Tak działa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Otwarcie Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala w Proszowicach
2022-07-01

Mieszkańcy powiatu proszowickiego oraz powiatów ościennych mogą już korzystać z zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego, który umożliwia odpowiednio wczesne wykrycie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości oraz szybkie podjęcie leczenia. Dzisiaj otwarte zostało Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. W uroczystości uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Norbert Kaczmarczyk, poseł Józefa Szczurek-Żelazko i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych pozwolił już na zrealizowania szeregu projektów, które realnie wpływają na rozwój Małopolski. Na przykładzie Szpitala w Proszowicach widzimy, że RFIL to również inwestycje w służbę zdrowia. Dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu medycznego podnosimy jakość świadczonych usług, a tym samym bezpieczeństwo pacjentów. Dobra diagnostyka to podstawa. RFIL pozwolił też na przeprowadzenie wyczekiwanych prac modernizacyjnych i adaptacyjnych. Działamy dla społeczności lokalnych, odpowiadamy na potrzeby zgłaszane przez samorządy. Otwarcie Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Proszowicach jest doskonałym przykładem efektu synergii, który udaje się osiągnąć poprzez kierowanie rządowych środków na rozwój i wzmocnienie Polski lokalnej - mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego Włodzimierz Bernacki.

- Do Proszowic przyjeżdża coraz więcej znakomitych polityków. Proszowice są już widoczne z Warszawy. Dzięki środkom od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z Funduszu Inwestycji Lokalnych i kolejnej edycji Polskiego Ładu jest tu coraz więcej inwestycji. Nikt z nas nie jest w stanie budować powiatu proszowickiego bez wzajemnego wsparcia. Te wszystkie inwestycje możliwe są tylko dlatego, że opieramy się o siebie nawzajem. Sukcesy można osiągać, jedynie próbując. Mam nadzieję, że dalej będziemy skutecznie budować zaplecze bezpieczeństwa dla powiatu proszowickiego - mówi wiceminister Norbert Kaczmarczyk. 

- Tak działa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Zakup tomografu komputerowego, cyfrowego aparatu RTG, jak również modernizacja i adaptacja pomieszczeń Centrum były możliwe dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Inwestycje w zdrowie są jednym z naszych priorytetów. Systematycznie podnosimy jakość usług medycznych świadczonych w małopolskich szpitalach również dzięki zakupowi wysokospecjalistycznego sprzętu umożliwiającemu skuteczną diagnostykę. Doposażamy i modernizujemy jednostki na terenie całego województwa. Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Proszowicach jest jednym z najnowocześniejszych takich miejsc w regionie - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Całkowity koszt utworzenia Centrum wyniósł niemal 5 mln zł. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodziło ok. 4 mln zł. 

Tomograf komputerowy 

Korzystanie z zakupionego tomografu komputerowego pozwoli na wzrost kompleksowości usług świadczonych w szpitalu, ich jakości i dostępności. Skróci także czas diagnozowania, co znacznie poprawi skuteczność leczenia pacjentów.

Całkowity koszt zakupu 64-rzędowego, 128-warstwego tomografu wyniósł niemal 2,3 mln zł, z czego 1,3 mln zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 1 mln zł z Małopolskiego Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny 3.

Cyfrowy aparat RTG 

Zaletą cyfrowego aparatu RTG jest wysoka jakość obrazów, cyfrowa postać danych z możliwością ich dalszej obróbki, łatwa archiwizacja i przesyłanie, co znacznie skraca proces diagnostyczny i wpływa na zastosowanie odpowiednich metod leczenia. 

Aparat został sfinansowany w całości ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości blisko 540 tys. zł. 

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Centrum 

Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej powstało w zmodernizowanych i zaadaptowanych 10 pomieszczeniach SPZOZ w Proszowicach. Przebudowany został poziom parteru w części budynku. Wymieniono m.in. instalacje elektryczną i teletechniczną, centralnego ogrzewania i wentylacyjną oraz wodno-kanalizacyjną. 

Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł prawie 2 mln zł i został sfinansowany w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Również wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach otrzymał również bardzo konkretne wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponad 350 tys. zł to kwota, którą przekazaliśmy na zakup specjalistycznego sprzętu: bodypletyzmografu oraz aparatu USG, a prawie 950 tys. zł na modernizację budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Łącznie zatem za modernizację i doposażenie Szpital w Proszowicach otrzymał 1,3 mln zł. Tak z kolei działa Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wzmacniamy szpitale nie tylko w dużych ośrodkach, ale też te powiatowe, mając na uwadze ich rolę, jaką odegrały w walce z pandemią. Siłą systemu zabezpieczenia medycznego było to, że łóżka „covidowe” tworzone były subregionalnie, tak aby w jak najszerszym zakresie chronić pacjentów - dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 Więcej informacji na stronie Szpitala: http://spzoz.proszowice.pl/


20220701 Proszowice 20220701 Proszowice 20220701 Proszowice 20220701 Proszowice 20220701 Proszowice 20220701 Proszowice 20220701 Proszowice 20220701 Proszowice 20220701 Proszowice 20220701 Proszowice 20220701 Proszowice 20220701 Proszowice 20220701 Proszowice 20220701 Proszowice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj