Nowy rozdział w lecznictwie Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
2022-11-24

Od ponad 300 lat zajmują się fitoterapią, która przyniosła im wyjątkową sławę. Zgodnie z przyjętym charyzmatem, posługują chorym i ubogim. W myśl tej zasady, Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo, czyli Zakon Szpitalny świętego Jana Bożego, prowadzi w stolicy Małopolski szpital. Od dzisiaj jednostka ta może poszczycić się Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

W uroczystym otwarciu nowego Oddziału Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wśród zaproszonych na dzisiejsze wydarzenie gości znalazł się także znany polski skoczek narciarski, medalista olimpijski i wielokrotny mistrz świata, a obecnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego – Adam Małysz.

Tu przeszłość spotyka się z przyszłością

Szpital został ufundowany w 1609 roku. Był pierwszym na ziemiach polskich szpitalem bonifraterskim i jedną z pierwszych lecznic, w której przede wszystkim leczono i pielęgnowano chorych. Jest to miejsce tym bardziej szczególne, że to właśnie tutaj dokonał się w 1932 r. cud uzdrowienia felicjanki, siostry Marii. To dzięki temu wydarzeniu stało się możliwe wyniesienie na ołtarze Jana Grandego – patrona Szpitala.

- Krakowski Szpital oo. Bonifratrów osadzony jest na fundamencie wielowiekowej tradycji niesienia pomocy chorym – na misji wyrażonej w dewizie placówki: „Czyńmy dobro”. Dzisiaj przed placówką otwiera się nowy rozdział w lecznictwie. Nieustanne doskonalenie i rozwój są z pewnością jednymi z tych najważniejszych cech, które decydują o sukcesach w dziedzinie medycyny. Życzę, aby takich było jak najwięcej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Do tej pory, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie przyjmował pacjentów w ramach pięciu oddziałów: Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Diagnostyczno-Leczniczego, Wojewódzkiego Oddziału Chirurgii Naczyń i Angiologii z Pododdziałem Terapii Wewnątrznaczyniowej i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Otwarty i poświęcony dzisiaj Oddział będzie służył pacjentom wymagającym wsparcia w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej.

W dobie pandemii

- Wydaje się, że najtrudniejsze chwile związane z walką z COVID-19 mamy już za sobą. I w historii Szpitala pandemia zapisała osobny, ważny rozdział. To było niezwykle istotne, że prywatny Szpital Zakonu Bonifratrów włączył się w system opieki nad zakażonymi pacjentami. Był to wyraz odpowiedzialności i zaangażowania. Doceniając te zasługi, rekomendowałem Ministrowi Zdrowia przyznanie placówce środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zarówno na inwestycje zakupowe, jak i budowlane. Prawie 288 tys. zł środków rządowych przeznaczyliśmy na zakup przewoźnego aparatu RTG z systemem cyfrowym, a ponad 212 tys. zł na przebudowę pomieszczeń w celu utworzenia 8 dodatkowych stanowisk z dostępem do gazów medycznych – przypomina wojewoda Kmita.

- Bardzo dziękuję wojewodzie Łukaszowi Kmicie za tę bardzo dobrą współpracę podczas pandemii COVID-19, ale także za jego codzienną otwartość. Dziękuję za sprzęt, który otrzymaliśmy w tym najtrudniejszym czasie pandemii. To były m.in. respiratory i kardiomonitory oraz sprzęt codziennie wykorzystywany do naszej pracy - mówi dyrektor Szpitala Dorota Puka.

Współpraca z Polskim Związkiem Narciarstwa

Dzisiejszej uroczystości towarzyszyła debata ekspercka pt. „Współczesne leczenie urazów sportowych – problemy i wyzwania”. Debata ta była połączona z podpisaniem umowy partnerskiej przez Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie z Polskim Związkiem Narciarskim.

- Małopolska to region, który cieszy się ogromną popularnością w zakresie uprawiania sportów zimowych. To tu także wzrastają i trenują polscy skoczkowie i narciarze. Jestem przekonany, że zawarte dzisiaj porozumienie uzupełni bazę treningową o jakże ważne zabezpieczenie medyczne dla sportowców – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Chirurgia urazowo-ortopedyczna

W Małopolsce funkcjonuje obecnie 37 oddziałów chirurgii urazowo-ortopedycznej (w tym 3 dla dzieci) prowadzonych przez 33 podmioty. Łączna liczba łóżek na tych oddziałach to 860, w tym 17 dla dzieci.

W 2021 roku liczba osób leczonych w trybie stacjonarnym (przebywających w szpitalu co najmniej 1 dobę) na oddziałach chirurgii urazowo-ortopedycznej wynosiła 40 030, a na oddziałach chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci – 1585.

Co ciekawe, w roku 2020 liczby te wynosiły odpowiednio 33 992 i 1353. W roku 2019 zaś – 40 179 i 1 811. Jak zatem widać, w szczytowych okresach epidemii, kiedy to aktywność społeczeństwa była ograniczona, liczba pacjentów oddziałów chirurgii urazowo-ortopedycznej była mniejsza.

Natomiast nie zmienił się zasadniczo procentowy udział hospitalizacji na tych oddziałach względem hospitalizacji na oddziałach w Małopolsce ogółem. I w roku 2021, i 2020 było to ok. 7-7,5%.

Szpitale z oddziałami ortopedyczno-urazowymi w sezonie zimowym mają bardzo dużo pracy. Przykładowo tylko w Szpitalu Powiatowym im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w 2019 roku zużyto ok. 1860 kg gipsu. W tym roku to już 1360 kg. W październiku tego roku na SOR Szpital przyjął 1441 pacjentów, w tym 678 osób z urazami (ok. 47%). Natomiast w sezonie zimowym było to – w styczniu 2279 pacjentów, w tym 1410 z urazami (ok. 62%), a w lutym – 2572 pacjentów, w tym 1787 z urazami (ok. 70%). Pomiędzy październikiem a lutym 2022 roku widać zatem wzrost liczby pacjentów przyjmowanych na SOR o ok. 40%.

20221124 szpital 20221124 szpital 20221124 szpital 20221124 szpital 20221124 szpital 20221124 szpital 20221124 szpital 20221124 szpital 20221124 szpital 20221124 szpital 20221124 szpital 20221124 szpital 20221124 szpital
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj