Kiedy liczy się każda sekunda. Nowy, dodatkowy punkt stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bukownie
2022-11-07

– W przypadku zagrożenia zdrowia i życia liczy się każda sekunda. Ratownicy medyczni muszą mieć gwarancję przybycia ma miejsce najszybciej, jak to tylko możliwe. To właśnie czas często decyduje o losie poszkodowanego. Wspólnie z Panem Ministrem Jackiem Osuchem zabiegaliśmy o uruchomienie nowego, dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w powiecie olkuskim. Możemy dziś przekazać mieszkańcom, że zadanie zostało wykonane. Dziękuję władzom samorządowym, Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz Wydziałowi Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za szerokie zaangażowanie w te działania. Bo najważniejsze jest to, aby wspólnie działać w imię jasno sprecyzowanego, właściwego celu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W briefingu prasowym dotyczącym funkcjonowania od początku listopada podstawowego, 12-godzinnego Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM) stacjonującego w Bukownie udział wzięli: sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz poseł ziemi olkuskiej Jacek Osuch, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dr n. med. Małgorzata Popławska, starosta olkuski Bogumił Sobczyk oraz wiceburmistrz Bukowna Marcin Cockiewicz. Obecna była także dyrektor Wydziału Zdrowia MUW Joanna Bogacz.

314 interwencji w gminie Bukowno w ciągu czterech miesięcy
– Ministerstwo Zdrowia uwzględniając moją argumentację, zaakceptowało uruchomienie nowego ZRM. Przeanalizowaliśmy okres od listopada 2021 roku do końca lutego 2022 roku. W tym czasie odnotowano tam 314 interwencji ZRM. Gęstość zaludnienia gminy Bukowno wynosiła 154 osoby na 1 km2. To analiza dotycząca czterech miesięcy poprzedzających złożenie aneksu do „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”. W październiku 4 zespoły, które funkcjonują w powiecie olkuskim, wyjeżdżały 618 razy. Jestem przekonany, że dodatkowa karetka skutecznie poprawi dostępność do niezbędnej pomocy medycznej – tłumaczy wojewoda Kmita

Wsparcie dla całego regionu
– Bezpieczeństwo jest priorytetem działań rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nowy ZRM jest tego przykładem. Wspólnie z Panem Wojewodą podejmowaliśmy długotrwałe starania, by spełnić oczekiwanie mieszkańców powiatu olkuskiego. Wielokrotnie rozmawialiśmy z Ministerstwem Zdrowia. Wspólnymi siłami osiągnęliśmy zamierzony cel. To dobry dzień dla Bukowna, ale także dla całego regionu, bo dzięki temu dodatkowemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego zwiększy się bezpieczeństwo w całym regionie. Troska o Mieszkańców jest dla nas najważniejsza. Nie ma lepszych i ważniejszych inwestycji niż te związane ze zdrowiem i rozwojem regionu – mówi Jacek Osuch, wiceminister sportu i turystyki, poseł ziemi olkuskiej.

– Co istotne, nowy ZRM służy nie tylko mieszkańcom gminy Bukowno. W sytuacji zagrożenia dyspozytor przyjmuje zgłoszenie i wysyła najbliższy wolny ZRM. Oznacza to, że zespół z Bukowna może obsługiwać wezwania z Bolesławia, Klucz czy Olkusza. To kolejna inwestycja w bezpieczeństwo Małopolan – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.  

- Myślę, że cel, jaki przyświeca powstawaniu każdego kolejnego zespołu ratownictwa medycznego, to jest ten, który również jest zapisany w ustawie, a mianowicie: skrócenie czasu dojazdu. Każdy nowy zespół ratownictwa medycznego, każde nowe miejsce stacjonowania, to nic innego, jak zapewnienie większego bezpieczeństwa poprzez właśnie skrócenie czasu dojazdu. Natomiast drugim, równie ważnym elementem, jest zwiększenie całego potencjału ratownictwa medycznego w zakresie karetek, jeśli chodzi o potencjał województwa, a ten potencjał naszego województwa, ze względu na położenie powiatu olkuskiego, może być wykorzystywany w sąsiednich województwach – mówi dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dr n. med. Małgorzata Popławska,

Wspaniałe chwile dla Bukowna
- Bez wątpienia gmina Bukowno w ostatnich tygodniach to najszczęśliwsza gmina powiatu olkuskiego. Po niedawno otrzymanych rekordowych środkach w wysokości 98 mln zł na infrastrukturę drogową dziś zwieńczenie przedsięwzięcia, którego nie da się wycenić – bo nie da się wycenić bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Chciałbym serdecznie podziękować za współpracę i synergię, od samej góry – od rządu, od Ministra Jacka Osucha, po służby Pana Wojewody Łukasza Kmity i za współpracę z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym – dodaje starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

- Tak naprawdę dzisiaj decydujemy o tym, że nasi mieszkańcy będą zabezpieczeni, że będą mogli czuć się bezpieczni. To jest wspaniała chwila dla Bukowna. Chciałbym podziękować w szczególności Panu Ministrowi i Panu Wojewodzie. Naszym mieszkańcom żyje się lepiej, czują się bezpieczniej – podsumowuje zastępca burmistrza Bukowna Marcin Cockiewicz.

Punkty stacjonowania karetek w powiecie olkuskim
Zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego są kontraktowane ze środków budżetu wojewody.

Dotychczas na terenie powiatu olkuskiego stacjonowały cztery karetki systemowe – dwie w Olkuszu (24-godzinny ZRM specjalistyczny i 24-godzinny ZRM podstawowy), jedna w Wolbromiu (24-godzinny ZRM specjalistyczny) i jedna w Hutkach w gminie Bolesław (24-godzinny ZRM specjalistyczny).  

W Bukownie uruchomione zostało dodatkowe – piąte – miejsce stacjonowanie karetki systemowej. Będzie to ZRM typu „P” (podstawowy) w obsadzie dwuosobowej (ratownik medyczny/pielęgniarka systemu). Karetka będzie stacjonować w budynku, w którym mieści się remiza OSP (przy ul. Wodącej 2). Punkt stacjonowania został zaadaptowany na ten cel.

Ratownictwo w liczbach
W ramach Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego funkcjonuje 38 ZRM-ów, w tym 6 specjalistycznych. KPR swoim zasięgiem obejmuje miasto Kraków, powiaty krakowski (bez gmin Skawina i Słomniki), wielicki (bez gmin Niepołomice i Kłaj) oraz powiat olkuski. W 2021 roku liczba wyjazdów ZRM-ów Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego wynosiła 89 778, zaś w 2020 roku – 79 181.
 
W 2021 roku 135 małopolskich ZRM-ów (w tym 21 typu „S”) wyjeżdżało 237 509 razy. Dla porównania – w 2020 roku liczba ta wynosiła 215 453.

W samym październiku 2022 roku podjęły zaś 21 115 interwencji.

„Razem jesteśmy silniejsi”
W maju 2022 roku ma mocy listu intencyjnego, który wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał z dyrektor KPR dr n. med. Małgorzatą Popławską, burmistrzem Mirosławem Gajdziszewskim oraz ze starostą Bogumiłem Sobczykiem, ustalono podział zadań podejmowanych przez sygnatariuszy:

- Wojewoda Małopolski podjął działania formalne zapewniające środki finansowe (aneksowanie porozumienia z Dyrektorem Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w sprawie finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego),

- burmistrz Miasta Bukowno wskazał i zapewnił miejsce stacjonowania dla nowego ZRM (działania te wspierał Starosta Olkuski),

- dyrektor KPR podjęła kroki, zapewniając ambulans wraz z wyposażeniem oraz personelem medycznym w nowym miejscu stacjonowania podstawowego ZRM.

– Kolejna karetka na terenie powiatu olkuskiego to efekt wzmożonych prac i determinacji wszystkich zaangażowanych. To długie miesiące planów, projektów i uzgodnień. Kolejny raz dowiedliśmy, że wspólnie możemy osiągać więcej, że razem jesteśmy silniejsi! – podsumowuje wojewoda małopolski.

20221107_ZRM Bukowno 20221107_ZRM Bukowno 20221107_ZRM Bukowno 20221107_ZRM Bukowno 20221107_ZRM Bukowno 20221107_ZRM Bukowno 20221107_ZRM Bukowno 20221107_ZRM Bukowno 20221107_ZRM Bukowno 20221107_ZRM Bukowno 20221107_ZRM Bukowno
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj