Dążąc do perfekcji. Nagrody Głównego Inspektora Pracy 2022 – rozdane!
2022-10-26

Powołana została w styczniu 1919 r. na mocy dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Obecnie składa się z Głównego Inspektoratu, 16 Okręgowych Inspektoratów i Ośrodka Szkolenia. Państwowa Inspekcja Pracy – bo o niej mowa – przede wszystkim czuwa nad przestrzeganiem przepisów w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi także doceniać wkład zakładów pracy w promowanie i rozwój bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla swoich pracowników.

Właśnie takim uznaniem Państwowej Inspekcji Pracy mogą cieszyć się tegoroczni laureaci dwóch konkursów. W uroczystej gali finałowej, która odbyła się dzisiaj w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie udział wzięli m.in. główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz okręgowy inspektor pracy w Krakowie Józef Bajdel

- Dzisiejszy rynek pracy ewoluuje dynamicznie wraz ze zmianami, jakie przynosi współczesny świat. Rozwój techniki po jednej stronie i następstwa pandemii koronawirusa oraz konflikt zbrojny w Ukrainie po drugiej to czynniki wymuszające w ostatnich latach wypracowywanie nowych rozwiązań. Inna jest także dynamika migracji pracowników i ich elastyczność zawodowa. Serdecznie gratuluję dzisiejszym laureatom. Są Państwo wzorem pokazującym, że nawet w nieoczekiwanych warunkach firma może się rozwijać. Co więcej, może z dbałością i uwagą odnosić się do swoich pracowników i poprawiać swój potencjał gospodarczy – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rozstrzygnięte dzisiaj konkursy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” mają na celu nagradzanie wyjątkowych ambasadorów, którzy swoją aktywnością promują właściwe postawy w środowisku pracy.

Pierwszy z nich dedykowany jest pracodawcom, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia.

W tym roku wyróżnieni zostali następujący małopolscy przedsiębiorcy:

• kategoria I – zakłady pracy do 49 zatrudnionych:

1. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o., Krzeszowice – II miejsce

2. Orawskie Ciacho s.c. Halina i Stanisław Zborek., Orawka - wyróżnienie

• kategoria II - zakłady pracy od 50 zatrudnionych do 249 zatrudnionych:

1. Arcom Sp. z o.o., Rzezawa - I miejsce

2. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”, Kraków - II miejsce ex aequo

3. FEV Sp. z o.o., Cholerzyn - II miejsce

• kategoria III – zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych:

1. Wodociągi Miasta Krakowa S.A. , Kraków – II miejsce

Drugi konkurs ma na celu m.in. promocję działalności społecznych inspektorów pracy, którzy realizując swoje ustawowe zadania, skutecznie wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy i ochronę uprawnień pracowniczych.

Dzisiejsza gala była także okazją do podjęcia dyskusji w zakresie jednego z najbardziej aktualnych zagadnień rynku pracy w Polsce. Rozmawiano o nim podczas debaty nt. „Tutaj jesteście bezpieczni. Wojna w Ukrainie – perspektywy i wyzwania dla polskiego rynku pracy”. W debacie wziął udział także konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski.

- Znacząca intensyfikacja imigracji ukraińskiej zauważalna jest w Polsce od 2014 r. Głównymi czynnikami wpływającymi na to zjawisko były sytuacja ekonomiczno-gospodarcza na Ukrainie, wprowadzenie ruchu bezwizowego, a także ułatwiony dostęp do polskiego rynku pracy. Jeszcze przed lutym 2022 cudzoziemcy stanowili, chociażby ważną część mieszkańców Krakowa. Przed inwazją rosyjską na Ukrainę najostrożniejsze szacunki wskazywały na około 70-80 tys. cudzoziemców zamieszkujących w Krakowie. To oznacza, że końcem 2021 r. imigranci stanowili już ok. 10% mieszkańców miasta – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Wśród poruszanych podczas debaty zagadnień znalazły się takie aspekty jak: możliwa gotowość do podjęcia pracy w Polsce, oddziaływanie napływu fali migrantów na lukę zatrudnieniową, a także możliwy, potencjalny wpływ okresu zimowego na ewentualny wzrost liczby uchodźców wojennych w naszym kraju.


20221026 Gala Inspekcji Pracy 20221026 Gala Inspekcji Pracy 20221026 Gala Inspekcji Pracy 20221026 Gala Inspekcji Pracy 20221026 Gala Inspekcji Pracy 20221026 Gala Inspekcji Pracy 20221026 Gala Inspekcji Pracy 20221026 Gala Inspekcji Pracy 20221026 Gala Inspekcji Pracy 20221026 Gala Inspekcji Pracy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj