Tytuł Honorowego Obywatela Olkusza dla druha Ryszarda Kowala
2022-09-14

Jest najstarszym żyjącym harcerzem w Olkuszu. Wielokrotnie przysłużył się społeczności Srebrnego Miasta. W uznaniu tych zasług dziś – w dniu swoich 92. urodzin – druh Ryszard Kowal otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olkusza. W uroczystej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Nie ulega wątpliwości, że w decyzji Rady Miejskiej w Olkuszu wyraża się szczególne uznanie Pana zasług w oczach lokalnej Społeczności Srebrnego Miasta. Wobec tak wspaniałych życiowych doświadczeń i wzbudzających szacunek postaw nie sposób przejść obojętnie. Z ogromnym poważaniem spoglądam na Pana konspiracyjne zaangażowanie podczas II wojny światowej, a w kolejnych latach w działalność harcerską. Godna podziwu i naśladowania przez kolejne pokolenia jest Pana troska o miejsca pamięci na olkuskim Starym Cmentarzu, utrwalanie dziedzictwa Armii Krajowej, upamiętnianie historii regionu, w tym również upowszechnianie miejscowej kultury. Niech to zasłużone wyróżnienie będzie dla Pana źródłem spełnienia i wymownym dowodem na szacunek, jakim darzą Pana Mieszkańcy Olkusza – napisał wojewoda małopolski Łukasz Kmita w liście przekazanym panu Ryszardowi Kowalowi.

Ryszard Kowal jest znanym olkuskim społecznikiem, mocno zaangażowanym w ruch harcerski. W czasach II wojny światowej działał jako konspirator, a po jej zakończeniu zajmował się odbudową harcerstwa. Należy do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, jest też honorowym prezesem olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Kilka lat temu utworzył w Srebrnym Mieście Izbę Pamięci Armii Krajowej. Od 1952 r. społecznie opiekuje się wraz z kolejnymi pokoleniami druhów Starym Cmentarzem przy ul. Francesco Nullo w Olkuszu. W 2013 r. był jednym z pomysłodawców budowy pomnika upamiętniającego Powstanie Warszawskie. W 2017 r. otrzymał Nagrodę dla Osób Działających Na Rzecz Dobra Innych „Cordis Nobilis” w kategorii „Osoba”, za całokształt swoich aktywności. Podczas tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego z rąk wojewody małopolskiego Łukasza Kmity otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Źródło informacji biograficznych: https://przeglad.olkuski.pl/ryszard-kowal-zostanie-honorowym-obywatelem-olkusza/

20220915_sesja olk 20220915_sesja olk 20220915_sesja olk 20220915_sesja olk
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj