„Posiłek w szkole i w domu”. Blisko 4 mln zł na realizację programu w roku 2022 w Małopolsce
2022-06-07

57 szkół podstawowych z Małopolski otrzyma środki w ramach rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – moduł trzeci. Dofinansowanie w wysokości prawie 4 mln złotych trafi do 32 organów prowadzących szkoły na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych oraz doposażenie czy uruchomienie nowych stołówek.

- Program „Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup usług i wyposażenia. Chcemy, by szkolne stołówki były dla uczniów i pracowników szkół przyjaznymi i bezpiecznymi miejscami spożywania posiłków. Kolejnych 57 szkół z Małopolski uzyska w tym roku dotację w ramach trzeciego modułu. Do beneficjentów trafi dokładnie 3 993 243,07 złotych. Rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego na trwający w latach 2019-2023 program doposażenia i remontu kuchni, stołówek i jadalni przeznaczy łącznie 200 mln zł (po 40 mln zł rocznie) – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Kwota dotacji różni się w zależności od realizacji poszczególnych zadań i wynosi maksymalnie:

• 80 000,00 zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek,

• 25 000,00 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Realizacja tych działań może być prowadzona w formie zakupu usług remontowo-adaptacyjnych lub niezbędnego wyposażenia szkolnej kuchni czy jadalni. Wkład własny (finansowy lub rzeczowy) organów prowadzących szkoły to tylko 20% wartości zadania.

- W latach 2019-2021 z rządowego wsparcia w poprawę standardu funkcjonowania stołówek i kuchni skorzystało 175 małopolskich szkół podstawowych. Kwota, która szerokim strumieniem popłynęła do placówek, to już prawie 12 mln złotych. To jest niezwykle potrzebne wsparcie, które pozwala nam we współpracy z samorządami zmieniać oblicze szkolnych stołówek – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Składa się z trzech modułów. Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek dla dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany dla osób starszych. Trzeci moduł zakłada doposażanie istniejących i tworzenie nowych stołówek.

Pełna lista beneficjentów z Małopolski dostępna jest tutaj: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2116183,edycja-2022-wieloletniego-rzadowego-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3-wykaz-organow-prowadz.html


Posiłek w szkole i w domu - moduł III - grafika zbiorcza
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj