Nowy, dodatkowy punkt stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bukownie. Podpisanie listu intencyjnego
2022-05-02

Na tę wiadomość mieszkańcy zachodniej części powiatu olkuskiego czekali od lat. Dzięki decyzji wojewody małopolskiego Łukasza Kmity wspieranej przez wiceministra Jacka Osucha na terenie miasta Bukowna już niebawem zostanie uruchomiony nowy, dodatkowy Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM).

Dzisiaj w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał w tej sprawie z dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dr n. med. Małgorzatą Popławską, burmistrzem Bukowna Mirosławem Gajdziszewskim oraz ze starostą olkuskim Bogumiłem Sobczykiem – reprezentowanym przez wicestarostę Paulinę Polak – list intencyjny. Dokument jest wyrazem woli współpracy zmierzającej do uruchomienia nowego podstawowego 12-godzinnego ZRM-u stacjonującego w Bukownie.


Bezpieczeństwo Mieszkańców przede wszystkim. Wspólny głos regionu

Od lat trwały zabiegi mieszkańców i władz Bukowna oraz samorządowców powiatu olkuskiego o utworzenie dodatkowego miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego. W ostatnich tygodniach Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało finalną propozycję przedstawioną przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę.

– Działania, które doprowadziły do podpisania tego listu, to przykład wspólnego głosu regionu i determinacji wszystkich zaangażowanych. To jest przełomowa decyzja, która w istotny sposób zwiększy bezpieczeństwo Mieszkańców powiatu olkuskiego. W przypadku zagrożenia życia możliwie najszybsze przybycie na miejsce ratowników jest kluczowe i często decyduje o dalszych losach poszkodowanego. Co istotne, dodatkowa karetka systemowa nie będzie służyć wyłącznie mieszkańcom miasta Bukowno. W sytuacji zagrożenia dyspozytor przyjmując zgłoszenie, wysyła najbliższy wolny ZRM. Może się więc okazać, że jeśli pozostałe karetki stacjonujące w powiecie wyjechały do akcji, zespół z Bukowna może obsługiwać wezwania np. z Bolesławia, Klucz czy Olkusza – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Bezpieczeństwo obywateli to zadanie państwa. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości przykłada ogromną wagę do tego niezwykle istotnego obszaru. O uruchomienie dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego wnioskowałem od początku, gdy jestem posłem ziemi olkuskiej. Wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy także z Ministerstwem Zdrowia. W ostatnich latach skutecznie udało się także pozyskać środki na zakup nowych ambulansów, które służą poszkodowanym w naszym powiecie. Wszystkie te działania mają wspólny mianownik: bezpieczeństwo i troskę o Mieszkańców – podkreśla Jacek Osuch, wiceminister i poseł ziemi olkuskiej.


Piąta karetka na terenie powiatu olkuskiego

Zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego są kontraktowane ze środków budżetu wojewody.

Dotychczas na terenie powiatu olkuskiego stacjonowały 4 karetki systemowe – dwie w Olkuszu (24-godzinny ZRM specjalistyczny i 24-godzinny ZRM podstawowy), jedna w Wolbromiu (24-godzinny ZRM specjalistyczny) i jedna w Hutkach w gminie Bolesław (24-godzinny ZRM specjalistyczny).  

W Bukownie uruchomione zostanie dodatkowe miejsce stacjonowanie karetki systemowej typu „P” (podstawowej) w obsadzie dwuosobowej (ratownik medyczny/pielęgniarka systemu).

Obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy władzami miasta Bukowna i Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym dotyczące ustalenia miejsca stacjonowania ZRM.

- W działaniu Zespołów Ratownictwa Medycznego najistotniejszym elementem jest tzw. dostępność. Przez tę dostępność w naszym działaniu rozumiemy czas dojazdu. Dlatego stworzenie każdego dodatkowego miejsca stacjonowania i każdego dodatkowego zespołu poprawia tę dostępność i czas dojazdu do potrzebującego pomocy. Od 1 stycznia bieżącego roku do wczoraj 4 zespoły, które funkcjonują w powiecie olkuskim, wyjechały 2403 razy. Jesteśmy gotowi do uruchomienia nowego zespołu. Mamy karetkę, sprzęt i chętnych do pracy – mówi dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Małgorzata Popławska.

– O punkt stacjonowania karetki miasto Bukowno zabiegało już kilka dobrych lat. Ten pomysł powstawał i upadał, ale dzięki obecnemu wojewodzie i zespołowi parlamentarzystów ostatecznie udało się ten projekt zrealizować. Punkt stacjonowania karetki w Bukownie gmina będzie adaptować i remontować bez względu na koszty, bo dla nas najważniejsze jest życie i zdrowie mieszkańców – mówi burmistrz miasta Bukowno Mirosław Gajdziszewski.

– W imieniu starosty Bogumiła Sobczyka pragnę podziękować za to, że nasza inicjatywa po raz kolejny znajduje przychylność Pana Wojewody. Współpraca z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym jest krótka, ale za to owocna, dlatego pomysł uruchomienia kolejnego punktu z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców – dodaje wicestarosta olkuska Paulina Polak.


Wspólne intencje, konkretne działania

W podpisanym dziś liście intencyjnym Wojewoda Małopolski – inicjator uruchomienia nowego podstawowego ZRM-u stacjonującego w miejscowości Bukowno – zadeklarował, że podejmie działania formalne zapewniające środki finansowe na ten cel (aneksowanie porozumienia z Dyrektorem Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w sprawie finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego).

Natomiast Burmistrz Miasta Bukowno podejmie działania w kierunku zapewnienia dla nowego podstawowego ZRM-u miejsca stacjonowania na terenie miasta Bukowno. Działania te wspierał będzie Starosta Olkuski.

Z kolei Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego podejmie kroki w kierunku zapewnienia w nowym miejscu stacjonowania podstawowego ZRM-u ambulansu wraz z wyposażeniem oraz personelu medycznego.

20220502 Bukowno 201 20220502 Bukowno 201 20220502 Bukowno 201 20220502 Bukowno 201 20220502 Bukowno 201 olkuskie ZRM-y
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj