Z perspektywy lokalnego samorządu. XXXI Sesja Rady Gminy Trzciana
2022-06-24

– Każde spotkanie z przedstawicielami lokalnego samorządu ma dla mnie duże znaczenie. Zawsze to okazja do tego, aby spojrzeć na rozwój całego województwa z perspektywy mieszkańców konkretnej gminy czy nawet miejscowości – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który dziś uczestniczył w XXXI Sesji Rady Gminy Trzciana. W wydarzeniu udział wziął poseł Wiesław Krajewski. 

Głównym punktem Sesji była debata nad raportem o stanie gminy obejmującym podsumowanie działalności za rok 2021 oraz uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Trzciana wotum zaufania. Przedstawione zostało również sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w 2021 r. 

– Gmina Trzciana dzięki środkom rządowym ma szansę jeszcze bardziej rozkwitnąć. Mieszka tu ok. 5,6 tys. mieszkańców. 11,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład to konkret – to możliwość realizacji inwestycji, na które czekają mieszkańcy. Wśród dofinansowanych projektów jest zwiększenie oferty sportowej, remont i przebudowa dróg gminnych, a także rozbudowa infrastruktury społecznej. To zatem, co dla mieszkańców ważne i potrzebne. Bo Rządowy Fundusz Polski Ład to inwestycje w lepszą przyszłość takich gmin jak Trzciana – dodaje wojewoda.

Gmina Trzciana aktywnie korzysta z programów rządowych. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała dotychczas 6 319  620 zł. To środki na realizację takich inwestycji jak rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K w miejscowościach Łąkta Górna, Łąkta Dolna, Kierlikówka i Łapanów czy rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie z tego programu zostanie również przeznaczone na budowę wieży widokowej i ścieżki rowerowej oraz stworzenie wewnętrznego placu zabaw w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie, a także budowę Publicznego Przedszkola i Żłobka.

Gmina pozyskała również środki na wsparcie rozwoju oświaty. Z programu „Laboratoria Przyszłości” w 2021 r. 6 szkół podstawowych z gminy Trzciana otrzymało wsparcie w wysokości 270 tys. zł. Z kolei z dofinasowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 skorzystały dotychczas trzy szkoły. Łącznie 9,5 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych z pewnością konkretnie wpłynie na rozwój oferty lokalnych bibliotek.

Dzięki środkom rządowym poprawia się również stan sieci dróg gminnych. Blisko 2,9 mln zł to dofinansowanie przyznane gminie Trzciana w ramach dotychczasowych naborów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2019 roku gmina otrzymała też na dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie blisko 260 tys. z przeznaczeniem na remonty uszkodzonych dróg gminnych.

20220624 Trzciana rada 20220624 Trzciana rada 20220624 Trzciana rada 20220624 Trzciana rada 20220624 Trzciana rada 20220624 Trzciana rada 20220624 Trzciana rada 20220624 Trzciana rada 20220624 Trzciana rada 20220624 Trzciana rada 20220624 Trzciana rada
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj