Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z powiatu myślenickiego z rządowym wsparciem finansowym
2022-11-18

Upłynie jeszcze trochę czasu, nim wyruszą do wielkich akcji ratowniczych. Jednak już teraz ich serce bije dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP to ważny element systemu bezpieczeństwa. Dlatego, decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, z rezerwy ogólnej budżetu, na zakup sprzętu i doposażenia przyszłych druhów w całym kraju przeznaczonych zostało 25 mln zł. W Małopolsce wsparcie uzyskały 724 OSP. Łączne wsparcie dla naszego województwa to 3 395 000 zł. 

Dzisiaj promesy potwierdzające przyznane środki z rąk posła Władysława Kurowskiego oraz wojewody małopolskiego Łukasza Kmity odebrały drużyny z powiatu myślenickiego. W uroczystości, która odbyła się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, uczestniczyli także m.in. zastępca małopolskiego komendanta PSP Mariusz Łaciak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dr Kazimierz Koprowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach st. bryg. mgr inż. Sławomir Kaganek oraz burmistrz miasta i gminy Myślenice Jarosław Szlachetka. 

Blisko 50 myślenickich jednostek z dofinansowaniem

- Nieść pomoc drugiemu człowiekowi, uczyć się służyć, budować poczucie wspólnoty i odpowiedzialności społecznej – to filary, na których opiera się wychowanie młodego pokolenia przyszłych druhen i druhów. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP to także sposób na wzrastanie i poszukiwanie dróg rozwoju. Tym bardziej każde wsparcie im okazane ma swoją jedyną, niepowtarzalną wartość. Serdecznie gratuluję wszystkim 47 jednostkom, które dzisiaj odebrały promesy. Jestem przekonany, że środki te zostaną wykorzystane w najlepszy sposób – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Promesy na zakup sprzętu

Z rąk wojewody Łukasza Kmity przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek OSP z powiatu myślenickiego odebrali promesy na zakup sprzętu. Ich łączna wartość to 263 074 zł. Najwięcej, bo po ponad 8 tys. zł, otrzymały drużyny działające przy OSP Poręba, Biertowice, Gruszów, Czechówka, Poznachowice Dolne, Krzeczów i Pcim. 

Na terenie powiatu myślenickiego działa aktualnie łącznie 70 Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie

- Lokalni bohaterowie – druhowie i druhny – niosą pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. Angażują się także w wychowanie i przygotowanie swoich następców właśnie poprzez rozwijanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – dodaje wojewoda Kmita. 

MDP to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także działalność wolontarystyczną.

Uchwałę w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych Rada Ministrów podjęła 5 września 2022 r.

Więcej o wsparciu dla MDP: https://www.gov.pl/web/kgpsp/dofinansowania-mlodziezowych-druzyn-pozarniczych-2022

20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR 20221118 MDR
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj