Otwarcie Kolegium Filozofii i Teologii Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika
2023-05-25

Kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej, będącej częścią Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, w dyscyplinach: filozofia i nauki teologiczne będzie realizowane w dziś zainaugurowanym Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie. Będzie się ono mieściło przy ul. Basztowej 20. W uroczystym otwarciu wziął udział I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Kraków to miasto nauki. Dlatego tym bardziej cieszę się, że kolejne w Polsce Kolegium Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika otwiera się właśnie w grodzie Kraka. Kolegium Filozofii i Teologii będzie miejscem, gdzie każdy doktorant będzie mógł doświadczyć przepływu myśli i idei. Będzie to możliwe dzięki szerokiej współpracy międzynarodowej. Całej wspólnocie Akademii życzę nieustającego zapału do pracy oraz realizacji najbardziej ambitnych planów – inspirowanych życiem i dziełami Mikołaja Kopernika – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Program kształcenia oparty będzie na zasadach różnorodności treściowej, metodologicznej, interdyscyplinarności oraz zindywidualizowanym modelu opieki naukowej. Uwaga poświęcona doktorantom będzie się wiązać z propozycją wspólnej pracy nad rozwojem kompetencji badawczych oraz aktywności w procesach komunikacyjnych, które wspierają zdolność do działania w zespołach badawczych.

***
Akademia Kopernikańska to nowa instytucja w systemie polskiej nauki. Jest to międzynarodowa korporacja składająca się w połowie z polskich, a w połowie z zagranicznych naukowców. Jest również głównym ośrodkiem realizacji Narodowego Programu Kopernikańskiego. Oparta jest na pięciu filarach, odpowiadających obszarom dokonań Mikołaja Kopernika, które stały się podstawą organizacji Izb Akademii. Są to: astronomia, ekonomia, prawo, medycyna oraz teologia i filozofia.

Źródło: https://akademiakopernikanska.gov.pl/otwarcie-kolegium-filozofii-i-teologii-szkoly-glownej-mikolaja-kopernika/


20230525 Kopernikańska 20230525 Kopernikańska 20230525 Kopernikańska 20230525 Kopernikańska
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj