Zielone światło dla inwestycji drogowej w gminie Mogilany
2022-10-07

- Będzie to inwestycja drogowa ważna głównie dla mieszkańców gminy Mogilany, ale też dla wszystkich, którzy korzystają z tego odcinka. Właśnie wydałem zezwolenie na rozbudowę drogi krajowej nr 7 polegającą na budowie węzła w miejscowości Gaj. Inwestycja połączona będzie z rozbudową przylegających dróg powiatowych. To niezwykle istotne rozwiązanie infrastrukturalne poprawi płynność ruchu i bezpieczeństwo jego uczestników. Wydany „zrid” to ostatni etap postępowania administracyjnego. Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, może przystępować do prac. Co ważne – inwestycja ma zapewnione środki z budżetu państwa w wysokości blisko 40 mln zł – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Pełna nazwa zadania brzmi: „Rozbudowa drogi krajowej nr 7 od km 677+790,20 do km 678+128,85 polegająca na budowie węzła WB w km 677+872,20 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2169K (ul. Zadziele) oraz drogą powiatową nr 2175K (ul. Widokową) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2169K na długości 150 m i rozbudową drogi powiatowej nr 2175K (ul. Widokowej) na długości 257 m oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Gaj w gminie Mogilany w powiecie krakowskim w województwie małopolskim”.

Zadanie inwestycyjne obejmuje zatem nie tylko budowę węzła, ale także m.in.:

• rozbudowę jezdni drogi krajowej nr 7;

• rozbudowę drogi powiatowej nr 2169K;

• rozbudowę drogi powiatowej nr 2175K;

• budowę łącznic i przejazdu awaryjnego;

• budowę dodatkowych jezdni wzdłuż drogi krajowej nr 7;

• budowę skrzyżowań;

• budowę chodników;

• budowę zatok autobusowych wzdłuż drogi krajowej nr 7;

• budowę przejazdu drogowego (wiaduktu drogowego) nad drogą krajową nr 7;

• budowę sieci kanalizacji deszczowej;

• budowę i przebudowę otwartych rowów przydrożnych;

• budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych;

• przebudowę zjazdów publicznych.

- Planowane prace obejmują wiele aspektów. Po zakończeniu przyniosą one najbardziej wymierne korzyści dla lokalnej społeczności. Dlatego ważna jest ich sprawna realizacja. Z uwagi m.in. na ten aspekt, decyzji nadałem rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestor może niezwłocznie przystąpić do realizacji zadania – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Inwestycja ma zapewnione finansowanie z budżetu państwa, ze środków Programu Inwestycyjnego wysokości 39,7 mln zł.

O modernizację odcinka „zakopianki” w imieniu mieszkańców wielokrotnie monitował radny gminy Mogilany Jerzy Przeworski.

- Węzeł w miejscowości Gaj jest bardzo potrzebny. Wielokrotnie zgłaszałam potrzebę powstania takiego rozwiązania. To ważne dla kierowców i pozostałych uczestników ruchu drogowego – tym bardziej że inwestycja jest kompleksowa i obejmuje szereg elementów, w tym powstanie chodników czy zatok autobusowych. Mieszkańcy gminy Mogilany, a zwłaszcza miejscowości Gaj którą droga DK7 dzieli na pół, czekają na tę inwestycję. Dziękuję Wydziałowi Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za sprawne procedowanie tego „zridu” – podsumowuje radny Jerzy Przeworski.


20221007 decyzja20221007 s7
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj