Inwestycja w bezpieczeństwo Małopolan: Oddział Prewencji Policji rośnie w siłę
2022-09-05

Biorą udział w zabezpieczeniu masowych imprez sportowych, koncertów czy wszelkiego rodzaju większych zgromadzeń. Są na pierwszej linii w sytuacji zbiorowego naruszenia porządku publicznego. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, bo o nich mowa, od dzisiaj działać będą w silniejszym, wzmocnionym składzie. W uroczystym przekazaniu obowiązków nowo tworzonej kompanii uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Inwestowanie w bezpieczeństwo Polaków to, jak wielokrotnie podkreślał premier Mateusz Morawiecki, jedno z najważniejszych zadań rządu. Ma ono swój realny wymiar chociażby w kolejnych ustawach modernizacyjnych, ale także w postaci powiększania kadr służb mundurowych. Nowe etaty, które pozwalają zasilić Oddział Prewencji Policji, stanowią dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla mieszkańców Małopolski, jak i przebywających w naszym regionie gości – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Przekazanie obowiązków policjantom nowo tworzonej kompanii OPP odbyło się w Nowym Sączu. To właśnie tutaj stacjonować będzie dodatkowa kompania, która w swoich działaniach ma za zadanie wspierać cztery kompanie stacjonujące w Krakowie. Co więcej, jednostka będzie pełnić zadania zarówno na miejscu, jak i w razie potrzeb, poza nim.

- Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, na terenie całej Polski powstają dodatkowe pododdziały w strukturach oddziałów prewencji. To jest bardzo ważny etap w naszym rozwoju zawodowym. Na terenie Małopolski takich kompanii prewencji powstaną dwie: pierwsza – na terenie powiatu nowosądeckiego, która będzie realizowała zadania na terenie południowo-wschodniej części Małopolski, oraz kompania druga, która powstanie na terenie Podhala, a będzie zlokalizowana w Zakopanem. To pozwoli nam w bardziej efektywny sposób realizować zadania w zakresie działań poszukiwawczych osób zaginionych, zabezpieczaniu imprez masowych, udzielaniu wsparcia w szczególności jednostkom terenowym w codziennej służbie – mówi komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion.

- Małopolska jest regionem wyjątkowym ze względu na atrakcyjność turystyczną. Zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, ruch turystyczny generuje dodatkowe wyzwania związane z zabezpieczeniem chociażby imprez masowych. Co więcej, Sądecczyzna to obszar bogaty w miejscowości uzdrowiskowe, które podejmują kuracjuszy przez cały rok. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że obszar ten graniczy z naszym słowackim sąsiadem. Umiejscowienie właśnie w Nowym Sączu sił Oddziału Prewencji Policji ma więc charakter strategiczny – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Sądeccy policjanci każdego roku podejmują około 55-60 tysięcy interwencji, ujawniają około 60 tys. wykroczeń. Rocznie na tym obszarze zgłaszanych jest około 3 tysiące zawiadomień o popełnionych przestępstwach. Policjanci pełnią także służbę na stokach narciarskich, zabezpieczają wydarzenia sportowe i kulturalne.

Skierowane na Sądecczyznę dodatkowe siły stacjonować będą w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Dobre warunki lokalowe, magazyn broni i specjalnego sprzętu, strzelnica czy odpowiednia infrastruktura teleinformatyczna pozwalają na dalszy rozwój kompanii w tym miejscu.

Docelowo, stacjonująca w Nowym Sączu kompania będzie liczyć 96 osób. Aktualnie przygotowane są 44 etaty. Zasilane są one policjantami z okolicznych komend, a nawet chętnymi z Podkarpacia.

Dzięki obecności OPP w Nowym Sączu możliwe będzie skuteczne wsparcie zadań realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu, która swoim zasięgiem obejmuje nie tylko miasto Nowy Sącz ale także powiat nowosądecki. Łącznie, obszar ten, który obejmuje ponad 1600 km², zamieszkiwany jest przez blisko 300 tysięcy osób.
Dodatkowo, w razie potrzeby policjanci OPP mogą zostać sprawnie skierowani do jednostek ościennych, a czas ich dotarcia na miejsce będzie znacznie krótszy niż z Krakowa.

- Wszyscy mamy świadomość, jak cenny jest czas dotarcia na miejsce interwencji. Jest on jednym z tych czynników, które wpływają na skuteczność podejmowanych działań. Mobilność nowo tworzonej kompanii Oddziału Prewencji Policji z siedzibą w Nowym Sączu stanowi jej dodatkową wartość. Jestem przekonany, że służba na tym obszarze będzie powodem osobistej satysfakcji i dobrego rozwoju zawodowego dla wszystkich, którzy zasilą szeregi kompanii – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Warto przypomnieć, że Nowy Sącz jest trzecim co do wielkości miastem w Małopolsce. Stanowi także ważny węzeł komunikacyjny w południowej części naszego województwa.

OPP Nowy Sącz OPP Nowy Sącz OPP Nowy Sącz OPP Nowy Sącz OPP Nowy Sącz OPP Nowy Sącz OPP Nowy Sącz OPP Nowy Sącz OPP Nowy Sącz
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj