzymał 4,9 mln zł. Do tej pory zatem łącznie z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład Kraków otrzymał prawie 240 mln zł – wylicza wicewojewoda Mateusz Małodziński.

-Nie zapominajmy też o ostatnim wsparciu na krakowskie zabytki z II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Największe środki – po 3,5 mln zł – otrzymały projekty „Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2” i „Remont konserwatorski wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi elewacji zewnętrznej południowej Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”. Prawie milion zł otrzyma gmina miejska Kraków również na konserwację i zabezpieczenie zabytków na terenie Panteonu Narodowego – przypomina wicewojewoda M. Małodziński.

Nabór ósmy otwiera przed stolicą województwa kolejne szanse.

- Na liście projektów objętych dofinansowanie w ramach edycji ósmej znalazły się trzy duże i ważne dla Mieszkańców inwestycje miasta Krakowa. I tak „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38”, przy której się znajdujemy, to projekt, który otrzyma prawie 30 mln zł rządowego dofinansowania. Kwotą 8 mln zł zostanie wsparta modernizacja ul. Działkowej, zaś 2 mln zł zostanie przeznaczone na modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13 D. Na te trzy zadania miasto Kraków otrzyma zatem z ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych łącznie prawie 40 mln zł. Również w Krakowie jeden ze swoich projektów zrealizuje województwo małopolskie. Będzie to termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie. Na ten projekt samorząd województwa otrzyma prawie 8 mln zł - przedstawia wicewojewoda Mateusz Małodziński.

- Reasumując, wspólnie walczymy o Kraków, o jego rozwój i wykorzystywanie potencjału. Dlatego tak wiele środków rządowych zostało skierowanych właśnie do Krakowa – podsumowuje wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Aby Małopolska była regionem na miarę swoich ambicji

 - Chciałbym, aby Małopolska była regionem na miarę swoich ambicji. A są one wielkie, bo region ma wielki potencjał. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych pozwolił już w znacznym stopniu ten potencjał rozwijać, a dzięki kolejnym środkom będzie to możliwe w jeszcze większym stopniu. Odwiedzając na zaproszenie samorządowców miasta, miasteczka i wioski, widzę, że tempo zmian na lepsze jest niezwykle dynamiczne. Nie chodzi tylko o drogi, ale także o inwestycje, na które te mniejsze miejscowości nie mogły liczyć: skateparki, baseny, sale gimnastyczne z prawdziwego zdarzenia, ośrodki kultury. Polski rząd opracował system wsparcia dla samorządów, który pozwala rozwijać Polskę lokalną. Rozwijać, a nie zwijać, jak czynili to nasi poprzednicy. Kiedyś te lokalne potrzeby były pomijane. Wielkie inwestycje w wielkich miastach – takie było założenie. Odwróciliśmy ten nurt. Cieszy mnie każda rozmowa z wójtem i burmistrzem, gdy słyszę: tak spełniliśmy marzenia mieszkańców; tu, w naszej gminie nigdy nie było szansy na taką inwestycję. Głos Polski lokalnej jest słyszalny. Realizujemy inwestycje bliskie ludziom i wyrastające z ich pomysłów i potrzeb – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Nabór ósmy

Ósmy nabór w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych trwał od 20.07.2023 r. do 16.08.2023 r. Wziąć w nim udział mogły województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.

W czasie ósmego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł,

• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł,

• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł.

W ósmym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależała od obszaru inwestycji:

• 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:

o budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;

o budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni;

o budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego;

o budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego;

o budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja;

o odnawialne źródła energii;

• 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:

o tabor z napędem zeroemisyjnym;

o budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego;

o budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej;

o budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, z wyłączeniem oświetleniowej;

o cyfryzacja usług publicznych i komunalnych;

o poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych;

o innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce;

o rewitalizacja obszarów miejskich;

o budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej;

o budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej;

o budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej;

• 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:

o budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;

o budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni;

o budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej;

o budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego;

o tabor transportu kolejowego;

o tabor transportu tramwajowego;

o tabor z napędem niskoemisyjnym;

o budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej;

o gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie;

o budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego;

o budowa i modernizacja infrastruktury społecznej;

o budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej;

o rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych;

• 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:

o tabor zbiorowego transportu drogowego;

o tabor zbiorowego transportu wodnego;

o budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej;

o budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości;

o budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych;

o rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych.

Chcemy wyciągnąć Polskę z jej marazmu w wielu miejscach. Staramy się robić wszystko, aby Polacy mogli być z niej dumni – w każdym jej zakątku. Te inwestycje to nie tylko transparentność, dostępność i powszechność. To inwestycje, które są dowodem, że nasza polityka jest sprawiedliwa wobec mieszkańców każdej miejscowości. Proste procedury, uczciwe mechanizmy, pieniądze dla wszystkich: to jest w skrócie nasz program inwestycji z polską flagą – mówił premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając ósmy nabór.

Program Inwestycji Strategicznych dla Małopolski: niemal 8 mld zł i kolejna szansa

- Dotychczas Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (siedem edycji) oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dwie edycje) dały Małopolsce już niemal 5,7 mld zł. Tylko w tym tygodniu otrzymaliśmy kolejną pulę prawie 285 mln zł na rozwój stref przemysłowych, a teraz ponad 2,2 mld zł w ramach ósmej edycji Programu. Zbliżamy się zatem do kwoty 8 mld zł, którą otrzymała Małopolska tylko z tego jednego programu rządowego! A przypomnijmy, że do 18 września trwał nabór w ramach edycji dziewiątej „Rozświetlamy Polskę”, w której o bezzwrotne dofinansowanie mogły się ubiegać gminy oraz związki międzygminne na realizację zadań z obszaru modernizacji infrastruktury oświetleniowej – przypomina wojewoda Łukasz Kmita.


Polski_Lad_edycja_8 20231007_Szkola_124 20231007_Szkola_124 20231007_Szkola_124 20231007_Szkola_124 20231007_Szkola_124 20231007_Szkola_124 20231007_Szkola_124 20231007_Szkola_124 20231007_Szkola_124 20231007_Szkola_124 20231007_Szkola_124 20231007_Szkola_124 Polski_Lad Polski_Lad_edycja_8 Polski_Lad_edycja_8 Polski_Lad_edycja_8 Polski_Lad_edycja_8 Polski_Lad_edycja_8 Polski_Lad_edycja_8 Polski_Lad_edycja_8 ujecie_wody_Czyzowka20230919_Centrum_Muzyki_Krakow20230901_Zator 4D5A6843Polski_Lad Polski_Lad Polski_Lad Polski_Lad
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj