Dyplom Honorowy Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej dla wojewody małopolskiego Łukasza Kmity
2022-09-29

Za szczególne zasługi dla rozwoju audytu, kontroli oraz zapobiegania oszustwom i korupcji w Polsce Dyplomem Honorowym, nadanym przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o., wyróżniony dziś został wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– To dla mnie ważne wyróżnienie. Co do zasady kładę nacisk na wysokie standardy, w tym na przejrzystość działań administracji i rzetelność każdej czynności składającej się na poszczególne zadania. Tego też oczekuję od wszystkich, z którymi współpracuję. Zawsze podkreślam, że właściwie prowadzona kontrola jest ważnym narzędziem zarządzania, pozwalającym poprawiać poziom świadczonych usług. Dlatego nie uznaję kontroli „pozorowanych” i nieprzygotowanych – a niestety z wieloma takimi kontrolami, w tym poselskimi, miałem do czynienia. Kontroler też musi być przygotowany do czynności kontrolnych. W moim przekonaniu – i taką zasadę wyznaję – powierzone obowiązki należy wykonywać tak, jakby zawszy miały one stać się przedmiotem kontroli, zatem w pełni transparentnie i zgodnie z najlepszą wiedzą. Dziękuję Polskiemu Instytutowi Kontroli Wewnętrznej za wyróżnienie. To dla mnie potwierdzenie, że jako wojewoda małopolski nie tylko obrałem właściwy kierunek, ale też moja codzienna praca i sposób jej wykonywania zostały zauważona przez ekspertów. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Wojewódzkiego, którzy na co dzień dbają o te wysokie standardy – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 

Historia PIKW sięga początku lat 90. Jego misją jest konsolidowanie środowiska zawodowo zajmującego się m.in. audytem i systemami kontroli wewnętrznej czy wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji. Instytut w ramach swojej działalności promuje standardy i najlepsze praktyki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego Unii Europejskiej. Umożliwia też zdobywanie nowych oraz podnoszenie posiadanych zawodowych kwalifikacji i umiejętności związanych m.in. z systemami kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.

W dniach 29-30 września 2022 r. w Krakowie odbywa się XXI Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw. To jedyne wydarzenie o takim charakterze w Polsce. Nadrzędnym celem tego cyklicznego, międzynarodowego spotkania jest wymiana doświadczeń i gromadzenie wiedzy na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, profesjonalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji, governance i compliance (https://www.pikw.pl/2022-kongres-xxi,1207.html).

20220929 dyplom
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj