Zielone światło dla budowy obwodnicy Oświęcimia
2022-10-20

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał właśnie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (tzw. zrid) polegającej na budowie odcinka drogi krajowej nr 44 – obwodnicy Oświęcimia. Inwestycja obejmie m.in. powstanie 9-kilometrowego odcinka drogowego oraz mostów nad rzekami Wisłą, Sołą i Młynówką. Będzie realizowana na terenie dwóch województw: małopolskiego i śląskiego.

Nie tylko odkorkowanie miasta
- Projektowany odcinek drogi krajowej nr 44 stanowi obwodnicę Oświęcimia i jest fragmentem większego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku Białej”. Inwestycja zlokalizowana jest w większej części na terenie województwa małopolskiego – gminy i miasta Oświęcim. Inwestycja przyczyni się do poprawy układu komunikacyjnego w regionie. Pozwoli na przeniesienie zwiększającego się ruchu samochodowego i odciąży istniejący układ drogowy, a jednocześnie podniesie jakość infrastruktury drogowej. Można się spodziewać, że realizacja projektu będzie też znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Celem inwestycji jest stworzenie połączenia drogi krajowej nr 44 z drogą ekspresową S1 zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach, a także rozwój infrastruktury drogowej w obszarze miasta Oświęcim.

Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje między innymi: budowę DK 44 (obwodnicy Oświęcimia) o długości ponad 9 km, budowę czterech skrzyżowań drogi krajowej nr 44 z drogami powiatowymi nr 4127S i nr 1877K wojewódzką nr 948 i starodrożem drogi krajowej nr 44.

Zostanie także przebudowany wlot na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1867K. Budowa obejmie węzeł na połączeniu DK 44 i drogi wojewódzkiej nr 933. Na inwestycję składa się również budowa wspomnianych mostów, wiaduktu kolejowego nad obwodnicą, przejścia podziemnego, chodników, ścieżek rowerowych i innych.

Początek projektowanej trasy drogi krajowej nr 44 zlokalizowany jest na końcu węzła „Oświęcim” w gminie Bojszowy, a koniec trasy znajduje się na istniejącym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 44 z drogą powiatową nr 1876K w mieście Oświęcim. Początkowy odcinek obwodnicy przebiega przez tereny rolnicze i leśne oraz w pobliżu zabudowy zagrodowej. Na dalszym odcinku droga biegnie po terenach pól i łąk w bliższej odległości od zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej oraz stawów hodowlanych.  Projektowana trasa przecina rzeki Wisłę i Sołę, pomniejsze cieki i rowy melioracyjne, a także linię kolejową nr 93 Trzebinia – Czechowice Dziedzice i linię kolejową nr 882 Oświęcim – KWK Czeczot. W sąsiedztwie obwodnicy znajduje się też Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Rygor natychmiastowej wykonalności
- Inwestycja objęta jest Krajowym Funduszem Drogowym w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). To ogromny projekt. Obejmuje ok. 1000 działek i 430 stron postępowania. Inwestor, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zawnioskował o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Przychyliłem się do tego wniosku. Życzę powodzenia w realizacji tej jakże ważnej dla mieszkańców Oświęcimia i całej Małopolski inwestycji – mówi wojewoda Kmita.

Złożona procedura

Procedowanie wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia” w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie trwało 86 dni – decyzja została wydana w ustawowym terminie.

Samo postępowanie było złożone i wielowątkowe. Składało się na nie m.in. uzupełnianie projektu budowlanego przez inwestora oraz ponowna ocena oddziaływania na środowisko. W ramach postępowania została złożona skarga na decyzję środowiskową, która była rozpatrywana na poziomie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czas trwania tych czynności nie jest wliczany do czasu wydawania „zridu”. Po zwrocie akt sprawy z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie 5 października 2022 Wojewoda Małopolski decyzję wydał niezwłocznie, po niespełna 2 tygodniach (18 października 2022 r.).

Już 32 „zridy” w tym roku
- W 2022 roku Wojewoda Małopolski wydał 32 decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, dla wszystkich zadań ujętych w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 w odpowiedzi na złożone wnioski.  Wśród ważniejszych „zridów” są te dla budowy zachodniej obwodnicy Zielonek (dla drogi wojewódzkiej), budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28 czy budowy obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79. W najbliższych miesiącach planujemy wydać „zridy” dla rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 958 klasy G w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec w ramach zadania „Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane, zadanie 1”. W przyszłym roku planowane „zridy” dotyczą budowy węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej nr  94 oraz rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie skrzyżowania z ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach w Krakowie – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

20221020 zrid 20221020 zrid 20221020 zrid 20221020 zrid 20221020 zrid 20221020 zrid 20221020 zrid 20221020 zrid 20221020 zrid 20221020 zrid 20221020 zrid 20221020 zrid 20221020 zrid 20221020 zrid 20221020 zrid 20221020 zrid 20221020 zrid
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj