Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
2023-01-18

12 stycznia rozpoczął się nabór do III Edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, który potrwa do 12 marca 2023 roku. Aby wziąć udział, należy wypełnić kartę zgłoszeniową oraz przygotować krótki materiał audiowizualny dotyczący Koła. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas Dożynek Prezydenckich 2023. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”.
 
- Ten Konkurs ukazuje, jak wiele Kół działa w całej Polsce oraz jak wspaniałe mają dokonania. To także sposobność, aby lepiej się poznać, nawiązać współpracę lub wymienić doświadczenia – mówi Agata Kornhauser–Duda, która jest patronem honorowym Konkursu oraz jego inicjatorką.
 
- Koła Gospodyń Wiejskich odgrywają znaczącą rolę w kultywowaniu tradycji lokalnych oraz przekazywaniu ich kolejnym pokoleniom i tworzeniu inicjatyw społecznych. Pokazują, jak wygląda prawdziwa Polska w tych małych regionach, za co składam ogromne podziękowania. Zachęcam wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w pierwszym etapie Konkursu na szczeblu wojewódzkim. Małopolska posiada bogatą tradycję, dlatego warto kultywować ją i reprezentować na kolejnym szczeblu Konkursu. Wszystkim uczestnikom z małopolski życzę powodzenia – zachęca wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zasady Konkursu

Adresatami Konkursu, podobnie jak w poprzednich latach, są Koła Gospodyń Wiejskich:
•    wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 r. poz. 2212, ze zm.),
•    koła działające na podstawie ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491),
•    stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Etapy

Konkurs organizowany jest w celu promocji i prezentacji wielopłaszczyznowej działalności Kół w zakresie zarówno społecznym, kulturalnym, jak i edukacyjnym. Pierwszy etap Konkursu odbędzie się na szczeblu wojewódzkim w formie online. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 marca 2023r. Kolejnym etapem dla zwycięskich KGW będą zmagania ogólnopolskie jako wydarzenia stacjonarne w lipcu 2023 r..


Etap wojewódzki

Koła, które uzyskają największą liczbę punktów na podstawie kart zgłoszeń, zostaną zakwalifikowane do oceny prac audiowizualnych. Komisja konkursowa na podstawie tych materiałów dokona wyboru Laureatów na szczeblu wojewódzkim. KGW, które wygra etap wojewódzki, otrzyma dyplom Laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu Konkursu w lipcu 2023 r.. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.


Etap ogólnopolski

W siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” 10-osobowe zespoły zaprezentują na potrzeby Konkursu:
•    4 potrawy z wykorzystaniem ziemniaków, w tym: dwa specjały kuchni regionalnej, jedną autorską potrawę przygotowaną przez Koło oraz jedną przystawkę,
•    obrzęd/zwyczaj żniwny lub dożynkowy charakterystyczny dla regionu reprezentowanego przez Koło, w formie inscenizacji słowno-muzyczno-ruchowej nie dłuższej niż 4 minuty.


Ogłoszenie wyników i nagrody

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród Kołom Gospodyń Wiejskich, które zajęły w Konkursie 2. i 3. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2023 w dniu Konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP. Natomiast wręczenie nagrody dla Koła, które zajęło w Konkursie 1. Miejsce, nastąpi podczas głównych uroczystości, w obecności Prezydenta RP.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości 10 tys., 6 tys. i 4 tys. złotych. Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmie w Konkursie 1. Miejsce, otrzyma ponadto okolicznościową statuetkę oraz list gratulacyjny Małżonki Prezydenta RP. Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie zwycięskiego Koła.


Więcej informacji: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp


III Edycja KGW_Plakat_web
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj