Program Kolej Plus w Małopolsce. 4 ważne projekty, ponad 60 km nowych i zrewitalizowanych linii kolejowych
2022-05-05

Ponad 1200 km linii kolejowych w całej Polsce będzie mogło zostać objętych dofinansowaniem w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej Plus” do 2028 r. Do realizacji zakwalifikowano 3 inwestycje na terenie województwa małopolskiego oraz jedną łączącą Małopolskę z województwem podkarpackim.

Kolej: mocny fundament rozwoju

Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając plany zwiększenia budżetu programu „Kolej Plus”:

– Polska nie może się rozwijać tylko, jak to niektórzy nazywali wcześniej, fasadowo. Musi być fundament i tym fundamentem jest zapewnienie osi, rusztu komunikacyjnego, także kolejowego – tego, co zwiększa perspektywy rozwoju właśnie także mniejszych miejscowości, terenów wiejskich.

– Polska nie jest archipelagiem tylko bogatych miast. W Polsce miliony ludzi, większość Polaków mieszka w mniejszych i średnich miejscowościach. O nich nie tylko nie zapominamy, ale także powodujemy, że można lepiej planować rozwój, przemieszczać się z punktu do punktu poprzez połączenie kolejowe, które odtwarzamy już, ale będziemy w zwiększonej liczbie odtwarzać w najbliższych kilku latach poprzez nasz Program „Kolej Plus” – dodał.

4 ważne inwestycje w Małopolsce

– Decyzją rządu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego budżet dla programu „Kolej Plus” zwiększy się dwukrotnie z planowanych 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Szansę realizacji otrzymały 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej w 11 województwach. W Małopolsce to 4 projekty łączące Kraków z: Olkuszem, Niepołomicami, Myślenicami oraz położonym na Podkarpaciu Jasłem. Łącznie tylko te cztery inwestycje to 63 km nowych i zrewitalizowanych linii kolejowych o łącznej wartości niemal 1,3 mld zł, z czego dofinansowanie z programu wynosi prawie 1,1 mld zł. Uzupełniając sieć połączeń pasażerskich, docieramy do małych i średnich miejscowości. W ten sposób w praktyce realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju. Kolej staje się coraz częściej wybieranym środkiem podróży. Nowe połączenia z pewnością dalej będą się do tego przyczyniać – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Inwestycje z programu „Kolej Plus” na terenie naszego województwa to:

1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice – Jasło celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami (31 km), ponad 506 mln zł dofinansowania,

2. Budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice (22 km), niemal 127 mln zł dofinansowania,

3. Budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice (6 km), niemal 272 mln zł dofinansowania,

4. Budowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz (4 km), ponad 182 mln zł dofinansowania.

Duże zainteresowanie samorządów: kolej ważnym elementem rozwoju regionów

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyła ocenę dokumentów ze wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi, które przygotowały samorządy województw. Wszystkie zgłoszone projekty były oceniane według takich samych kryteriów określonych w wytycznych naboru, uwzględniając różne aspekty, m.in. demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.

– Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, a przede wszystkim dostępna dla mieszkańców naszego kraju, szczególnie mniejszych miast i miejscowości. Program Kolej Plus jest szansą, że kolej wróci na tereny, które pozbawione były tego środka transportu i umożliwi ich rozwój. To pierwszy w historii program, który powstał we współpracy z samorządami – podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Pierwsze przetargi mogą ruszyć pod koniec 2022 roku

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach programu to:

• zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 procent kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);

• przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;

• zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe SA (po kwalifikacji do dofinansowania ze środków Programu).

Pierwsze przetargi mogą ruszyć pod koniec 2022 roku, co będzie uzależnione od podpisywania umów pomiędzy PKP PLK SA a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego zakresie wspólnej ich realizacji.

20220505 Kolej Plus  20220505 Kolej Plus  20220505 Kolej Plus  20220505 Kolej Plus  20220505 Kolej Plus  20220505 Kolej Plus  20220505 Kolej Plus  20220505 Kolej Plus  20220505 Kolej Plus
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj