„Ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego". Święto Policji
2022-07-14

24 lipca 1919 roku uchwalona została ustawa o polskiej Policji Państwowej. W drugim artykule napisano, że „Policja ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego”. Funkcjonariusze z małopolskiego garnizonu codziennie pełnią tę trudną, ale zaszczytną funkcję. Wzorowo wywiązując się z obowiązków służbowych, dają przykład postawy obywatelskiej całemu społeczeństwu. W 103. rocznicę powołania Policji Państwowej obchodzimy ważny dla każdego funkcjonariusza dzień – Święto Policji.

Małopolskie obchody Święta Policji rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach. Uroczystości połączone zostały z wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach oraz wręczeniem odznaczeń państwowych. Udział w wydarzeniu wzięli: poseł Filip Kaczyński, poseł Marek Polak, senator Andrzej Pająk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

– Doświadczenia z ostatnich lat niejednokrotnie wystawiały nasze służby na próbę. Z perspektywy czasu, który upłynął od przybierających na sile fal epidemii koronawirusa, czy też wzmożonego napływu uchodźców wojennych z Ukrainy, możemy dziś z całą stanowczością powiedzieć, że małopolska Policja zdała ten egzamin. Mogliśmy się o tym przekonać, widząc Was, Drodzy Funkcjonariusze, spieszących z pomocą do tych, którzy potrzebowali wsparcia, a także troszczących się o bezpieczeństwo nas wszystkich. Wasza olbrzymia determinacja, niezwykle silne zaangażowanie i bezwzględna otwartość na realizację często ponadstandardowych zadań zasługuje na naszą szczerą wdzięczność – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Dzisiaj, po raz pierwszy od 3 lat, możemy bez ograniczeń narzuconych przez pandemię celebrować wspólnie z Państwem wartości ważne dla naszej formacji. Podsumowując jednak ten trudny czas, mogę powiedzieć, że nałożone na nas zadania wypełniliśmy dobrze. Pragnę podziękować za to Policjantom oraz Pracownikom Policji, którzy rozumiejąc potrzeby służby, z zaangażowaniem i oddaniem dawali świadectwo, że policyjna misja służenia społeczeństwu stała się zwróceniem ku drugiemu człowiekowi. Celebrując Święto Policji, musimy pamiętać także o tych, którzy służąc Ojczyźnie, złożyli ofiarę swojego życia dla wartości najwyższych – mówi komendant gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Bóg, Honor, Ojczyzna

– Ponad 100-letnie dziedzictwo polskiej Policji nie zostało zapomniane. Dziś możemy się o tym w sposób szczególny przekonać. Wyraźnym potwierdzeniem przywiązania do tradycji staje się uroczystość nadania sztandaru tutejszej Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach. To bez wątpienia podniosła i historyczna chwila. Od dziś ta jednostka zyskuje bowiem szczególną oznakę, w której wyrażają się najwyższe, bezdyskusyjne i niekwestionowane wartości: BÓG – HONOR – OJCZYZNA. Szanowny Panie Komendancie, Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze, niech ta cenna chorągiew będzie dla Was symbolem jedności w służbie najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Niech ta chorągiew przejawia Waszą silną przynależność do wadowickiej Komendy. Niech ta chorągiew przypomina Wam wreszcie o ważnej misji, którą z oddaniem i poświęceniem pełnicie każdego dnia – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Po wręczeniu sztandaru KPP w Wadowicach zaproszeni goście wbili symboliczny gwóźdź i dokonali wpisu do księgi pamiątkowej. Następnie bp. Ks. Robert Chrząszcz poprowadził modlitwę w intencji Policji i poświęcił sztandar.

W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wojewoda Łukasz Kmita wręczył 8 Medali za Długoletnią Służbę. Policjanci otrzymali też odznaczenia resortowe, akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody i wyróżnienia.

W garnizonie małopolskim zatrudnionych jest obecnie 7945 osób, w tym 7769 policjantów. Od początku roku jego szeregi zostały zasilone już 3-krotnie. Przed nami kolejne 3 przyjęcia: 2 sierpnia, 19 września i 29 grudnia.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita dziękuje wszystkim, którzy stojąc na straży bezpieczeństwa Małopolan, składając życzenia:

– Niech dzisiejsze święto będzie dla Was, Policjantki i Policjanci, źródłem satysfakcji i spełnienia. Niech pełniona służba umacnia w Was przekonanie o tym, że prawdziwym zaszczytem jest noszenie policyjnego munduru. Niech Wasz patron — święty Michał Archanioł — ma Was w swojej opiece – przekazuje wojewoda Łukasz Kmita.

Program modernizacji służb mundurowych

23 listopada 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. W ciągu trwania programu do Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa trafi ponad 10 mld zł.

W ramach Programu największe środki otrzyma Policja. Do najliczniejszej spośród formacji podległych MSWiA trafi prawie 6,5 mld złotych. Państwowa Straż Pożarna otrzyma ponad 1,9 mld zł. Do Straży Granicznej trafi ponad 1,4 mld zł. Natomiast najmniejsza z formacji, czyli Służba Ochrony Państwa zyska 214 milionów złotych.

Program modernizacji służb mundurowych został oparty na dwóch kluczowych segmentach działalności. Pierwszy to część rzeczowa warta prawie 4,4 mld zł. W jej ramach zostanie zakupiony m.in. nowy sprzęt i wyposażenie osobiste funkcjonariuszy oraz zostaną sfinansowane inwestycje budowlane.

Drugi segment to inwestycja w kapitał ludzki. Na tę część zostanie przeznaczone blisko 5,7 mld zł. Pozwoli to m.in. na wzmocnienie etatowe służb mundurowych, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników służb podległych MSWiA.

20220714 Wadowice Policja 20220714 Wadowice Policja 20220714 Wadowice Policja 20220714 Wadowice Policja 20220714 Wadowice Policja 20220714 Wadowice Policja 20220714 Wadowice Policja 20220714 Wadowice Policja 20220714 Wadowice Policja 20220714 Wadowice Policja 20220714 Wadowice Policja 20220714 Wadowice Policja 20220714 Wadowice Policja 20220714 Wadowice Policja 20220714 Wadowice Policja 20220714 Wadowice Policja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj