Małopolska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia
2022-05-23

W murach Opery Krakowskiej gościła dzisiaj Małopolska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia. W imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity w wydarzeniu uczestniczył II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Praca, jak napominał kiedyś św. Jan Paweł II, to dobro. Dobro, które pozwala wyrażać godność człowieka i pomnażać je. To także pewna droga, którą przebywa człowiek, doskonaląc się i poszukując możliwości rozwoju. Dziękuję za Państwa wkład w tworzenie drogowskazów będących dla Małopolan pomocą w poruszaniu się po tej właśnie drodze – mówi II wicewojewoda Ryszard Pagacz, który przekazał odznaczenia państwowe 97 osobom.

Medale za Długoletnią Służbę, nadane zostały postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej wyróżnieni zostali pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy Krakowie, Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz powiatowych urzędów pracy z naszego województwa.

Konferencja była także okazją do przekazania Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2022 oraz nagrody Małopolski Pracodawca Wspierający Pracowników Młodocianych.

Spotkanie zakończyła dyskusja nt. „W służbie małopolskiemu rynkowi pracy”.


Publiczne Służby Zatrudnienia Publiczne Służby Zatrudnienia Publiczne Służby Zatrudnienia Publiczne Służby Zatrudnienia Publiczne Służby Zatrudnienia Publiczne Służby Zatrudnienia Publiczne Służby Zatrudnienia Publiczne Służby Zatrudnienia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj