Wizyta ambasador Nowej Zelandii
2022-11-21

Nawiązywanie współpracy pomiędzy małopolskimi i nowozelandzkimi przedsiębiorcami; możliwości, jakie stwarza umowa o wolnym handlu podpisana niedawno przez Nową Zelandię z Unią Europejską; wreszcie – wyzwania związane z przewidywanym napływem uchodźców z Ukrainy podczas nadchodzącej zimy. To tematy poruszone na spotkaniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity z ambasador Nowej Zelandii w Polsce Alaną Hudson.

Patrzę z nadzieją w przyszłość, jeśli chodzi o zacieśnianie stosunków pomiędzy Małopolską a Nową Zelandią. Liczę na owocną współpracę oraz wspólne projekty, które przyniosą obopólne korzyści dla naszych państw – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Kwestia opieki nad uchodźcami wojennymi z Ukrainy jest zadaniem bardzo złożonym i wielowątkowym. To jeden z priorytetowych obszarów, którymi zajmuje się Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Trzeba przy tym zaznaczyć, że zadanie to jest bardzo rozbudowane, bo i system opieki nad uchodźcami został opracowany przez polski rząd kompleksowo. Obejmuje on zarówno zapewnienie zakwaterowania systemowego, jak i zorganizowanie procesu nadawania numerów PESEL, pomoc psychologiczną czy współpracę z organizacjami pozarządowymi realizującymi szereg projektów skierowanych do uchodźców – tłumaczy wojewoda Łukasz Kmita.

- Istotnym elementem przygotowań do zimy jest m.in. dokładne monitorowanie danych, w tym tych związanych z bazą zakwaterowania systemowego. Obecnie wszystkich przygotowanych miejsc jest ok 26 tys., zaś zajętych – ok. 16 tys. Baza ta może być jeszcze zwiększona. Właśnie pod kątem ewentualnej kolejnej fali uchodźców utrzymujemy rezerwę wolnych miejsc. Dodam, że tylko w Małopolsce na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy polski rząd przeznaczył kwotę prawie 630 mln zł – przypomina wojewoda Kmita.

***
Alana Hudson z zawodu jest dyplomatką. Stanowisko ambasadora Nowej Zelandii w Polsce objęła w sierpniu 2021 roku.
Była to pierwsza wizyta ambasador Alany Hudson w Krakowie.

20221121 Ambasador Nowej Zelandii 20221121 Ambasador Nowej Zelandii 20221121 Ambasador Nowej Zelandii 20221121 Ambasador Nowej Zelandii 20221121 Ambasador Nowej Zelandii
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj