Małopolski garnizon Policji rośnie w siłę
2022-09-26

100 nowo przyjętych policjantów, w tym 20 funkcjonariuszek, podczas uroczystego apelu złożyło dziś ślubowanie. To czwarte od początku 2022 roku przyjęcie do małopolskiego garnizonu Policji. Podczas uroczystości wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył też specjalne wyróżnienie „Primus Inter Fortes” – Pierwszy Wśród Odważnych.


Szeregi małopolskiej Policji coraz silniejsze


– Małopolski garnizon Policji rośnie w siłę. 100 kolejnych osób ślubowało dzisiaj „wiernie służyć Narodowi”, „nawet z narażeniem życia”. Służba w Policji jest dużym wyznaniem i wiąże się z wieloma poświęceniami. To służba na rzecz całej społeczności, szlachetna misja pozwalająca doświadczyć wielkiego spełnienia zawodowego i osobistego. Bądźcie dumni z munduru, który włożyliście, tak jak my jesteśmy z Was dumni – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji. 24 osoby będą służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 48 nowych funkcjonariuszy. Po 3 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie i Komendy Miejskiej w Nowym Sączu. Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Komenda Powiatowa Policji w Krakowie zyska 2 funkcjonariuszy, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie - 7, Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu - 2. Szeregi Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach zasili 3 nowych funkcjonariuszy, a Komendę Powiatową Policji w Zakopanem - 5.  Komenda Powiatowa Policji w Miechowie, Komenda Powiatowa w Gorlicach i Komenda Powiatowa w Oświęcimiu zyska po 1 nowym policjancie.

– Wypowiedziane przed chwilą słowa policyjnej roty podkreślają, jak ważną służbą jest nasza policyjna formacja. Drodzy policjanci – wybraliście niezwykle ciekawą, ale i niełatwą drogę zawodowego rozwoju. Nasza służba to trudna misja obarczona ryzykiem. Aby jej sprostać, potrzeba pasji, poświęcenia, wysokiego morale i nieustannego rozwoju. Życzę Wam, aby to, czego nauczycie się w szkołach Policji, służyło wam w codziennym działaniu, a Wasza kariera rozwijała się satysfakcjonująco. Ale przede wszystkim życzę Wam, abyście zawsze mogli odczuwać dumę z noszenia policyjnego munduru i aby otaczał Was szacunek innych
– powiedział komendant wojewódzki policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion.

 
Primus Inter Fortes. Wzór służby

Na mocy porozumienia zawartego 27 sierpnia 2021 roku pomiędzy wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą a komendantem wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. Michałem Ledzionem, referentowi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej Przemysławowi Adamkowi przyznano wyróżnienie „Primus Inter Fortes”.

– Wyróżnienie „Primus Inter Fortes” nadawane jest policjantom, którzy w sposób szczególny wyróżnią się niesieniem pomocy poza służbą. Funkcjonariusz z Komendy w Limanowej 26 kwietnia 2022 roku, będąc już po służbie, zobaczył na moście w Nowym Sączu zgromadzenie, a w grupie ludzi kobietę znajdującą się poza barierą ochronną. Poruszając się prywatnym samochodem, natychmiast przystanął i pobiegł w jej kierunku. Jak się okazało, będące na miejscu osoby bezskutecznie próbowały odciągnąć ją od dramatycznego planu. Sierżant nawiązał z kobietą rozmowę, w trakcie której starał się ją uspokoić. W związku z realnym zagrożeniem życia i zdrowia, wykorzystując chwilową nieuwagę, przeskoczył przez barierkę, złapał ją i uniemożliwił skok z mostu. Policjant działał pod ogromną presją czasu. Jego opanowanie i natychmiastowe działanie stanowi wzór do naśladowania - wzór służby rozumianej jako pełna i stała gotowość do udzielania pomocy – przyznaje wojewoda Łukasz Kmita.  


Małopolskie spotkania z mundurem

Uroczystości były połączone z Dniem Otwartym dla młodzieży klas mundurowych pn. „Poznaj nas! III Małopolskie spotkania z mundurem – Policja 2022”. Oddział Prewencji Policji zamienił się w pełną atrakcji przestrzeń, w której młodzież, nauczyciele oraz zaproszeni goście mogli znaleźć ciekawe stoiska tematyczne. Na uczestników czekały pokazy oraz prelekcje. Chętni przekonali się m.in., jak wyglądają flota policyjnego sprzętu transportowego, symulacja wypadku drogowego i poprawne udzielenie pierwszej pomocy.

Policjanci informowali o procedurze rekrutacyjnej do służby. Opowiadali o swojej codziennej pracy. Uczyli też o cyberzagrożeniach, skutkach działania dopalaczy i odpowiedzialności karnej nieletnich.


Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/21443,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja 20220926_ślubowanie Policja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj